LingRoom Blog

Jak działa Kalendarz w profilu Nauczyciela LingRoom

 

Każdy lektor powinien rozpocząć pracę z Kalendarzem od oznaczenia w nim swojej dostępności / niedostępności, tak aby potencjalni uczniowie zamawiając lekcje, mieli pewność, że w terminach, które wybrali, lektor jest dostępny i gotowy do poprowadzenia kursu.

 Funkcje kalendarza dają możliwość oznaczenia

 • jednorazowej niedostępności – poprzez kliknięcie w wybranym dniu na godzinę rozpoczęcia niedostępności i przeciągnięcie kursora do godziny zakończenia niedostępności. Akcję tę można cofnąć przez ponowne kliknięcie na zaznaczony uprzednio obszar.

 • powtarzającej się niedostępności – poprzez kliknięcie w „Ustawienia dostępności” i wybrania „Dodaj nowy”, aby ustawić szczegóły planowanej niedostępności.

W kalendarzu dostępny jest widok:

 • miesiąca
 • tygodnia
 • dnia

Przycisk „Dzisiaj” przenosi na aktualny dzień.

W Kalendarzu widoczne są wszystkie zamówione lekcje, które można filtrować w zależności od ich statusu. Lekcje mogą mieć następujące statusy:

 • Pre-rezerwacja – uczeń złożył zamówienie u wybranego lektora i lektor jeszcze nie potwierdził przyjęcia zamówienia.
 • Zarezerwowana – lektor potwierdził przyjęcie zamówienia.
 • Zaplanowana – uczeń dokonał płatności.
 • Do potwierdzenia – realizacja lekcji czeka na potwierdzenie przez ucznia. Jeśli uczeń nie potwierdzi lekcji ani nie zakwestionuje lekcji w ciągu 6h, zostanie ona potwierdzona automatycznie.
 • Zakończona – lekcja została zrealizowana.
 • Zakwestionowana – uczeń zgłosił, że lekcja nie odbyła się.

Anulowana – uczeń lub lektor zrezygnował z kursu.

W kalendarzu lektor może zmieniać terminy zaplanowanych lekcji, o czym jego uczniowie zostaną automatycznie powiadomieni. Nie ma konieczności, aby lektor wysyłał dodatkową wiadomość do uczniów – wystarczy przesunięcie daty w kalendarzu.

Przy każdej zaznaczonej w kalendarzu lekcji znajduje się:

 • numer kursu, którego dotyczy lekcja
 • imię i nazwisko ucznia
 • zdjęcie profilowe ucznia
 • przycisk „Zarządzaj”, który daje możliwość zmiany terminu lekcji, zakończenia lekcji (tylko jeśli zachowany jest porządek chronologiczny zdarzeń) oraz dodania materiałów lekcyjnych w formie załącznika Word, PDF, JPG

przycisk „Czat”, który umożliwia nawiązanie rozmowy z danym uczniem.

Nauczasz języków obcych? Mamy dla Ciebie pracę! 

Dołącz do społeczności LingRoom

Stwórz własną ofertę regularnych oraz tematycznych kursów językowych i rozliczaj się z LingRoom na zasadach B2B lub Umowy Zlecenia.b.

dołącz jako nauczyciel Dołącz jako uczeń