Popularne angielskie słówka związane ze ślubem

Angielskie słówka związane ze ślubem

Popularne angielskie słówka związane ze ślubem

słówka-związane-ze-ślubem-LingRoom-blogOkres wakacyjny to doskonały czas na piękne ślubne ceremonie w letniej atmosferze.

Coraz więcej par decyduje się na zorganizowanie przyjęcia weselnego w mniej formalnej scenerii - w ogrodzie, nad wodą, w otoczeniu przyrody. Również, coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie tej nowej życiowej drogi z drugą połówką pochodzącą z innego kraju. Ślub takiej pary jest zwykle doskonałą okazją dla ich rodzin i przyjaciół na zapoznanie się z inną kulturą, tradycjami oraz językiem. Głównie jednak, podstawowym językiem komunikacji wewnątrz związku oraz podczas ślubnej uroczystości jest język angielski. Z tego powodu warto poznać podstawowe angielskie słówka i zwroty, związane z tematyką ślubną. Pomogą one odnaleźć się w międzynarodowym towarzystwie podczas wieczoru panieńskiego i kawalerskiego, w poprawny sposób złożyć życzenia nowożeńcom, wznieść toast, czy swobodnie porozmawiać z innymi weselnymi gośćmi. Poniżej prezentujemy niezbędne słówka i pełne frazy w języku angielskim i polskim, związane ze ślubem.

► Przeczytaj także: Miłość w obcym języku

 Popularne słówka i zwroty ślubne po angielsku

Proposal - oświadczyny

Engagement - zaręczyny

Engagement ring/wedding ring – pierścionek zaręczynowy/obrączka

Will you marry me? – wyjdziesz za mnie?

Fiancé/fiancée – narzeczony/narzeczona

Bridal shower – wieczór panieński

Stag night/bachelor party – wieczór kawalerski

Wedding - ślub

Bride – panna młoda

Maid of honour – druhna (świadkowa)

Groom – pan młody

Best man - świadek

Wedding reception/party – przyjęcie weselne

Wedding anniversary – rocznica ślubu

Guests – goście

Registry office – urząd stanu cywilnego

Civil wedding – ślub cywilny

Church/white wedding – ślub kościelny

Wedding bells - dzwony weselne

Honeymoon – miesiąc miodowy

Wedding cake – tort ślubny

Exchange wedding rings – wymienić się obrączkami

Vow – przysięga

Invitation – zaproszenie

Banns – zapowiedzi

Date of the wedding – data ślubu

Altair – ołtarz

Cheers – toasty

Wedding day – dzień ślubu

Just married – nowożeńcy

Make a speech – wygłosić przemowę

Big day – wielki dzień

Hold a wedding reception – wyprawić przyjęcie ślubne

Marriage certificate – akt ślubu

Wedding bouquet – bukiet ślubny

Tossing the bouquet – rzucanie bukietem

Breaking glass – tłuczenie klieliszków

Elementy ubioru ślubnego słówka i zwroty po angielsku

Wedding dress/gown – suknia ślubna

Veil – welon

Garter – podwiązka

Plastron – gorset

Tuxedo – smoking

Suit – garnitur

Tie – krawat

Bow tie – mucha

Angielskie czasowniki związane ze ślubem

to be married to sb. - być żonatym / zamężną

to be serious - być z kimś na poważnie

to be serious about sb. - żywić do kogoś poważne uczucia

to break up - rozejść się, zerwać

to chat up - podrywać w rozmowie

to date - chodzić na randki, umawiać się

to get engaged to sb. - zaręczyć się z kimś

to get married - wyjść za mąż, ożenić się, pobrać się

to go out with sb. - spotykać się z

to marry sb. - poślubić kogoś

to propose to sb. - oświadczyć się komuś

to share a flat with - dzielić mieszkanie z

to split up - rozejść się, zerwać

to start a family - założyć rodzinę

to start a relationship - zacząć związek

to support one's family - utrzymywać rodzinę [finansowo]

Życzenia ślubne po angielsku

Congratulations on finally getting hitched! Here’s to this next chapter in your lives being a long and happy one. – Gratulujemy wzięcia w końcu ślubu! Oto kolejny rozdział w waszym życiu który będzie długi i szczęśliwy.

