Poziomy znajomości języka niemieckiego

Poziomy znajomości języka niemieckiego

Poziomy znajomości języka niemieckiego 

Jaki poziom jest potrzebny do znalezienia pracy w Niemczech?Poziomy języka niemieckiego, według których komponowane są podręczniki oraz kursy językowe tudzież plany, według których realizowane są lekcje języka niemieckiego online, są zazwyczaj adaptacją poziomów zaproponowanych przez radę Europy. Mamy zatem do czynienia z poziomami A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Oznaczenie A dotyczy podstawowej znajomości języka, B – średnio-zaawansowanej, a C – zaawansowanej. 

Poziom A zakłada podstawowe użycie języka. Kursant na tym poziomie potrafi na przykład się przedstawić, zamówić jedzenie, czy podać godzinę i datę. Poziom ten zakłada ingerencję rodzimego użytkownika języka w wypowiedź ucznia. Kolejny poziom – określany jako poziom autonomii językowej B – przewiduje tworzenie dłuższych i – co ważne logicznie powiązanych wypowiedzi ustnych i pisemnych. W przypadku poziomu B2 istotna jest także dbałość o spójną strukturę wypowiedzi zarówno w przypadku konkretnych, jak i bardziej abstrakcyjnych zagadnień. 

W przypadku poziomu C oczekiwana jest biegłość w posługiwaniu się językiem zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej oraz dobra orientacja w różnych rejestrach językowych. Dla kursanta na poziomie C zrozumienie i sparafrazowanie skomplikowanego tekstu akademickiego powinno być jak najbardziej wykonalne. Być może dlatego większość uczelni w krajach niemieckojęzycznych wymaga od osób ubiegających się o przyjęcie na studia właśnie egzaminu na poziomie C. 

Kandydaci na studia w krajach DACH zetknęli się też z pewnością z egzaminem TestDaf. Wyniki z tego egzaminu interpretowane są jednak w nieco innej skali. Są to mianowicie poziomy TDN 3 (odpowiednik B2.1), TDN 4 (ekwiwalent B2.2) oraz TDN 5 (odpowiednik C1.1). W tym przypadku poziomem akceptowanym na większości uczelni w Niemczech jest już TestDaF Niveau 4, czyli, innymi słowy, po prostu mocne B2.

 

Jaki poziom jest potrzebny do znalezienia pracy w Niemczech?

To pytanie ma wiele aspektów. Jeśli ktoś poważnie myśli o karierze w raju DACH powinien obrać sobie za cel osiągnięcie co najmniej poziomu B2. Oczywiście im wyższa znajomość języka, tym lepiej. Warto jednak zdać sobie sprawę z faktu, że nawet po osiągnięciu poziomu C1, trzeba we własnym zakresie dbać o wszechstronny kontakt z językiem obcym oraz poszerzać branżowe słownictwo o konkretnym profilu. Oczywiście wszystko zależy od branży. Pielęgniarka będzie w tym zakresie wykazywać inne potrzeby niż na przykład pracownik hotelarstwa czy inżynier.

 

Egzaminy ceftyfikacyjne na niższych poziomach zaawansowania – co z nimi? 

No właśnie tę kwestię pragnę omówić, ponieważ w Polsce najpopularniejszym egzaminem z języka niemieckiego był przez wiele lat Zertifikat Deutsch (obecnie Goethe-Zertifikat B1 lub Telc B1). Jak to jest zatem z tym poziomem B1 w języku niemieckim?

Poziom B1 jest pierwszym poziomem samodzielności językowej. Można by więc zaryzykować stwierdzenie, że nauka języka niemieckiego nabiera na tym etapie akwizycji językowej nowego wymiaru. Poziom B1 – progowy – jest osiągalny już po około 400 jednostkach lekcyjnych. Kursant zyskuje delikatną swobodę językową. Nie jest to wprawdzie spontaniczność utożsamiana z poziomem C, ale język staje się powoli narzędziem do wyrażania swoich myśli, planów, przekonań i ambicji i co ważne – zachowania kontroli nad własną wypowiedzią. Native speaker języka niemieckiego, który rozmawia z kursantem na poziomie B1, z pewnością będzie podtrzymywał konwersację i nie przyjdzie mu na myśl, aby przejść na język angielski. Przekroczenie Progu B1 ma także znaczenie psychologiczne. Do poziomu B2 jest cały czas daleko. Osiągnięcie poziomu B1 daje dobry impuls motywacyjny przed konfrontacją z prawdziwymi wyzwaniami – poziomem B2, gdzie ważne są strukturyzowane wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne oraz poziomem C1, który wymaga znacznie wyższego poziomu ekspresji. Nauka języka niemieckiego na poziomie C1 zakłada bowiem tworzenie długich, logicznie uporządkowanych, szczegółowych i wyważonych stylistycznie wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Co ciekawe, zdany egzamin na poziomie co najmniej B1 jest jednym z warunków uzyskania niemieckiego obywatelstwa. Istnieje nawet oficjalna lista słówek wymaganych na tym poziomie. Osobiście uważam, że warto takie listy traktować jednak z lekkim przymrużeniem oka, zwłaszcza jeśli dla kogoś ostatecznym celem są wyższe poziomy i w miarę płynne posługiwanie się językiem.

