Back to school – matura ustna z języka niemieckieg

Matura - język niemiecki

Back to school – matura ustna z języka niemieckiego – kilka przemyśleń

matura-ustna-z-jezyka-niemieckiego-blog-lingroomMatura usta z języka niemieckiego ma swoją własną specyfikę, która jest nieco odmienna od egzaminu pisemnego. Z racji tego, że już wielkimi krokami nadchodzi początek roku szkolnego, warto zastanowić się nad kwestiami, które są integralnym elementem matury ustnej.

Ogólna charakterystyka matury ustnej

Tak jak w przypadku egzaminów ustnych z innych języków obcych (angielski, rosyjski, francuski, hiszpański, etc.) kluczowa jest znajomość słownictwa z uprzednio określonych tematów. Katalog tematyczny jest dość obszerny i z tego powodu pracę nad swoim słownictwem oraz zdolnością do jego aktywnego używania w konkretnym kontekście warto rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem. Głównymi dziedzinami, które mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego są człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody oraz państwo i społeczeństwo. Warto uświadomić sobie, że w ramach poszczególnego bloku tematycznego mogą pojawić się różne swoiste podkategorie. Dlatego bardzo ważne jest, aby – o ile to możliwe – przed przystąpieniem do egzaminu zapoznać się wieloma artykułami tematycznymi, które publikowane są na przykład w repetytoriach i podręcznikach do niemieckiego. Oczywiście, jeżeli zależy nam na dobrym wyniku, warto od czasu do czasu sięgnąć po autentyczne materiały dotyczące na przykład odkryć naukowych tudzież katastrof naturalnych, ponieważ takie bardziej szczegółowe kategorie tematyczne mogą pojawić się na prawdziwym egzaminie.

Co zrobić, aby dobrze wypaść – ogólne wskazówki na temat matury ustnej z języka niemieckiego

Jak powszechnie wiadomo – wypowiedź ustna należy – w przeciwieństwie do rozumienia ze słuchu – do tak zwanych aktywnych kompetencji językowych. Innymi słowy, dla egzaminatora niezwykle ważną jest nasza zdolność do aktywnego porozumiewania się w języku obcym, wyrażająca się w poprawnej gramatyce i wystarczająco bogatym słownictwem. Notabene uwagi, które sprawiają, że nauka języka niemieckiego przed maturą, jest bardziej efektywna, wykorzystać można także w przygotowaniu do innych egzaminów językowych (np. InstytutuGoethego lub TELC na poziomach B1 i B2). Wracając do meritum – podczas prawdziwego egzaminu bardzo ważne jest płynne i sprawne posługiwanie się wieloma strukturami gramatycznymi urozmaicone najlepiej nie tylko stricte podstawowym, ale także dość wyszukanym słownictwem.

Aby poszerzyć swoje słownictwo, bardzo ważne jest stosowanie synonimów. W tym celu doskonale sprawdza się słownik internetowy Duden. Jeśli chcemy na przykład znaleźć synonim do słowa entwerfen, wtedy po znalezieniu jego notki słownikowej, przeciągamy stronę w dół i widzimy nagłówek "Synonyme zu entwerfen". W ten oto sposób ukazuje nam się lista następujących słów: "designen, hinwerfen, skizzieren, konzipieren, (gehoben) aufs Papier werfen, (bildungssprachlich) konzeptualisieren, projektieren, (Jargon) stylen". Oczywiście nie wszystkie będą pasować do konkretnego zadania, ale z pewnością – jeśli sprawdzimy ich kontekst i przećwiczymy parafrazowania - pozwolą nam one skutecznie wzbogacić nasz zasób słownictwa. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podczas przygotowań skorzystać z solidnego drukowanego słownika synonimów lub słownika jednojęzycznego.

Słownictwo jest rzeczywiście ważne. Niemniej jednak nie warto popadać w skrajność. Jeszcze ważniejsza jest bowiem umiejętność jego aktywnego zastosowania – bo tylko dzięki temu będziemy operować językiem na tyle swobodnie, aby zachować pożądaną płynność wypowiedzi. Tak więc warto w tym zakresie zachować pewną równowagę – słownictwo powinniśmy w miarę możliwości poszerzać, ale nie na tyle, aby było ono dla nas obciążeniem mentalnym spowalniającym naszą wypowiedź.

Zwroty przydatne w konkretnych zadaniach maturalnych

Na szczęście, abstrahując od słownictwa tematycznego, istnieje cała gama zwrotów, które niezmiennie pojawiają się na egzaminie maturalnym. Nauka języka niemieckiego z pewnością jest dużo przyjemniejsza, jeśli mamy świadomość, że utrwalone przez nas zwroty można na pewno wykorzystać na egzaminie. W następnych akapitach znajdują się krótkie zestawienia wybranych sformułowań, które można uwzględnić w odpowiedziach na wylosowane tematy.