Your wedding day will be only the first day to your lifetime fairy tale! Congratulations from us all! – Wasz ślub będzie jedynie pierwszym dniem waszej życiowej bajki! Gratulacje od nas wszystkich!

Every good wish on your wedding day. Wishing you a world of happiness and love, may all your dreams come true. - Wszystkiego najlepszego z okazji ślubu. Życzę Wam szczęścia i miłości. Niech spełnią się wszystkie Wasze życzenia.

May this day you share be filled with love and laughter. May all the days ahead be happy ever after! - Niech dzisiejszy dzień będzie wypełniony miłością i uśmiechem. Niech wszystkie Wasze wspólne dni będą szczęśliwe!

Wishing you both – long life, much love, few tears, good luck and sweet times through all your years! Congratulations! - Życzę Wam długiego życia, dużo miłości, nielicznych łez, dużo szczęścia i słodkich czasów przez wszystkie lata. Gratulacje!

We wish you a lifetime of happiness, joy, and lots of memories. Congratulations on your wedding! – Życzymy Wam całego życia w szczęściu, radości i wielu wspomnień. Gratulacje z okazji waszego ślubu!

Love knows no barriers. There is neither mountain too high nor ocean too deep when it comes to getting together with the one you love. Your journey of love is truly inspiring. I wish you great fortune and true happiness as you build a life together. – Miłość nie zna barier. Nie ma gór zbyt wysokich ani oceanów zbyt głębokich, jeśli chodzi o bycie z tym kogo kochasz. Wasza podróż miłości jest prawdziwie inspirująca. Życzę Wam bogactwa i prawdziwego szczęścia podczas budowania wspólnego życia.

On this beautiful and lovely occasion, I wish you a day filled with cherished moments. – Z tej pięknej i uroczej okazji życzę Wam dnia wypełnionego radosnymi chwilami.

We wish you a lifetime of happiness, joy, and lots of memories. Congratulations on your wedding! – Życzymy Wam całego życia w szczęściu, radości i wielu wspomnień. Gratulacje z okazji waszego ślubu!

I hope your wedding day is going to be everything you’ve always dreamed of and much more. Congratulations! – Życzę Wam aby Wasz ślub był wszystkim o czym zawsze marzyliście i jeszcze więcej. Gratulacje!

Congratulations on your marriage. May the things you loved about each other from the start be the glue that holds you together forever. – Gratulacje w związku z Waszym ślubem. Niech rzeczy które kochacie w sobie nawzajem od początku będą klejem który spoi was ze sobą na zawsze.

We couldn’t be happier to congratulate you on your wedding and to wish you both a beautiful forever. – Nie moglibyśmy być bardziej szczęśliwi gratulując Wam z powodu Waszego ślubu i życząc wam obojgu pięknej przyszłości na zawsze.

Best wishes and all our love on your wedding day. May it be the first day of a long and happy marriage. – Najlepsze życzenia i cała nasza miłość z okazji Waszego ślubu. Niech to będzie pierwszy dzień długiego i szczęśliwego małżeństwa.

Weddings pass in just a day, leaving happy memories which last a lifetime. Enjoy yourselves! – Wesele mija jednego dnia pozostawiając szczęśliwe wspomnienia, które trwają przez resztę życia. Bawcie się dobrze!

Here’s to a great wedding day, wedding night and an even better life together. All the best for a future filled with love and good fortune. – Życzę wam wspaniałego ślubu, nocy poślubnej i jeszcze lepszego życia razem. Wszystkiego najlepszego w przyszłości wypełnionej miłością i szczęściem.

To a special couple who show that love can be true and forever. May your lives continue to grow in love and happiness together! – Wyjątkowej parze, która pokazuje, że miłość może być prawdziwa i wieczna. Niech Wasze życie nadal rośnie w miłości i wspólnym szczęściu!

My biggest wish for you on your wedding day is that during your life-long marriage, you will have the opportunity to experience the most beautiful and magical moments in life! – Moje największe życzenie dla was z okazji waszego ślubu jest takie, abyście w czasie waszego wieloletniego małżeństwa mieli możliwość doświadczania najpiękniejszych i najbardziej magicznych momentów w życiu!

