Język niemiecki czy niderlandzki? Praca i edukacja

Który język jest bardziej opłacalny - niemiecki czy niderlandzki?

Język niemiecki czy niderlandzki – który wybrać?

dylematy stojące przed wyborem języka obcego do naukiWiele osób rozpatrujących naukę któregoś z języków germańskich musi skonfrontować się z przytoczonym w tytule problemem. Za językiem niemieckim przemawia niewątpliwie jego większa powszechność oraz zasięg geograficzny, natomiast język niderlandzki postrzegany jest trochę jako pewna egzotyka, która jednak – z uwagi na swój niszowy charakter – może przynieść wymierne profity w życiu zawodowym i towarzyskim. W tym artykule postawiliśmy sobie za cel przedstawienie najbardziej charakterystycznych cech obu języków oraz pokrótce zarysowanie ich znaczenia w życiu zawodowym i edukacji.

Zasięg języka niemieckiego i niderlandzkiego - porównanie

Z pewnością jednym z podstawowych – choć niepozbawionych wad – kryteriów, które mogą pomóc w wyborze optymalnego języka dla siebie, jest zasięg geograficzny. Oczywiście wspomniana przesłanka przemawia zdecydowanie na korzyść języka niemieckiego. Mówi nim aż 128 milionów ludzi na całym świecie, z czego 100 milionów jest rodowitymi użytkownikami tego języka. Co istotne, po niemiecku można się relatywnie łatwo dogadać w krajach Europy środkowo-wschodniej – na przykład na Węgrzech. Wynika to z faktu, że nauka języka niemieckiego była wkomponowana w system edukacyjny wielu krajów tego regionu już w okresie komunizmu, co przyczyniło się do tego, że język niemiecki jest uznawany za lingua franca Europy środkowej.

Przyjrzyjmy się jednak na chwilę językowi niderlandzkiemu. Językiem tym posługuje się 27 milionów osób na całym świecie. Państwami, w których ma on status języka urzędowego są Holandia, Belgia (Region Flandrii i Region Stołeczny Brukseli), Surinam, Aruba oraz wyspy wchodzące w skład dawnych Antyli Holenderskich. Co ważne, język niderlandzki zachowuje silne zróżnicowanie dialektowe. Holenderska i flamandzka odmiana tego języka znacznie się od siebie różnią, natomiast region Fryzji w Holandii może poszczycić się nawet swoim własnym językiem – fryzyjskim. Również język używany w Surinamie odbiega nieco od tego używanego w Holandii. Ponadto, z językiem holenderskim silnie spokrewniony jest język afrikaans, który – wspólnie z angielskim – jest językiem urzędowym RPA.

Język niemiecki i niderlandzki - perspektywy zawodowe na polskim i międzynarodowym rynku pracy

Oczywiście każdej osobie rozpoczynającej swoją przygodę z wybranym językiem obcym towarzyszy pragnienie osiągnięcia jak największych korzyści na płaszczyźnie edukacyjnej i zawodowej e korepetycje.

Oczywiście najbardziej dosadne argumenty przemawiają na korzyść języka niemieckiego. Na polskim rynku pracy jest on znacznie częściej wymagany przez pracodawców. Zaawansowana znajomość języka niemieckiego jest warunkiem sine qua non podczas ubiegania się o pracę w jednym z krajów DACH.

Nieco inaczej sprawa się ma z językiem niderlandzkim. Na większości stanowisk w Holandii wystarczy bowiem znajomość języka angielskiego. Z drugiej jednak strony trzeba zdać sobie sprawę, że w przypadku bardziej specjalistycznych stanowisk wymagany jest język holenderski. Nadal jednak jest to umiejętność raczej pożądana, a nie – tak jak w przypadku języka niemieckiego – obligatoryjna. Trochę inaczej sytuacja wygląda na rynku tłumaczeń, gdzie trochę lepiej postawić na język niderlandzki z uwagi na mniejszą konkurencję na światowym i polskim rynku lingwistycznych freelancerów. Zatem: praca w Niemczech - raczej z językiem niemieckim, praca w Holandii - często wystarczy język angielski.

Nauka języka niemieckiego i niderlandzkiego z perspektywy kultury pracy

Podejmując decyzję o nauce konkretnego języka, zawsze warto zastanowić się do jakiego kraju, chcielibyśmy pojechać. Praca za granicą jest zwykle bardziej opłacalna niż na naszym rodzimym rynku pracy, ale trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że niemieccy pracodawcy są bardziej rygorystyczni co do wymagań w zakresie znajomości ich języka ojczystego i bardzo często wymagają jego zaawansowanej znajomości już na samym wstępie. Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku języka niderlandzkiego. Jedynie podstawowa znajomość języka niderlandzkiego (lub jej kompletny brak) nie jest aż takim mankamentem jak w przypadku języka niemieckiego. Jest to rezultatem nie tylko mniejszego przywiązania Holendrów do swojego języka ojczystego oraz wyśmienitej znajomości języków obcych. Holenderska kultura pracy jest bowiem nieco mniej sztywna niż niemiecka i bardziej proteguje takie cechy jak kreatywność tudzież wysoka tolerancja wobec ryzyka. Praca w Holandii różni się zatem od pracy za niemiecką granicą. Warto wziąć pod uwagę te różnice przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu oferty pracy od pracodawców z tych krajów.

Język niemiecki i niderlandzki - szanse edukacyjne

Osoby, które pragną poszerzyć swoje możliwości edukacyjne, powinny postawić raczej na język niemiecki. Przemawia za tym nie tylko większy wybór uczelni i różnych ścieżek kształcenia w krajach DACH, ale także fakt, że niemiecki jest językiem nauki i to bez względu na to, czy mamy na myśli przedmioty ścisłe, czy humanistyczne.

