Jak zostać lektorem języka obcego?

Jak zostać lektorem języka obcego? Uprawnienia wymagane do nauczania.

Nauczyciel języka obcego, korepetytor, lektor językowy, korepetytor online - jakie uprawnienia wymagane są do nauczania języka obcego? 

Jak zostać lektorem języka obcego blog LingRoomZnajomość języka obcego, nawet na wysokim poziomie i chęć dzielenia się tą wiedzą z innymi nie są wystarczającymi czynnikami do podjęcia pracy w zawodzie lektora językowego. Jakie uprawnienia powinien posiadać nauczyciel języków obcych, aby móc nauczać? W dużej mierze zależy to od miejsca, w którym chce pracować.

Umiejętność sprawnego porozumiewania się w języku obcym otwiera wiele ciekawych perspektyw rozwoju zawodowego. Zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych ciągle wzrasta, dlatego popularne portale takie jak: olx praca, praca za rogiem, gumtree praca czy praca pl - publikują coraz więcej ofert pracy dla lektorów. Języki obce są bowiem wykorzystywane w różnych dziedzinach pracy i różnych branżach. Najczęściej poszukiwani są lektorzy języka angielskiego i niemieckiego, ale coraz większą popularnością cieszą się również kursy języków bardziej egzotycznych, jak na przykład japoński czy norweski. Rzadko ma je w swojej ofercie standardowa szkoła, ale coraz więcej lektorów oferuje dostępne dla wszystkich, bez względu na lokalizację, lekcje online (e-korepetycje).

Jeśli więc decydujemy się na nauczanie języka, to musimy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi pracy w poszczególnych placówkach edukacyjnych.

 

Jak zostać lektorem języka obcego w szkole?

Jedną z możliwości nauczania języka obcego jest praca w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, liceum czy technikum. Kwalifikacjami umożliwiającymi karierę nauczyciela w tych placówkach są: posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź wyższych zawodowych w Polsce lub w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, na kierunku filologia lub lingwistyka stosowana w specjalności i dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne albo dyplomu ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności odpowiedniego języka obcego. Najpopularniejszymi językami nauczanymi w tego typu placówkach są angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański i francuski. 

Jak zostać lektorem angielskiego? Najprostszą drogą jest oczywiście ukończenie filologii angielskiej ze specjalizacją nauczycielską.

Jednak w przypadku, kiedy posiadamy dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na innym kierunku lub specjalności niż filologia, powinniśmy uzyskać dodatkowo również świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka obcego drugiego stopnia albo świadectwo znajomości owego języka obcego w zakresie zaawansowanym lub biegłym oraz oczywiście dokument potwierdzający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

 

 

Uzyskanie przygotowania pedagogicznego umożliwiają studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne pedagogiczno-metodyczne z zakresu nauczania danego języka obcego.

Jeśli chcemy bliżej zapoznać się z tymi wymaganiami, możemy sięgnąć do aktualnego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Znajdziemy tam również informacje na temat wymaganych świadectw potwierdzających znajomość języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego na różnych poziomach zaawansowania oraz listę instytucji przeprowadzających egzaminy certyfikacyjne.

Zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych wciąż wzrasta. Dlatego możliwości uzyskania kwalifikacji jest też coraz więcej.

Nauczyciel języka obcego na uczelni wyższej

Aby móc wykładać język obcy na uczelni wyższej niezbędne jest ukończenie studiów wyższych. Kierunkowe wykształcenie nie zawsze jest jednak wystarczające do prowadzenia zajęć. Niezwykle istotne w tym wypadku stają się kursy doszkalające, szczególnie w zakresie języka specjalistycznego, np. Business English. Wykładanie na uczelni może się bowiem wiązać z nauczaniem języka obcego studentów na różnych kierunkach i specjalizacjach. Warto więc zgłębiać swoją wiedzę na temat zróżnicowania języka w zależności od charakteru studiów. 

Odpowiednie podejście pedagogiczne oraz zapoznanie się ze specjalistyczną terminologią na pewno ułatwią prowadzenie zajęć na uczelni wyższej. Choć uniwersytety i uczelnie wyższe zwykle kojarzą się z podejściem raczej konserwatywnym, coraz częściej wprowadzane są tam bardziej nowoczesne metody nauczania języka obcego. Nadal najbardziej popularne są lektoraty z języka angielskiego i niemieckiego, co wynika z dominacji tych dwóch języków w świecie biznesowym. Studia ukierunkowane na zarządzanie, finanse, marketing czy stosunki międzynarodowe, z reguły zawierają w swoim programie kurs języka angielskiego lub niemieckiego. Znajomość języka angielskiego jest też podstawowym wymogiem udziału w międzynarodowych wymianach studenckich.

