Korepetycje językowe dla dorosłych

Korepetycje językowe dla dorosłych. O czym warto pamiętać?

Czy metody nauczania języka obcego dorosłych różnią się od metod nauczania dzieci?

Mogłoby się wydawać, że metody nauczania dorosłych i dzieci są bardzo podobne, istnieją jednak wyraźne różnice w doświadczeniach i oczekiwaniach obu tych grup, które sprawiają, że wiek staje się ważnym czynnikiem do rozważenia podczas opracowywania programu nauczania języka obcego. Dorosły uczeń, ze względu na posiadaną świadomość swoich mocnych i słabych stron, konkretnych oczekiwań i orientację na szybki wynik, jest prawdopodobnie najbardziej wymagającym typem słuchacza. Dodatkowo, trudno go zmotywować do nauki, a jeszcze trudniej utrzymać tę motywację przez cały czas trwania kursu językowego.

Dzieci do nauki języka obcego podchodzą bardziej naturalnie, z mniejszym bagażem oczekiwań, co do wymiernych efektów. Łatwiej jest je zmotywować, zainteresować i utrzymać ich chęć do dalszej nauki. Zwykle dzieci są zdecydowanie bardziej otwarte na naukę niż dorośli i nie mają w sobie barier, które często hamują dorosłych. Dzieci po prostu pozwalają sobie na popełnianie błędów, a dorośli z reguły chcą ich uniknąć i wstydzą się sowich pomyłek. Zadaniem lektora jest uświadomienie uczniom, że w proces nauki wpisane jest popełnianie błędów i nie należy się tym zniechęcać. Warto również wskazać główny cel nauki języka obcego, którym najczęściej jest skuteczna komunikacja w danym języku. Należy przypominać, iż pomimo usterek gramatycznych wypowiedzi, komunikat zwykle i tak pozostaje zrozumiały dla odbiorcy, dlatego trzeba się przełamać i zacząć mówić!

Nauka dzieci i młodzieży wiąże się zwykle z dostosowaniem programu lekcji/korepetycji do programu szkolnego. Najbardziej popularne języki wśród tej grupy uczniów to język angielski i niemiecki, który jest szkolnym standardem. Dodatkowe zajęcia językowe mają zwykle za zadanie pomóc w nadrobieniu szkolnych braków lub przygotować do egzaminów, takich jak egzamin ósmoklasisty czy matura. Korepetycje są zazwyczaj prowadzone w domu ucznia, rzadziej zdarza się nauka angielskiego online (e-korepetycje).

Stres jest silnym hamulcem zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych i potrafi zbudować trudne do sforsowania blokady. Dla dzieci źródłem stresu mogą być egzaminy, testy, klasówki, a dla dorosłych odsłonięcie swoich braków językowych głównie w pracy - przed przełożonymi, współpracownikami czy znajomymi. Zadaniem lektora jest wprowadzenie na lekcjach atmosfery swobody, akceptacji, komfortu i zaufania, aby uczniowie mogli poczuć prawdziwą radość z przyswajania wiedzy i tym samym uciszyć wewnętrznego, surowego krytyka.

Dla dorosłych uczniów warto przygotować szczegółowy plan nauki języka i ustalić priorytety. Rozpisać cele i konkretne kroki, które zamierzamy powziąć, aby te cele osiągnąć w procesie nauki. Istotne jest również ustalenie, na którym miejscu wśród życiowych priorytetów ucznia jest nauka języka obcego. Wiadomo, że dzieci mają zdecydowanie mniej codziennych obowiązków niż dorośli, którzy muszą pogodzić pracę zawodową, często również studia z życiem rodzinnym i chęcią rozwoju w innych dziedzinach. Dobrze wiedzieć na początku kursu, na której pozycji na liście życiowych priorytetów znajduje się dla ucznia podniesienie kompetencji językowych. To pomaga w zaplanowaniu optymalnej częstotliwości i czasu trwania lekcji, tak aby kurs był skuteczny, a jego cele realne do zrealizowania. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnej frustracji związanej z postawieniem zbyt wysoko poprzeczki, a tym samym – brakiem satysfakcjonujących efektów. Złe rozplanowanie kursu może też skutkować ciągłym przekładaniem lub odwoływaniem lekcji, co negatywnie wpływa na proces nauki języka, bowiem systematyczność jest niejednokrotnie kluczem do sukcesu i nieważne czy zdecydowaliśmy się na kurs Business English prowadzony w biurze czy niemiecki od podstaw online. Zasady pozostają te same.

