Rozprawka po niemiecku – zwroty

Rozprawka po niemiecku – zwroty

Rozprawka po niemiecku – zwroty

Rozprawka to forma wypowiedzi pisemnej wymagana na różnych egzaminach, między innymi na maturze rozszerzonej z języka niemieckiego oraz na egzaminach certyfikacyjnych (od poziomu B2). Rozprawka ma ściśle określone reguły kompozycyjne.

To wypowiedź pisemna o trójdzielnej budowie, na którą składa się:

- Wstęp - ogólne wprowadzenie tematu bez wyrażania opinii. Postawienie tezy/hipotezy

- Rozwinięcie – przedstawienie argumentów za i przeciw

- Zakończenie – podsumowanie, będące potwierdzeniem tezy/hipotezy zaprezentowanej we wstępie

Poniżej prezentujemy najbardziej przydatne zwroty w języku niemieckim, których możecie użyć przy pisaniu rozprawki.

Jak rozpocząć rozprawkę - zwroty przydatne we wstępie

Ich möchte mit der Feststellung beginnen, dass… – Chciałbym rozpocząć od stwierdzenia, że…

Es wird oft gesagt, dass… – Często mówi się, że…

Es handelt sich hier um…  – Tutaj jest mowa o...

Im folgenden Aufsatz möchte ich ein vielfältiges Thema…ansprechen – W mojej pracy pragnę podjąć wieloaspektowy temat

Wprowadzanie argumentów

Einerseits…, andererseits… – Z jednej strony… Z drugiej strony…

Erstens… Zweitens… Drittens… – Po pierwsze…, po drugie…, po trzecie…

Im Bezug auf (im Hinblick auf) – Odnośnie do czegoś…

In dieser Hinsicht  - Pod tym wzgędem

Ein weiterer wichtiges Aspekt ist… – Kolejnym ważnym aspektem jest…

Zu guter Letzt… – Ostatnie, lecz nie mniej ważne… 

Wyrażanie kontrastu

Im Gegensatz dazu…  – W przeciwieństwie do tego

Auf der anderen Seite…/ andererseits… – Z drugiej strony

Trotzdem... - Pomimo

Dennoch (Jedoch) – Jednakże

Wprowadzanie opinii

Meiner Meinung nach (meiner Ansicht nach) – Moim zdaniem

ich finde es richitg... - Uważam to za właściwe

Meiner Einschätzung nach… – Według mojego rozeznania… 

Zwroty przydatne w podsumowaniu 

Mich überzeugen am stärksten die Argumente… – Najbardziej przekonują mnie argumenty…

Zusammenfassend kann man sagen, dass… –  Podsumowując, można powiedzieć, że…

Im Großen und Ganzen… – Ogólnie rzecz biorąc…

Die oben aufgeführten Argumente weisen evident nach, dass… – Wyżej wymienione argumenty ewidentnie dowodzą tego, że…

 

Szukasz poleconych lektorów języka niemieckiego?

Sprawdź naszą wyszukiwarkę


© 2020 LingRoom

Podziel się tym artykułem
Popularne słowniki