Jak napisać rozprawkę po niemiecku

Jak napisać rozprawkę po niemiecku?

Jak napisać rozprawkę po niemiecku?

Nie ulega wątpliwości, że rozprawka jest jedną z ważniejszych form wypowiedzi pisemnej. W przypadku języka niemieckiego nie musimy się na szczęście zbytnio martwić. Struktura niemieckojęzycznej rozprawki (die Erörterung) jest bowiem podobna do tych, do których przyzwyczailiśmy się już na lekcjach polskiego lub angielskiego. Mamy więc do czynienia z podobną kompozycją wypowiedzi – ze wstępem, rozwinięciem, w którym przytaczamy argumenty za i przeciw oraz podsumowaniem.

Schemat rozprawki po niemiecku

Dlaczego rozprawka jest popularnym zagadnieniem, które obejmują lekcje niemieckiego online? Istnieją różne powody takiego stanu rzeczy. Przede wszystkim jest to forma wypowiedzi pisemnej wymagana na różnych egzaminach, na przykład na maturze rozszerzonej z języka niemieckiego oraz na egzaminach certyfikacyjnych (od poziomu B2). Niemniej jednak, do tego nie ogranicza się rola tej formy wypowiedzi pisemnej. Umiejętność pisania eseju i rozprawki po niemiecku może być cenną kompetencją podczas pracy projektowej na niektórych kierunkach studiów w krajach DACH.

Cechy rozprawki 

Pomimo swoich niezaprzeczalnych podobieństw z esejami w innych językach, rozprawka po niemiecku ma swoją własną specyfikę. Przede wszystkim powinniśmy pisać konkretnie i do rzeczy. Niewskazane jest nadmierne maskowanie tezy, jaką udowadniamy lub dyskutujemy oraz wprowadzanie licznych dygresji. Rozpoznawalną cechą rozprawki po niemiecku jest także duża liczba zdań względnych rozpoczynających się po spójniku „dass”. 

Rozprawka - jak napisać

Planując nasz esej, powinniśmy przede wszystkim zadbać o jego odpowiednią kompozycję. W przypadku rozprawki w języku niemieckim istnieje szeroka gama zwrotów służących między innymi wprowadzaniu argumentów i wyrażaniu przeciwieństwa. Jednakże, aby napisać dobrą rozprawkę, nie możemy ograniczać się jedynie do kopiowania utartych schematów.

Lekcje niemieckiego online mogą być poświęcone rozprawkom z dwóch obszarów tematycznych. Pierwszym tym obszarem są ogólne i popularnonaukowe tematy, z którymi wielu z nas miało do czynienia. Jako przykład można tu przytoczyć, chociażby ocenę wpływu mediów społecznościowych na współczesne społeczeństwo lub znaczenie wolontariatu. W takim przypadku warto zastanowić się nad tym, czy mieliśmy jakieś ciekawe osobiste doświadczenia związane z tym zjawiskiem. A może mamy jakieś interesujące refleksje płynące z naszych obserwacji? Aby rozprawka była ciekawa, warto umieścić w niej różne wątki, a także cytaty znanych autorytetów.

Innym rodzajem rozprawek, które mogą się pojawić na lekcjach niemieckiego online, są te, które dotyczą szeroko pojętego krajoznawstwa (Landeskunde). W takim wypadku wskazane jest samodzielne rozeznanie tematu. Pomocne w tym mogą okazać się niemieckie serwisy internetowe (na przykład Spiegel lub Focus), gdzie zaczerpniemy garść informacji na temat współczesnej polityki, socjologii i nauki w krajach DACH.

Jedną z pokus, jakie mogą pojawić się podczas pisania wypracowania w języku niemieckim, jest stworzenie tekstu po polsku, a następnie przetłumaczenie go na język obcy. Nie jest to dobra strategia z dwóch prostych powodów. Po pierwsze, rośnie wtedy ryzyko użycia nieadekwatnego słownictwa i nienaturalnych konstrukcji syntaktycznych. Po drugie, warto już od samego początku przyzwyczajać swój umysł do myślenia w języku obcym, tak aby zachowywać i poprawiać płynność swojej wypowiedzi.

Rodzaje rozprawek po niemiecku

Istnieją dwa warianty rozprawek w języku niemieckim. Pierwszym z nich jest esej, w którym przytaczamy argumenty za i przeciw. Druga opcja jest znacznie prostsza. Jest to bowiem esej opiniotwórczy, w którym naszym zadaniem jest obrona konkretnej tezy. 

Przydatne zwroty

Na szczęście istnieje cała gama przydatnych wyrażeń, które w znaczący sposób ułatwiają porządkowanie i komponowanie naszej wypowiedzi pisemnej. W poniższych akapitach przedstawimy niektóre z nich.