Warto pamiętać, że dorośli uczniowie są często bardziej dociekliwi w trakcie procesu nauczania. Chcą zrozumieć reguły i zasady, którymi język się kieruje, szczególnie doceniają uczenie się zorientowane na zadania. Są bardziej samodzielni, co nie oznacza, że są bardziej zdyscyplinowani.

Nauczasz dorosłych? Obudź swoje wewnętrzne dziecko

Nie zapominajmy, że dorośli w głębi duszy też są dziećmi. Potrzebują zachęty i lubią słyszeć pochwały. Warto urozmaicić lekcje z dorosłymi, wprowadzając na nie interesujące gry, a nawet luźne zabawy! Badania andragogiczne wskazują, że zabawa i przyjemność są tak samo ważne dla zdolności uczenia się wśród dzieci, jak i wśród osób dorosłych. 

Chociaż dorośli wyraźnie doceniają usystematyzowany plan nauki i bywają bardziej nastawieni na zadaniowość w trakcie lekcji, to jednak odrobina rozrywki nie zaszkodzi w procesie nauczania, a wręcz umili i ułatwi przyswajanie trudnego materiału. Ponieważ dorośli zazwyczaj czerpią z doświadczeń i uczą się nowego języka poprzez odniesienie do tego, co już znają, warto odwzorowywać w grach językowych sytuacje z życia codziennego, wprowadzać odgrywanie ról oraz słownictwo z zakresu zainteresowań i wiedzy uczniów – te pomysły na pewno sprawdzą się podczas lekcji z osobami dorosłymi.

Praca zespołowa a przyswajanie nowego języka

Dorośli są na ogół bardziej świadomi swoich możliwości i ograniczeń, a także korzyści, jakie płyną z pracy zespołowej. Świadomość tego, że aby odnieść sukces warto pomagać sobie nawzajem, może odegrać również kluczową rolę w nauce nowego języka. Nauczyciel powinien więc wykorzystać tę zaletę nauki i pozwalać uczniom na pracę w grupach. Pomoże to studentom uczyć się od siebie nawzajem, porównywać swoje wyniki, pomagać i motywować. Praca w grupach zwiększa aktywność uczniów, inspiruje i wprowadza elementy pozytywnej rywalizacji.

Wykorzystaj czas wolny

Dorośli uczniowie to często osoby pracujące, które dysponują małą ilością czasu na wykonywanie prac domowych i powtarzanie materiału. Wolny czas warto jednak poświęcić na naukę i nie musi się to dziać kosztem życia prywatnego. W ramach pracy domowej można im zaproponować obejrzenie filmu w języku, którego się uczą i zreferowanie go na następnej lekcji. Ciekawą formą pracy domowej są również różnego rodzaju quizy i krótkie testy, które uczniowie mogą wykonać na urządzeniu mobilnym. Te same formy prac domowych można również zaproponować młodszym uczniom. Jest wiele edukacyjnych aplikacji i gier wspierających proces nauki języka, które dzieci uwielbiają. Można też zaproponować dopasowany do wieku dzieci serial w języku, którego się uczą.

► Oto cechy dobrego lektora języków obcych. Sprawdź, jaki powinien być nauczyciel

 

Najbardziej efektywnym sposobem nauki języków obcych jest włączenie jej do codziennego życia uczniów. Zwykła zmiana języka interfejsu telefonu spowoduje skuteczniejsze oswajanie języka obcego. Wprowadzenie do codziennej „prasówki” kilka pozycji w języku obcym – tu najpopularniejsze są serwisy w języku angielskim, ale jest też wiele niemieckich czy francuskich. Zmiana języka na stronach internetowych, z których uczeń często korzysta – np. zrobienie zakupów online po angielsku czy rosyjsku. Przeczytanie menu w restauracji najpierw w języku angielskim. Zapisanie się do językowych grup facebookowych, w których można komentować interesujące wydarzenia w języku obcym. Możliwości jest bardzo wiele, ale trzeba się na nie otworzyć, uwierzyć w swoje możliwości i czerpać z nich dziecięcą radość, a wtedy nauka języka angielskiego, niemieckiego, chińskiego czy jakiegokolwiek innego będzie czystą przyjemnością.


Nauczasz języków obcych? Mamy dla Ciebie pracę!

Dołącz do społeczności LingRoom

Podziel się tym artykułem
Popularne słowniki