Korepetycje językowe - jakie metody nauki wybrać?

Metody nauczania języków obcych - jak wybrać?

Najpopularniejsze metody nauczania języków obcych - niezależnie od tego czy jesteś lektorem angielskiego czy chińskiego.

Przyswajanie języka obcego od wieków jest ściśle związane z nabywaniem języka w ogóle, jak również z historią i zmianami życia, które zmuszały ludzi do nawiązywania dialogu. W zależności od celów i motywów, jakie kierowały ludźmi przy poznawaniu nowego języka, zmieniały się też metody jego uczenia się. Dlatego różnorodność metod jest dziś zaskakująco duża, a wybór odpowiedniej staje się nie lada wyzwaniem dla lektora.

Przystępując do nauczania języka obcego powinniśmy przede wszystkim zastanowić się, która metoda byłaby najbardziej dopasowana do zainteresowań ucznia, jego stylu uczenia się, tematyki kursu, sposobu przekazywania wiedzy czy też czasu, którym dysponujemy. Wiele czynników trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze metody nauczania języka i nieważne czy chodzi o metody nauczania języka angielskiego, niemieckiego czy japońskiego.

W procesie dydaktycznym warto uwzględnić nie tylko cechy osobowe uczącego się i nauczyciela czy styl prowadzenia kursu, lecz także to, jakie sprawności chcielibyśmy rozwijać w trakcie kursu i jakie są cele nauczania owego języka. W zależności od tego, czy uczeń potrzebuje podnieść poziom Business English niezbędny mu do pracy, czy też wzmocnić proste umiejętności komunikacyjne w życiu codziennym, od tego uzależniony będzie wybór materiałów i technik pracy. Nie ma znaczenia czy jesteśmy lektorem angielskiego, niemieckiego czy chińskiego, metodyka nauczania to nauka o celowo i systematycznie stosowanych sposobach kierowania pracą uczniów w procesie nauczania każdego języka obcego. Spośród metod nauczania języków możemy wyłonić dwie podstawowe grupy: metody tradycyjne i niekonwencjonalne.

Metody Tradycyjne nauczania języków

Tradycyjne metody nauczania języków obcych są starsze i bardziej sprawdzone, ale nie znaczy to, że powinny być współcześnie zapomniane i nie stosowane w nauczaniu. Co więcej: najlepszym rozwiązaniem będzie łącznie metod, biorąc pod uwagę wspólne aspekty nauczania i dostosowując przy tym różniące je elementy do naszego kursu językowego.

Metody tradycyjne, takie jak: metoda bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna czy kognitywna, stosowane są w nauczaniu języków od dawna.

W metodzie bezpośredniej nacisk kładziemy na bezpośredni kontakt z językiem, naturalne przyswajanie nowego słownictwa i gramatyki oraz stały kontakt nauczyciela z uczniem, co nie zawsze jest możliwe współcześnie do zrealizowania. Ale warto wziąć pod uwagę główne założenia tej metody, bowiem jest to najstarsza stosowana metoda.

Metody Gramatyczno-Tłumaczeniowe

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa nastawiona na naukę przede wszystkim gramatyki i leksyki oraz wykorzystywana głównie do czytania i rozumienia tekstów, może również nie sprawdzić się dzisiaj jako jedyna i główna metoda nauki, ale na pewno po części może posłużyć do nauczania poszczególnych sprawności.

Metody Audiolingwalne

W metodzie audiolingwalnej nauka odbywa się poprzez częste i bezrefleksyjne powtarzanie. Na naszym kursie taki dryl językowy może nadawać się do przećwiczenia materiału językowego lub możemy wykorzystać założenia tej metody przy zadawaniu prac domowych.