Rozprawka - Wstęp 

Ich möchte mit der Feststellung beginnen, dass … – Chciałbym rozpocząć od stwierdzenia, że …

Es handelt sich hier um….  – Tutaj jest mowa o...

Im folgenden Aufsatz möchte ich ein vielfältiges Thema……ansprechen – W mojej pracy pragnę podjąć wieloaspektowy temat:

Rozprawka - wprowadzanie argumentów

Einerseits…., andererseits…… – Z jednej strony…. Z drugiej strony…

Erstens…. Zweitens….. Drittens….. – Po pierwsze…., po drugie…..po trzecie

Im Bezug auf (im Hinblick auf) – Odnośnie do czegoś ….

In dieser Hinsicht  - Pod tym wzgędem

Ein weiterer wichtiges Aspekt ist… – Kolejnym ważnym aspektem jest….

Zu guter Letzt … – Ostatnie, lecz nie mniej ważne … 

Wyrażanie kontrastu

Im Gegensatz dazu…  – W przeciwieństwie do tego

Auf der anderen Seite…/ andererseits… – Z drugiej strony

Trotzdem... - Pomimo

Dennoch (Jedoch) – Jednakże

Wprowadzanie opinii

Meiner Meinung nach (meiner Ansicht nach) – Moim zdaniem

ich finde es richitg... - Uważam to za właściwe

Meiner Einschätzung nach … – Według mojego rozeznania … 

Zwroty przydatne w podsumowaniu 

Mich überzeugen am stärksten die Argumente … – Najbardziej przekonują mnie argumenty …

Zusammenfassend kann man sagen, dass … –  Podsumowując, można powiedzieć, że …

Im Großen und Ganzen… – Ogólnie rzecz biorąc…

Die oben aufgeführten Argumente weisen evident nach, dass… – Wyżej wymienione argumenty eidentnie dowodzą temu, że…

► Przeczytaj także: Rozprawka po niemiecku – zwroty

Rozprawka po niemiecku – rutynowe zadanie czy wyzwanie intelektualne?

Jak wynika z naszego artykułu, pisanie rozprawki w języku naszych zachodnich sąsiadów nie musi wcale być ani nudne, ani trudne. Pisanie w języku obcym należy do tak zwanych produktywnych kompetencji językowych. Są one z jednej strony najbardziej wymagające dla kursanta, z drugiej natomiast – implikują największy lingwistyczny rozwój i są znakomitą sposobnością do rozwinięcia skrzydeł w języku obcym. Nie warto zatem wcale obawiać się tego wymagającego zadania, dzięki któremu nauka języka niemieckiego jest ekscytującym i wielowymiarowym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że poniższy poradnik przyczyni się do wyraźnego progresu językowego naszych Czytelników i sukcesów podczas egzaminów i matur.

 

Inspiracje:

https://www.fluentu.com/blog/german/how-to-write-an-essay-in-german/

https://speakin.pl/rozprawka-po-niemiecku-za-i-przeciw/

https://niemieckasofa.pl/2015/04/zwroty-przydatne-przy-rozprawce/


Łukasz R. - lektor języka niemieckiego w LingRoomAutor bloga: Łukasz R. - lektor języka niemieckiego w LingRoom

Witam Cię bardzo serdecznie:) Nauka języka niemieckiego już od 2009 roku jest priorytetową sferą mojego życia. Pracowałem w języku niemieckim na projekcie infolinii linii lotniczych. Ponadto już od kilku lat zajmuję się redagowaniem wartościowych treści w języku niemieckim, współpracując z różnymi agencjami marketingowymi. Dodatkowo mogę pochwalić się magisterium uzyskanym na uczelni ekonomicznej. Wiedza i specjalistyczna terminologia wyniesiona ze studiów pozwalają mi w profesjonalny i świadomy sposób przygotować lekcje języka niemieckiego biznesowego (Wirtschaftsdeutsch). Mam certyfikat z poziomu C1 (wynik: 86/100). Języki obce są moją pasją. Doskonale zdaję sobie sprawę z faktu, jak ważny jest regularny kontakt z językiem. Swoje zajęcia prowadzę w przyjacielskiej i pozbawionej nadmiernego sformalizowania atmosferze. Dzięki temu możesz skupić się na tym, co najważniejsze — czyli na postępach w nauce, do których będę Cię mocno inspirował. Swoje doświadczenia życiowe postanowiłem wykorzystać przy komponowaniu ofert specjalnych. To właśnie ze mną zyskujesz sposobność poznania akademickiego języka niemieckiego (poziom B2-C1), doskonalenia umiejętność pisania (poziom B1-C1), czy też dogłębnego opanowania języka biznesu (poziom B1-C1).

Przejdź do profilu


© 2021 LingRoom

Podziel się tym artykułem
Popularne słowniki