Magia słów w języku niemieckim

Magia słów w języku niemieckim

magia-słów-w-języku-niemieckim-klein-blog-lingroomMagia słów w języku niemieckim

Słówka, słówka, słówka, słówka... O tym, jak ważne one są, przekonała się niejedna osoba rozpoczynająca swoją przygodę z dowolnym językiem obcym. Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku języka niemieckiego. W tym artykule przedstawiliśmy liczne argumenty, dla których warto zdecydować się na jak największe poszerzenie swojego słownictwa w języku niemieckim, konkretne przykłady parafrazowania z wykorzystaniem języka korzyści oraz propozycje praktycznych ćwiczeń pozwalających wzbogacić słownictwo w języku obcym, które powinien zawierać profesjonalny kurs języka niemieckiego online.

Ogólna charakterystyka niemieckiego słownictwa

Szacowana liczba wszystkich wyrazów występujących w języku niemieckim jest wprost imponująca. Wynosi ona bowiem aż 300 000. Liczba słówek koniecznych do przeżycia i zwyczajnego dogadania się w języku niemieckim oscyluje w granicach 1000, czyli odpowiada standardowemu poziomowi A2. Warto przy tym uświadomić sobie, że liczba słów rozumianych biernie przez native speakerów języka niemieckiego wynosi 50 000, podczas gdy aktywna znajomość słownictwa – 16 000.

W tym momencie pojawia się naturalne pytanie. Dlaczego właściwie poszerzać słownictwo w języku obcym? To pytanie jest adekwatne zarówno dla native speakerów, jak i dla ośób, które już od wielu lat posługują się językiem niemieckim na zaawansowanym poziomie C. Wbrew pozorom taki zabieg nie jest jedynie sztuką dla sztuki. Bogatsze słownictwo zwiększa nasz potencjał retoryczny i efektywność komunikacji. Kto dysponuje bogatym słownictwem, ten może swoje doświadczenia opisywać w bardziej precyzyjny, zróżnicowany i przekonujący sposób. Takie podejście do języka możne okazać się niezwykle przydatne w takich obszarach życia jak na przykład psychologia negocjacji i sprzedaży tudzież efektywny marketing.

Język korzyści w języku niemieckim

W sytuacjach komunikacji biznesowej w języku niemieckim – podobnie jak w języku polskim – należy unikać niebezpośrednich zwrotów, zaprzeczeń oraz słów mających negatywne konotacje. Poniżej przedstawiamy użyteczną listę przykładowych alternatywnych sformułowań z wykorzystaniem języka korzyści:

 • die Kostenreduktion (redukcja kosztów) – das Ersparnis (oszczędność)
 • kostenlos (bezpłatny) – gratis
 • ein Ziel verfolgen (podążać do celu) – ein klares Ziel vor Augen haben (mieć przed oczami jasny cel)
 • sonderbar (dziwny, osobliwy) – originell (oryginalny)
 • verrückt (szalony) -sehr kreativ (bardzo kreatywny), avantgarde (awangardowy)
 • alt (stary) – erprobt (wypróbowany), bewährt (sprawdzony), vertraut (zaufany)
 • unbestritten (niekwestionowany) – akzeptiert (akceptowany)
 • risikobehaftet (obciążony ryzykiem) – es gibt Chancen und Risiken (istnieją szanse i zagrożenia)
 • unumwunden (bez ogródek) – offen (otwarcie)
 • enttäuschende Ergebnisse (rozczarowujące rezultaty) – aufschlussreiche Ergebnisse (pouczające rezultaty)

Zwroty z czasownikami obrazującymi korzyści produktu lub usługi

Poniżej przytoczyliśmy konkretne przykłady wyrażeń, które pozwolą łatwiej zademonstrować konkretne korzyści płynące z danej oferty:

 • dadurch gewinnen Sie – przez to zyskują Państwo
 • das bedeutet für Sie mehr – to oznacza dla Państwa więcej
 • damit können Sie leichter ... - za pomocą tego mogą Państwo łatwiej
 • das erspart Ihnen ... - to oszczędza Państwu
 • das ermöglicht Ihnen ... - to umożliwia Państwu

Taktowne dociekanie przyczyny

W przypadku zaistnienia jakiejś kłopotliwej sytuacji wiele osób posługujących się językiem niemieckim zaczyna swoje pytania od słowa "warum" (dlaczego). Pomimo faktu, że jest to z pozoru najprostsze rozwiązanie, to niestety nie jest ono najbardziej efektywne. Część naszych rozmówców może bowiem zinterpretować tak postawione pytanie jako atak na swoją osobę. Z tego względu warto przeanalizować pytania o przyczynę wyrażone w alternatywny sposób:

 • wodurch – glauben Sie – ist diese Situation entstanden? - w wyniku czego – według Państwa – powstała ta sytuacja?
 • welche Umstände haben nach Ihrer persönlichen Anfassung dazu geführt? - jakie okoliczności – według Państwa osobistego zdania – doprowadziły do tego?

Sposoby na parafrazowanie zdań w języku niemieckim

W celu zyskania dodatkowego czasu na zebranie myśli lub na podbudowanie naszego rozmówcy warto pokusić się o umiejętną parafrazę. Dzięki temu zabiegowi rozluźnimy atmosferę oraz być może uwolnimy przestrzeń dla bardziej kreatywnych i owocnych rozwiązań. Oto przykłady sparafrazowanych zdań w języku niemieckim:

 • aufgrund Ihrer Aussagen ergibt sich also, dass...  – na podstawie Państwa wypowiedzi wynika zatem, że...
 • für Sie ist also besonders relevant, dass ... - dla Państwa jest zatem szczególnie istotne, że...