Odgrywanie roli

 • ·      Ich habe Bitte an Sie – Mam do Pana prośbę.
 • ·      Sagen Sie mir Bitte – Proszę mi powiedzieć.
 • ·      Koennten Sie mir bitte sagen... - Czy mógłby Pan mi powiedzieć...
 • ·      Sie haben kein Recht. - Nie mają Państwo racji.
 • ·      Das ist keine gute Idee. – To nie jest dobry pomysł.
 • ·      Ich schlage Ihnen vor... – Proponuję Państwu...
 • ·      Ich kann leider nicht... – Niestety nie mogę...
 • ·      Wir müssen einen Kompromiss finden (schliessen). – Musimy wypracować kompromis.
 • ·      Dein Vorschlag gefällt mr. – Twoja propozycja mi się podoba.
 • ·      Das ist nett von Ihnen. – To miłe z Pana strony
 • ·      Du wirst es nicht bereuen. – Nie pożałujesz tego.
 • ·      Ich bezweifle, dass...– Ich zweifle daran, dass... – Wątpię, że...

Opis ilustracji

 • ·      Auf dem Bild sehe ich... – Na obrazku widzę...
 • ·      Auf dem, von mir liegendem Foto, sehe ich... – Na znajdującym się przede mną obrazku widzę...
 • ·      Im Vordergrund... – Na pierwszym planie...
 • ·      Im Hintergrund... – Na drugim planie
 • ·      In der Mitte / links / rechts / unten / oben befindet sich... – w środku, po lewej, po prawej, u dołu, u góry znajduje się...
 • ·      Ich vermute... – Przypuszczam.
 • ·      Vielleicht...   – Może...
 • ·      Ich meine, finde, glaube – Sądzę...
 • ·      Meiner Meinung nach – meiner Ansicht nach – Wg mojej opinii
 • ·      Die Personen auf dem Foto scheinen traurig/lustig/glücklich/müde/gespannt/aufgeregt zu sein. - Osoby na zdjęciu wydają się smutne/wesołe/szczęśliwe/podekscytowane/zdenerowane.

Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego

 • ·      Meine Wahl möchte ich mit folgenden Argumenten begründen. - Swój wybór pragnę uzasadnić następującymi argumentami.
 • ·      Persönlich entscheide ich mich für... – Osobiscie decyduję się na...
 • ·      Die von mir getroffene Wahl kann ich folgendermaßen argumentieren. –Dokonany przeze mnie wybór pragnę uargumentować w następujący sposób.
 • ·      Das Bild Nummer X passt am besten. – Obrazek numer X pasuje najbardziej.
 • ·      Es ist (nicht so) attraktiv, interessant, überzeugend, auffallend, ausagekräftig, wichtig. – To (nie) jest atrakcyjne, ciekawe, przekonujące, rzucające się w oczy, wymowne, ważne.

Przygotowanie do matury ustnej z języka niemieckiego – podsumowanie

Matura ustna – tak jak każdy egzamin tego typu – wymaga niewątpliwie odpowiedniej strategii i starannego przygotowania. Niniejszy artykuł miał za zadanie przybliżenie luźnych refleksji na temat egzaminu, wzbogaconych o kompilację najbardziej przydatnych zwrotów. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podczas przygotowań sięgnąć po pomoc profesjonalnego korepetytora. Lekcje niemieckiego online mogą być znakomitą okazją do zdiagnozowania swoich potrzeb i obszarów wymagających poprawy, a tym samym jeszcze bardziej efektywnego przygotowania do egzaminu.


Łukasz R. - lektor języka niemieckiego w LingRoom       Autor bloga: Łukasz R. - lektor języka niemieckiego w LingRoom

Witam Cię bardzo serdecznie:) Nauka języka niemieckiego już od 2009 roku jest priorytetową sferą mojego życia. Pracowałem w języku niemieckim na projekcie infolinii linii lotniczych. Ponadto już od kilku lat zajmuję się redagowaniem wartościowych treści w języku niemieckim, współpracując z różnymi agencjami marketingowymi. Dodatkowo mogę pochwalić się magisterium uzyskanym na uczelni ekonomicznej. Wiedza i specjalistyczna terminologia wyniesiona ze studiów pozwalają mi w profesjonalny i świadomy sposób przygotować lekcje języka niemieckiego biznesowego (Wirtschaftsdeutsch). Mam certyfikat z poziomu C1 (wynik: 86/100). Języki obce są moją pasją. Doskonale zdaję sobie sprawę z faktu, jak ważny jest regularny kontakt z językiem. Swoje zajęcia prowadzę w przyjacielskiej i pozbawionej nadmiernego sformalizowania atmosferze. Dzięki temu możesz skupić się na tym, co najważniejsze — czyli na postępach w nauce, do których będę Cię mocno inspirował. Swoje doświadczenia życiowe postanowiłem wykorzystać przy komponowaniu ofert specjalnych. To właśnie ze mną zyskujesz sposobność poznania akademickiego języka niemieckiego (poziom B2-C1), doskonalenia umiejętność pisania (poziom B1-C1), czy też dogłębnego opanowania języka biznesu (poziom B1-C1).

Przejdź do profilu lektora


© 2019 LingRoom

Share this article
Popular Dictionaries