Praca w szkole językowej

Najczęściej wybieraną opcją zatrudnienia w zawodzie lektora języków obcych jest praca w szkole językowej. Zadaniem nauczyciela w takiej placówce jest prowadzenie kursów z zakresu danego języka obcego na różnych poziomach zaawansowania, w grupach i/lub indywidualnie. Lekcje zwykle prowadzone są w siedzibie szkoły językowej, w biurze klienta – w przypadku kursów biznesowych (zwykle Business English) lub coraz częściej szkoły oferują także zajęcia online. Do obowiązków lektora szkoły językowej należy również przygotowywanie programów nauczania, planów kursów, konspektów zajęć, testów sprawdzających postępy studentów, ocenianie poziomu uczniów.

Lektor języka angielskiego - wymagania. Jakie uprawnienia do nauczania hiszpańskiego, a jakie do angielskiego?

Od lektora wymaga się zarówno ukończenia studiów kierunkowych z zakresu danego języka obcego (wydział filologii lub lingwistyki stosowanej) oraz posiadania udokumentowanych umiejętności pedagogicznych. Inna możliwość zdobycia kwalifikacji językowych w tym zawodzie to uzyskanie certyfikatów językowych w ramach egzaminów organizowanych przez specjalistyczne ośrodki czy centra  egzaminacyjne (różne wzależności od danego języka obcego). Kompetencje lingwistyczne to tylko jedna strona tego zawodu, ponieważ lektor języka obcego musi również wiedzieć jak uczyć innych, czyli musi posiadać umiejętności pedagogiczne, które można zdobyć albo w ramach specjalizacji nauczycielskiej na studiach lub w kolegiach nauczycielskich, lub też w ramach dodatkowych kursów specjalistycznych.

Jak zostać lektorem jezyka angielskiego w szkole językowej? Lektor języka angielskiego jakie są wymagania? Przede wszystkim należy zapoznać się z wymaganiami danej placówki. Warunki pracy w prywatnych szkołach mogą się różnić. Jednak, tak jak w pozostałych przypadkach pracy na stanowisku nauczyciela języków obcych, należy posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz potwierdzoną znajomość języka obcego na poziomie biegłym - minimum C1.

Oczywiście im bardziej zaawansowany poziom znajomości języka posiadamy oraz im więcej mamy dokumentów potwierdzających nasze wykształcenie, wiedzę w zakresie języka oraz specjalistyczne przygotowanie lub kwalifikacje pedagogiczne, tym większe mamy szanse na pracę w renomowanej szkole językowej, a także możliwości nauczania grup na wyższych poziomach zaawansowania lub w specjalistycznym zakresie – np. kursy Business English.

Lekcje indywidualne i korepetycje

Lektorzy języków obcych zazwyczaj dzielą się na dwie główne grupy: tych, którzy najlepiej sprawdzają się w pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz na tych, którzy specjalizują się w nauczaniu osób dorosłych. W pracy z dorosłymi wymagane są wyższe kwalifikacje językowe w połączeniu z dłuższym doświadczeniem zawodowym, oraz, bardzo często, znajomość języka specjalistycznego z danej branży czy dziedziny wiedzy. Stąd też mówimy o podspecjalizacjach np. z zakresu prawa, medycyny, biznesu czy inżynierii lądowej.

Lektor języka obcego może mieć do wyboru wiele możliwości pracy, od udzielania lekcji indywidualnych czy grupowych, po specjalistyczne kursy organizowane dla firm i ich pracowników. Dla wielu osób atrakcyjną możliwością jest podjęcie współpracy z wybraną szkołą językową, która oferuje zarówno tradycyjne zajęcia stacjonarne jak i online, np. w formie wirtualnych klas lub z wykorzystaniem nowoczesnych platform e-learningowych (e-korepetycje).

Praca lektora języka obcego może wydawać się stosunkowo prosta, ponieważ zajmuje się on głównie nauczaniem. Jednak jak widać powyżej prowadzenie zajęć wymaga dobrego przygotowania. Warto nadmienić, że wraz ze wzrostem zainteresowania językami obcymi, rośnie również zapotrzebowanie na dobrych lektorów, którzy będą potrafili przekazać swoją wiedzę kursantom w skuteczny i jednocześnie ciekawy sposób. Dlatego warto zapoznać się z powyższymi  punktami zarówno planując ścieżkę kariery jak i dobierając odpowiedniego lektora, który poprowadzi zarówno atrakcyjne jak i efektywne zajęcia w Twojej firmie i dla Twoich pracowników.

Lektorzy często decydują się również na prowadzenie własnej działalności, w ramach której oferują indywidualne lekcje, korepetycje czy e-korepetycje (czyli zajęcia online), jak również spersonalizowane kursy „uszyte na miarę” dla wymagających uczniów. W tym przypadku nie ma stricte określonych norm, które lektor musi spełnić, aby otrzymać zlecenie i prowadzić kurs. O wyborze korepetytora decydują uczniowie, którzy mają różne preferencje. Dla niektórych liczy się wykształcenie, certyfikaty i dyplomy, dla innych doświadczenie w pracy lektora, a dla jeszcze innych obycie językowe i perfekcyjny akcent, nabyty dzięki długoletniemu przebywaniu za granicą. Wśród młodzieży najpopularniejsze są korepetycje z języka angielskiego i niemieckiego, najczęściej przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty lub matury. Dla dorosłych natomiast indywidualne lekcje angielskiego z nastawieniem na język biznesowy oraz lekcje niemieckiego, przygotowujące do wyjazdu do pracy za granicą. Dla tych, którzy traktują język jak hobby, najbardziej pożądane są kursy francuskiego i hiszpańskiego. Na pewno ważnym aspektem pracy „na swoim” są rekomendacje od uczniów, które są bardzo pomocne przy pozyskiwaniu nowych klientów. Warto zbierać pozytywne opinie na temat swoich metod nauczania języka oraz ich efektów. Nikt tak dobrze nie zbuduje pozytywnego wizerunku korepetytora, jak jego zadowoleni uczniowie, mogący pochwalić się widocznymi postępami w nauce języka.