Metody Kognitywne

Metoda kognitywna stawia nacisk na naukę reguł, które później umożliwią uczącemu się samodzielne tworzenie wypowiedzi. Podobnie jak w metodzie gramatyczno-tłumaczeniowej znajomość systemu może posłużyć do późniejszej twórczej komunikacji. Nie może to jednak być jedyna metoda wykorzystywana w trakcie naszych lekcji, gdyż współcześnie sprawności komunikacyjne, a nie znajomość gramatyki i reguł, odgrywają główną rolę w nauce języków obcych.

Metody Niekonwencjonalne

Przyjrzyjmy się także metodom niekonwencjonalnym, zasadniczo młodszym i bardziej popularnym w dzisiejszej dydaktyce, takim jak: metoda reagowania całym ciałem (Total physical response – TPR), metoda Community Language Learning (CLL) czy sugestopedia.

TPR, czyli metoda reagowania całym ciałem, opiera się realizowaniu poleceń lektora i wykorzystywaniu całego ciała do wykonywania tych poleceń, co pozwala pobudzić do działania obie półkule naszego mózgu.

W CLL ważne jest samopoczucie ucznia i rozwój jego osobowości. Nauczyciel pełni więc rolę bardziej terapeutyczną, dając uczącemu się swobodę działania. Podobnie w sugestopedii poczucie bezpieczeństwa i eliminacja stresu odgrywają ważną rolę. Techniki relaksacyjne, wykorzystywane w tej metodzie, miały sprawić, że mózg ucznia stawał się bardziej chłonny i szybciej przyswajał nowe informacje.

Jak można zauważyć niekonwencjonalne metody czerpią z postępu technologicznego oraz uwzględniają różne możliwości i sposoby uczenia się i przyswajania nowych informacji.

Zdecydowanie jedną z najbardziej popularnych technik w nauczaniu języków obcych jest metoda komunikacyjna, którą trudno zaklasyfikować jako jedną z metod konwencjonalnych lub tradycyjnych. W podejściu komunikacyjnym najważniejsze jest umiejętne porozumiewanie się, odpowiednie do sytuacji, w której rozmówca się znajduje. W dzisiejszych czasach komunikacja odgrywa bardzo ważną rolę, więc metoda ta staje się podstawą w nauczaniu języków.

Wybór metody pracy jest niełatwym zadaniem każdego nauczyciela. Uwzględniając czynniki osobowe ucznia, zaplecze dydaktyczne, warunki i czas pracy, będziemy w stanie dobrać właściwą strategię prowadzenia kursu. Różnorodność metod otwiera przed nami wiele możliwości nauczania. Wybór odpowiedniej metody lub dopasowanie różnych elementów kilku metod pozwoli uzyskać zamierzony efekt nauki.

Należy pamiętać, że wybór odpowiedniej metody nauczania języka obcego jest często ściśle powiązany z typem kursu, na który zdecydował się uczeń. Wszystkie powyżej przedstawione metody bardzo łatwo zaimplementować podczas tradycyjnych lekcji indywidualnych czy korepetycji. Pewne ograniczenia mogą pojawić się, gdy lektor prowadzi lekcje online (e korepetycje) np. trudno będzie tu zastosować metodę TPR albo pozostać wyłącznie przy metodzie gramatyczno-tłumaczeniowej.

Dla wyboru metody bez związku pozostaje natomiast, jakiego języka nauczamy. Czy będzie to nauka języka angielskiego, lekcje niemieckiego, korepetycje z angielskiego od podstaw czy dla uczniów zaawansowanych, wymienione wyżej metody lektor może dowolnie dostosowywać do preferencji ucznia, aby stworzyć dla niego najbardziej efektywne i komfortowe środowisko do nauki języka.

 

Nauczasz języków obcych? Mamy dla Ciebie pracę!

Dołącz do społeczności LingRoom

Jako Lektor


 

LingRoom | Marketplace korepetycji językowych

Wybierz swój sposób na nauczanie języka – lekcje indywidualne lub zajęcia online.