Przykłady potwierdzające tę tezę można mnożyć. Co dziesiąta książka na świecie publikowana jest w języku niemieckim. Spora część literatury technicznej na polskim rynku wydawniczym to nic innego jak tłumaczenia z języka niemieckiego. Oznacza to, że lekcje niemieckiego online przydadzą się inżynierom.

W przypadku nauk społecznych język niemiecki także ma duże znaczenie. Różne koncepcje w zakresie psychologii, filozofii, czy psychologii (słynne Gemeinschaft oraz Gesellschat) zostały sformułowane właśnie przez rodowitych użytkowników języka niemieckiego. Znajomość języka niemieckiego może znacznie polepszyć i przyspieszyć efekty pracy (oraz pogłębić zrozumienie tematu) każdego, kto studiuje lub robi doktorat z tych dziedzin.

Język niemiecki i holenderski – który jest łatwiejszy do nauki?

Określenie stopnia trudności obu języków, a tym samym czasu potrzebnego na ich przyswojenie jest wypadkową bardzo wielu zmiennych (między innymi motywacji wewnętrznej oraz sposobności do aktywnego używania wybranego języka), warto jednak przyjrzeć się obiektywnym przesłankom, które determinują możliwe przeszkody w nauce obu języków.

Język niemiecki może być przede wszystkim łatwiejszy z uwagi na większą dostępność materiałów (choć także w tym wypadku pomocna okazuje się konsultacja z doświadczonym lektorem) oraz na stosunkowo łatwiejszą możliwość całkowitej imersji. W przypadku języka niderlandzkiego wybór dobrych jakościowo materiałów w języku polskim jest dużo mniejszy. Dodatkowo Holendrzy preferują rozmowy z obcokrajowcami raczej w języku angielskim niż niderlandzkim. Abstrahując od tego, holenderska wymowa jest znacznie trudniejsza z uwagi na samogłoski, które nie mają swoich odpowiedników w języku polskim oraz specyficzne, silnie gardłowe "H".

Do tej beczki miodu chcielibyśmy jednak dodać trochę dziegciu. Język niemiecki ma bowiem aż 3 rodzajniki (w przeciwieństwie do 2 występujących w języku holenderskim) oraz zachowuje odmianę przez przypadki. Warto jednak zdać sobie sprawę z faktu, że jest to trudność, która jest najbardziej odczuwalna dla native speakerów języka angielskiego. Z punktu widzenia Polaka lub innych osób, których językiem ojczystym jest jeden z języków słowiańskich, niemieckie przypadki są logiczne i zrozumiałe, choć ich zastosowanie czasami odbiega od tego, do czego przyzwyczailiśmy się w języku polskim.

Podsumowanie

Wybór konkretnego języka do nauki powinien być w pełni autonomiczną decyzją kursanta, a poniższe zestawienie ma jedynie pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji. Aby akwizycja języka obcego była jak najbardziej efektywna, warto wybrać taki język, który jest najbardziej praktyczny z punktu widzenia naszego szerokiego kontekstu życiowego i który po prostu najbardziej lubimy. Bądźmy szczerzy – oba języki nie grzeszą urodą. W przypadku języka niemieckiego najbardziej "śpiewny" jest jego szwajcarski wariant. Specyficzne, gardłowe brzmienie języka holenderskiego jest natomiast kwestią gustu. Z uwagi na fakt, że oba języki są blisko spokrewnione, odradzalibyśmy naukę dwóch równocześnie od początku. Jeśli jednak ktoś osiągnął poziom C w jednym z nich, to decyzja o nauce drugiego wydaje się roztropna.

 

Źródła:

http://niderlandica.pl/2018/05/03/niemiecki-niderlandzki-ktory-lepiej-znac/

https://www.goethe.de/ins/ca/en/spr/wdl.html

https://www.quora.com/Why-should-I-learn-Dutch

własne refleksje :)


     Autor bloga: Łukasz R. - lektor języka niemieckiego w LingRoom

"Witam Cię bardzo serdecznie:) Nauka języka niemieckiego już od 2009 roku jest priorytetową sferą mojego życia. Pracowałem w języku niemieckim na projekcie infolinii linii lotniczych. Ponadto już od kilku lat zajmuję się redagowaniem wartościowych treści w języku niemieckim, współpracując z różnymi agencjami marketingowymi. Dodatkowo mogę pochwalić się magisterium uzyskanym na uczelni ekonomicznej. Wiedza i specjalistyczna terminologia wyniesiona ze studiów pozwalają mi w profesjonalny i świadomy sposób przygotować lekcje języka niemieckiego biznesowego (Wirtschaftsdeutsch). Mam certyfikat z poziomu C1 (wynik: 86/100). Języki obce są moją pasją. Doskonale zdaję sobie sprawę z faktu, jak ważny jest regularny kontakt z językiem. Swoje zajęcia prowadzę w przyjacielskiej i pozbawionej nadmiernego sformalizowania atmosferze. Dzięki temu możesz skupić się na tym, co najważniejsze — czyli na postępach w nauce, do których będę Cię mocno inspirował. Swoje doświadczenia życiowe postanowiłem wykorzystać przy komponowaniu ofert specjalnych. To właśnie ze mną zyskujesz sposobność poznania akademickiego języka niemieckiego (poziom B2-C1), doskonalenia umiejętność pisania (poziom B1-C1), czy też dogłębnego opanowania języka biznesu (poziom B1-C1).

Przejdź do profilu lektora


© 2019 LingRoom

Podziel się tym artykułem
Popularne słowniki