 


Nauczasz języków obcych? Mamy dla Ciebie pracę!

Dołącz do społeczności LingRoom

Jako Lektor

 

Najlepszy marketplace korepetycji językowych LingRoom

LingRoom | Marketplace korepetycji językowych

Wybierz swój sposób na nauczanie języka – lekcje indywidualne lub zajęcia online

LingRoom łączy lektorów języków obcych i uczniów poszukujących lekcji, kursów językowych, korepetycji oraz e-korepetycji (online) w całej Polsce. Lektorzy ponad 20 języków obcych oferują tematyczne kursy językowe, konwersacje, korepetycje, e-korepetycje oraz pakiety lekcji dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Zajęcia językowe LingRoom mogą odbywać się w domu, biurze, online lub w dogodnej przestrzeni miejskiej.

Lektorzy języków obcych współpracujący z LingRoom to w większości osoby z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu lekcji indywidualnych, grupowych oraz udzielaniu korepetycji i e- korepetycji. To profesjonalni lektorzy z gruntownym wykształceniem filologicznym, świetnym przygotowaniem pedagogicznym i ogromnym zamiłowaniem do języków obcych. Na platformie można znaleźć profile lektorów z Polski oraz Native Speakerów ze zweryfikowanymi kwalifikacjami w zakresie nauczania języków obcych. Każdy lektor, którego profil został oznaczony jako „zweryfikowany”, dostarczył do LingRoom kopie uzyskanych dyplomów, certyfikatów oraz świadectw, potwierdzających jego kwalifikacje w zakresie nauczania języków obcych.

LingRoom.pl to marketplace korepetycji oferujący proste i komfortowe narzędzia do nauki języków obcych. W profilu ucznia w łatwy sposób można zamawiać lekcje / kursy / e-korepetycje u wybranych lektorów językowych. Kalendarz ucznia zsynchronizowany jest z kalendarzem lektora, dzięki czemu zmiana daty czy godziny lekcji i jej potwierdzenie nigdy jeszcze nie było tak proste. Funkcja czatu pozwala na szybki kontakt z nauczycielem. W łatwy sposób można pobierać materiały lekcyjne, dodane przez lektora. System powiadomień na bieżąco wysyła informacje o statusie lekcji za pośrednictwem SMS i/lub e-mail. W profilu dostępne są wszystkie szczegóły dotyczące zamówionych lekcji/kursów – historia oraz aktualny status na dany dzień.

Dlaczego warto zostać naszym Partnerem?

  • Stali partnerzy LingRoom współpracują z nami na zasadach B2B lub w oparciu o Działalność Nieewidencjonowaną. Korzystają z możliwości otrzymania przedpłaty za lekcje.
  • Nowi uczniowie w zasięgu jednego kliknięcia. Im wyższy poziom wypełnienia Twojego profilu, tym więcej nowych zapytań od uczniów w Twojej skrzynce! Daj się zauważyć potencjalnym uczniom, dzięki profesjonalnie uzupełnionemu profilowi i interesującej ofercie językowej.
  • Z LingRoom możesz liczyć na współpracę w oparciu o Działalność Nieewidencjonowaną lub Własną Działalność. Wspieramy legalne korepetycje! Uzyskaj stały dochód, dzięki comiesięcznym rozliczeniom za przeprowadzone lekcje.
  • Przyjazna platforma do łatwego zarządzania lekcjami. Spersonalizowany kalendarz, łatwe tworzenie kursów, zarządzanie planem zajęć i rozliczeniami, a także bezpośredni kontakt z uczniem za pośrednictwem LingroomChat.
  • Pełna elastyczność. To ty wybierasz, kiedy pracujesz oraz jaką stawkę chcesz zarabiać. Naszym nauczycielom dajemy także całkowitą swobodę w wyborze programu nauczania swoich uczniów, bez konieczności wypełniania zbędnej dokumentacji dot. przebiegu kursu.
  • Wybierz dogodny sposób nauczania. Wybierz swój własny sposób na nauczanie języka. Lekcje indywidualne, grupowe, korepetycje, a także zajęcia online np. via Skype (e-korepetycje).
  • Dlaczego warto zostać naszym Partnerem? W zależności od ilości przeprowadzonych zajęć, za pośrednictwem LingRoom, możesz liczyć na świetne dodatki i benefity m.in. przedpłata za kurs czy udział w zagranicznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
Podziel się tym artykułem
Popularne słowniki