Praktyczne rady pozwalające wzbogacić słownictwo

Istnieje mnóstwo technik umożliwiających wzbogacenie słownictwa w języku niemieckim. Pierwszą metodą jest po prostu poszukiwanie synonimów. Przeanalizujemy słówko essen (jeść). Jak można to powiedzie inaczej? Można użyć alternatywnych określeń, takich jak na przykład verschlingen (połykać), naschen (łasuchować), schnabulieren (podjadać coś, raczyć się czymś), mampfen (pałaszować), knabbern (chrupać).

Druga technika wydaje się na pierwszy rzut oka trochę banalna, ale w istocie wcale taka nie jest. Polega ona bowiem na czytaniu na głos fragmentów różnych dzieł materiałów źródłowych, takich jak na przykład literatura piękna, felietony, reportaże, tudzież artykuły popularnonaukowe. Ważne jest, aby tę procedurę powtarzać regularnie i często zmieniać tematykę swojej lektury.

Kolejnym rodzajem ćwiczenia jest zamiana sformułowania. Dla anegdoty warto dodać, że Hemingway był znany z racji krótkich zdań, jakie używał w swojej twórczości, podczas gdy Thomas Mann – wręcz odwrotnie. Warto zatem ćwiczyć wyrażanie tej samej idei według różnych, często przeciwstawnych, konwencji.

Ostatnią wskazówką dotyczącą rozwijania własnego słownictwa jest zachowanie zdrowego dystansu wobec czasowników posiłkowych sein, werden i haben. Z jednej strony upraszczają one codzienną komunikację, z drugiej natomiast – sabotują rozszerzenie naszego słownictwa i sprawiają, że jesteśmy usatysfakcjonowani nawet ograniczonymi narzędzi retorycznymi. Warto zadbać o wygładzenie własnego stylu poprzez szukanie alternatywnych sformułowań nawet tam, gdzie na pierwszy rzut oka nie jest to wcale konieczne. Inspirujące lekcje języka niemieckiego online mogą być nieocenioną pomocą w tym zadaniu.

Praktyczne rady dotyczące dłuższych wypowiedzi ustnych oraz pisemnych

Na sam koniec warto przeanalizować kilka użytecznych wskazówek dotyczących komponowania dłuższych wypowiedzi. Pod względem gramatycznym warto zadbać, aby zamiast strony biernej (Passiv) używać strony czynnej (Aktiv). Dzięki temu nasza wypowiedź będzie dużo bardziej angażująca emocjonalnie i intelektualnie. Jak można się domyślić, dłuższe wypowiedzi pisemne trzeba podzielić na akapity, natomiast w przypadku ustnych – zachować pauzy w przypadku wprowadzania nowego wątku. Dla wzmocnienia przekazu istotne jest także używanie możliwie krótkich zdań. Część ekspertów rekomenduje zdania o maksymalnej długości 7 słów. Abstrahując od tego, trzeba wystrzegać się uogólnień, takich jak na przykład alle, immer, keine. Warto także zastępować wyraz "aber" słówkiem "und", które wywołuje bardziej pozytywne skojarzenia. W swojej komunikacji warto używać trafnych (prägnant) wyrazów, które są krótkie (kurz), plastyczne (bildhaft) oraz chwytliwe (grifflich).

Podsumowanie

Istnieje mnóstwo sposobów na uatrakcyjnienie własnej komunikacji w języku niemieckim. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w sytuacji, gdy komunikacja werbalna dotyczy kluczowych momentów naszego życia prywatnego i zawodowego.

► Źródła: 

https://rhetorik-online.de/wortschatz-erweitern/

http://www.wortemitwirkung.de/


Łukasz R. - lektor języka niemieckiego w LingRoom   Autor bloga: Łukasz R. - lektor języka niemieckiego w LingRoom

Witam Cię bardzo serdecznie:) Nauka języka niemieckiego już od 2009 roku jest priorytetową sferą mojego życia. Pracowałem w języku niemieckim na projekcie infolinii linii lotniczych. Ponadto już od kilku lat zajmuję się redagowaniem wartościowych treści w języku niemieckim, współpracując z różnymi agencjami marketingowymi. Dodatkowo mogę pochwalić się magisterium uzyskanym na uczelni ekonomicznej. Wiedza i specjalistyczna terminologia wyniesiona ze studiów pozwalają mi w profesjonalny i świadomy sposób przygotować lekcje języka niemieckiego biznesowego (Wirtschaftsdeutsch). Mam certyfikat z poziomu C1 (wynik: 86/100). Języki obce są moją pasją. Doskonale zdaję sobie sprawę z faktu, jak ważny jest regularny kontakt z językiem. Swoje zajęcia prowadzę w przyjacielskiej i pozbawionej nadmiernego sformalizowania atmosferze. Dzięki temu możesz skupić się na tym, co najważniejsze — czyli na postępach w nauce, do których będę Cię mocno inspirował. Swoje doświadczenia życiowe postanowiłem wykorzystać przy komponowaniu ofert specjalnych. To właśnie ze mną zyskujesz sposobność poznania akademickiego języka niemieckiego (poziom B2-C1), doskonalenia umiejętność pisania (poziom B1-C1), czy też dogłębnego opanowania języka biznesu (poziom B1-C1).

Przejdź do profilu lektora


© 2019 LingRoom

Podziel się tym artykułem
Popularne słowniki