LingRoom łączy lektorów języków obcych i uczniów poszukujących lekcji, kursów językowych, korepetycji oraz e-korepetycji (online) w całej Polsce. Lektorzy ponad 20 języków obcych oferują tematyczne kursy językowe, konwersacje, korepetycje, e korepetycje oraz pakiety lekcji dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Zajęcia językowe LingRoom mogą odbywać się w domu, biurze, online lub w dogodnej przestrzeni miejskiej. 

Lektorzy języków obcych współpracujący z LingRoom to w większości osoby z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu lekcji indywidualnych, grupowych oraz udzielaniu korepetycji i ekorepetycji. To profesjonalni lektorzy z gruntownym wykształceniem filologicznym, świetnym przygotowaniem pedagogicznym i ogromnym zamiłowaniem do języków obcych. Na platformie można znaleźć profile lektorów z Polski oraz Native Speakerów ze zweryfikowanymi kwalifikacjami w zakresie nauczania języków obcych. Każdy lektor, którego profil został oznaczony jako „zweryfikowany”, dostarczył do LingRoom kopie uzyskanych dyplomów, certyfikatów oraz świadectw, potwierdzających jego kwalifikacje w zakresie nauczania języków obcych. 

LingRoom.pl to marketplace korepetycji oferujący proste i komfortowe narzędzia do nauki języków obcych. Kalendarz ucznia zsynchronizowany jest z kalendarzem lektora, dzięki czemu zmiana daty czy godziny lekcji i jej potwierdzenie nigdy jeszcze nie było tak proste. Funkcja czatu pozwala na szybki kontakt z nauczycielem. W łatwy sposób można pobierać materiały lekcyjne, dodane przez lektora. System powiadomień na bieżąco wysyła informacje o statusie lekcji za pośrednictwem SMS i/lub e-mail. W profilu dostępne są wszystkie szczegóły dotyczące zamówionych lekcji/kursów – historia oraz aktualny status na dany dzień.

Dlaczego warto zostać naszym Partnerem?

  • Stali partnerzy LingRoom współpracują z nami na zasadach B2B, w oparciu o Działalność Nieewidencjonowaną lub Umowę. Korzystają z możliwości otrzymania przedpłaty za lekcje.
  • Nowi uczniowie w zasięgu jednego kliknięcia. Im wyższy poziom wypełnienia Twojego profilu, tym więcej nowych zapytań od uczniów w Twojej skrzynce! Daj się zauważyć potencjalnym uczniom, dzięki profesjonalnie uzupełnionemu profilowi i interesującej ofercie językowej.
  • Współpraca w oparciu o Umowę – Legalne korepetycje. Z LingRoom możesz liczyć na współpracę w oparciu o Działalność Nieewidencjonowaną, Umowę Zlecenie lub Własną Działalność. Wspieramy legalne korepetycje! Uzyskaj stały dochód, dzięki comiesięcznym rozliczeniom za przeprowadzone lekcje.
  • Przyjazna platforma do łatwego zarządzania lekcjami. Spersonalizowany kalendarz, łatwe tworzenie kursów, zarządzanie planem zajęć i rozliczeniami, a także bezpośredni kontakt z uczniem za pośrednictwem LingroomChat.
  • Pełna elastyczność. To ty wybierasz, kiedy pracujesz oraz jaką stawkę chcesz zarabiać. Naszym nauczycielom dajemy także całkowitą swobodę w wyborze programu nauczania swoich uczniów, bez konieczności wypełniania zbędnej dokumentacji dot. przebiegu kursu.
  • Wybierz dogodny sposób nauczania. Wybierz swój własny sposób na nauczanie języka. Lekcje indywidualne, grupowe, korepetycje, a także zajęcia online np. via Skype (e-korepetycje).
  • Dlaczego warto zostać naszym Partnerem? W zależności od ilości przeprowadzonych zajęć, za pośrednictwem LingRoom, możesz liczyć na świetne dodatki i benefity m.in. przedpłata za kurs czy udział w zagranicznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
Share this article
Popular Dictionaries