People are right when they say that you’ll simply know when you’re in the presence of true love. Looking at you two it’s undeniable – Congratulations on your wedding day! – Ludzie mają rację kiedy mówią że od razu widać kiedy jest się świadkiem prawdziwej miłości. Patrząc na Was dwoje jest to niezaprzeczalne – Gratulacje z powodu ślubu!

Thanks for inviting us to celebrate and share your joy on this very special day. Congratulations on your wedding and may the honeymoon never end! All the best. – Dziękujemy za zaproszenie nas byśmy mogli świętować i dzielić waszą radość z tego wyjątkowego dnia. Gratulujemy Waszego ślubu i życzymy aby wasz miesiąc miodowy nigdy się nie skończył. Wszystkiego najlepszego.

Wedding come and go, but the memories remain. May the memories of joy, happiness, hope, bright future and love we share today ever remain fresh till eternity. Congratulations on your wedlock. – Wesele przemija, ale wspomnienia pozostają. Niech wspomnienie radości, szczęścia, nadziei, dobrej przyszłości i miłości, które dzielimy dzisiaj, pozostaną świeże na zawsze. Gratulacje z okazji zawiązania węzła małżeńskiego.

I’m very happy for you two and I’m glad to be sharing this special day with you celebrating your love. Congratulations on your wedding! – Jestem bardzo szczęśliwy widząc was dwoje i bardzo zadowolony dzieląc z wami ten wyjątkowy dzień świętując waszą miłość. Gratulacje z powodu waszego ślubu!

Best wishes on your wedding day, for happiness that’s here to stay. Husband and wife, lovers and friends, you’ll love each other until the end. – Najlepsze życzenia z okazji waszego ślubu, oby szczęście tu obecne pozostało. Mąż i żona, kochankowie i przyjaciele, będziecie zawsze się kochać aż do końca.

What’s the secret to a happy marriage? I’m not sure, but I know you’ll be able to tell me because I have never seen two people more in love with one another. Congratulations! – Co jest sekretem szczęśliwego małżeństwa? Nie wiem, ale wiem że wy mi będziecie w stanie to powiedzieć bo nigdy nie widziałem dwoje ludzi bardziej zakochanych w sobie. Gratulacje!

Love knows no barriers. There is neither mountain too high nor ocean too deep when it comes to getting together with the one you love. Your journey of love is truly inspiring. I wish you great fortune and true happiness as you build a life together. – Miłość nie zna barier. Nie ma gór zbyt wysokich ani ocenów zbyt głębokich jeśli chodzi o bycie z tym kogo kochasz. Wasza podróż miłości jest prawdziwie inspirująca. Życzę Wam bogactwa i prawdziwego szczęścia podczas budowania wspólnego życia.

We are happy to share in your joy of wedlock. We have come with a basketful of wonderful and exciting moments of togetherness, love, memorable days of laughter as well as everlasting and greater days of happiness. Wishing you the best of marital bliss. – Jesteśmy szczęśliwi mogąc dzielić się radością z waszego ślubu. Życzymy mnóstwo wspaniałych i ekscytujących momentów bycia razem, miłości, pamiętnych dni radości, jak również wiecznych wspaniałych dni szczęścia. Życzymy wam szczęścia małżeńskiego.

May your marriage be filled with every ingredient that sustains marital union: understanding, love, happiness, fruitfulness and romance. Happy married life. Congratulations! – Niech wasz związek będzie wypełniony każdym składnikiem, który podtrzymuje małżeństwo: zrozumieniem, miłością, szczęściem, owocnością i romantyzmem. Szczęśliwego życia małżeńskiego. Gratulacje!

 


Autorka bloga: Agnieszka K. - lektor języka polskiego jako obcego w LingRoom

"Cześć! Are you ready to start speak Polish? I will prepare a tailor-made course just for you! I’m a professional and experienced Polish teacher who can help you improve your language skills during effective and interesting lessons."

Przejdź do profilu


© 2019 LingRoom

Share this article
Popular Dictionaries