Czy twój język determinuje to w jaki sposób myśli?

Czy twój język determinuje to, w jaki sposób myślisz?

Język jest ściśle powiązany z umysłowymi procesami dotyczącymi postrzegania świata. nauka języka angielskiego

twój-język-determinuje-korepetycje-LingRoomCzy kiedykolwiek czułeś, że brakuje ci słów, aby określić konkretną sytuację? A może miałeś głębokie poczucie, którego znaczenie było dla ciebie jasne, ale którego nie mogłeś wyrazić?

Jeśli doświadczyłeś tego, nie jesteś pierwszy. Wyrażanie myśli jest jednym z podstawowych aspektów poznania, a ludzka walka o odpowiednie przedstawienie i opisanie doświadczenia jest tym, co po raz pierwszy doprowadziło do procesu komunikacji i powstania języka. Chociaż język ma już ugruntowaną pozycję, wszyscy ludzie wciąż przechodzą frustrujący proces uczenia się go we wczesnym dzieciństwie. Co więcej, język - produkt doświadczenia i kultury, nadal odgrywa dużą rolę w kształtowaniu sposobu myślenia człowieka.

Kształtowanie sposobu myślenia

Niektóre z tych sposobów są dość oczywiste. Biorąc za przykład rodzaj gramatyczny, bardzo łatwo znaleźć główne różnice między językami. W języku polskim dla rzeczownika rodzaj jest kategorią selektywną. Oznacza to, że rzeczownik ma określony rodzaj gramatyczny (nie odmienia się przez rodzaje). W języku hiszpańskim i wielu innych językach prawie każdy rzeczownik ma określony rodzaj, w tym również rzeczowniki będące określeniami nazw zawodów (profesor vs. profesora). Język angielski określa rodzaje gramatyczne zawodów i jest językiem w znacznym stopniu uwarunkowanym rodzajem, ale jednocześnie pozostawia wiele rzeczowników, nie przypisując im rodzaju gramatycznego. Istnieją również języki (takie jak japoński, fiński i bengalski), które nie określają rodzaju gramatycznego. Wynika on jedynie z kontekstu wypowiedzi.

Rozwój człowieka we względnej izolacji może również prowadzić do braku pojęć i określeń, które większość z nas uzna za fundamentalne. W północno-zachodniej Australii rdzenna społeczność w miejscu zwanym Pormpuraaw ma słowa określające północ i południe, ale nie ma słów nazywających lewą i prawą stronę! 

Słowo vs. zdanie korepetycje z angielskiego

Niektóre z tych sposobów są bardziej frywolne. Podczas podróży do Niemiec na pewno można poznać nieco język niemiecki. Kilka podstawowych zwrotów, przydatne słówka i może nawet kilka zasad, pokazujących, w jaki sposób budować niemieckie słowa. Język niemiecki jest pełen złożonych wyrazów (czasem bardzo długich!), które pozwalają na wyrażanie bardziej skomplikowanych idei. Jednym z takich niemieckich słów jest termin „łowca nagród”, który w języku niemieckim brzmi „Kopfgeldjäger”. Kopf (głowa) + geld (pieniądze) + jäger (łowca) - trzy pojedyncze słowa sumujące się w bardziej złożony koncept, który chyba ma nieco szersze znaczenie niż nasz rodzimy odpowiednik.

Innym dobrze znanym przykładem jest „Schadenfreude” - zasadniczo oznacza „smutek + radość”, ale jego pełne znaczenie to „czerpanie przyjemności/radości z nieszczęścia innej osoby”. W języku niemieckim wystarczy użyć jednego słowa, by wyrazić to, co po polsku wymaga wypowiedzenia całego zdania.

Emocje w języku i e-korepetycje

Użycie niemieckiego słowa „Schadenfreude” dociera do ważnej konkluzji na temat języków i emocji. Emocje, jak wszyscy wiemy, są trudne do opisania i jeszcze trudniejsze do zdefiniowania. Ich precyzyjne określenie jest nierzadko wręcz niemożliwe. Spróbuj zadać pytanie, jak najlepiej opisać miłość, a otrzymasz tysiące różnych odpowiedzi odbijających się echem w wielowiekowej twórczości największych poetów. Żaden język nie jest idealny do wyrażania emocji. W każdym zawsze czegoś brakuje, ale nasz niemiecki przykład „Schadenfreude” pokazuje, że niektóre języki mogą obejmować emocjonalne idee, których inne nie są w stanie tak precyzyjnie wyrazić.

Język a zdolności poznawcze

Lingwiści od dawna debatowali nad tym, w jakim stopniu ludzie posługujący się różnymi językami, myślą inaczej. Zgromadzone dowody pokazały, że rzeczywiście język może mieć ogromny wpływ na charakter własnego poznania, jeśli nie na samą zdolność poznawczą. Keith Chen - ekonomista, niedawno przeprowadził badania sprawdzające, czy język ma jakikolwiek wpływ na decyzje gospodarcze. Wyniki tych badań potwierdziły, że język odgrywa tu istotną rolę. Badania Chen'a wykazały różnicę między językiem angielskim a chińskim. W języku chińskim nie ma czasu przyszłego, dlatego Chińczycy używają tego samego czasu do opisania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a badania Chen’a wykazały, że osoby posługujące się językami „bez przyszłości”, takim jak chiński, częściej zgłaszają, że zaoszczędzili pieniądze niż mówcy, posługujący się językami „z przyszłością”. 

Dla jasności, żaden język nie jest lepszy lub gorszy niż inne. Ale jasne jest również to, że języki mają możliwości wyrazu i ekspresji na różnym poziomie. Dlatego uczenie się innego języka może uczynić nas bardziej ekspresyjnymi, otwartymi, a nawet objaśnić nam i przybliżyć aspekty ludzkich doświadczeń czy emocji, które wcześniej były niewyraźne lub niezauważalne. Czy to nie są fantastyczne zalety nauki języków obcych!?


Autorka bloga: Agnieszka K. - lektor języka polskiego jako obcego w LingRoom

Przejdź do profilu lektora

 

 

 


© 2019 LingRoom

Share this article
Popular Dictionaries