 


Różnice pomiędzy poziomem A2 i B1 w języku niemieckim.

W przypadku poziomu A2 ważna jest komunikacja na podstawowym poziomie. Lekcje języka niemieckiego na poziomie A2 zakładają zatem rutynową komunikację przy użyciu prostych i nieskomplikowanych zdań. Sytuacje omawiane na tym poziomie mają niski stopień złożoności i dotyczą życia codziennego. Warto zwrócić uwagę na to, że nacisk kładziony jest na proste struktury gramatyczne oraz powtarzalne konteksty sytuacyjne.
 

Co zatem zmienia się na poziomie B1?

Kursant na tym poziomie jest przede wszystkim zdolny do wyrażania bardziej złożonych potrzeb w szerszym zakresie sytuacji. W praktyce oznacza to także używanie znacznie bogatszego słownictwa i bardziej rozbudowanych struktur gramatycznych. Na tym poziomie pojawiają się na przykład łączniki i zdania podrzędnie złożone. Ponadto, osoba znajdująca się na tym poziomie z pewnością poradzi sobie z różnymi sytuacjami pojawiającymi się podczas podróży po kraju DACH oraz będzie potrafiła stworzyć prosty i spójny tekst na temat związany ze swoimi osobistymi zainteresowaniami. Ważna na tym poziomie jest także umiejętność krótkiego opisywania swoich ambicji, doświadczeń, marzeń, nadziei oraz przeżyć wraz z krótką argumentacją. 

Struktury gramatyczne i słownictwo pozostają jednak nadal ograniczone w porównaniu z tym, czym dysponuje native speaker. Poziom B1 jest zatem znakiem, że język obcy traktujemy coraz bardziej poważnie. 

Poziomy nauki języka niemieckiego – jak duże mają znaczenie?

Poziomy językowe są ważne przede wszystkim przy układaniu podręczników i komponowaniu kursów językowych. Pozwalają one także kursantowi na określenie obiektywnych celów nauki. Czy jednak taka skala poziomów całkowicie wyczerpuje potrzeby pojawiające się w trakcie nauki języka? Śmiem w to wątpić. Poziomy językowe są z pewnością pomocne. Nie zmienia to faktu, że nie wyczerpują one złożoności i wielowątkowości procesu akwizycji języka obcego. Każda osoba jest inna. Każdy kursant przejawia swoje indywidualne zainteresowania. Być może komuś potrzebny jest konkretny dialekt. W tej sytuacji niezbędne jest uświadomienie sobie potrzeb i motywacji, jakie towarzyszą nam w nauce języka, a ze strony nauczyciela – autentyczna i szczera relacja z uczniem.

 

 

Inspiracje:

https://smartergerman.com/learning-the-german-language/language-levels-german-language/

https://www.testdaf.de/fileadmin/Redakteur/PDF/Sprachen/informationen_pl.pdf

https://smartergerman.com/how-to-find-a-job-in-germany/what-level-to-find-a-job-in-germany/

http://howtogetfluent.com/a2-b1-german-levels-compared/


Autor bloga: Łukasz R. - lektor języka niemieckiego w LingRoom

Witam Cię bardzo serdecznie:) Nauka języka niemieckiego już od 2009 roku jest priorytetową sferą mojego życia. Pracowałem w języku niemieckim na projekcie infolinii linii lotniczych. Ponadto już od kilku lat zajmuję się redagowaniem wartościowych treści w języku niemieckim, współpracując z różnymi agencjami marketingowymi. Dodatkowo mogę pochwalić się magisterium uzyskanym na uczelni ekonomicznej. Wiedza i specjalistyczna terminologia wyniesiona ze studiów pozwalają mi w profesjonalny i świadomy sposób przygotować lekcje języka niemieckiego biznesowego (Wirtschaftsdeutsch). Mam certyfikat z poziomu C1 (wynik: 86/100). Języki obce są moją pasją. Doskonale zdaję sobie sprawę z faktu, jak ważny jest regularny kontakt z językiem. Swoje zajęcia prowadzę w przyjacielskiej i pozbawionej nadmiernego sformalizowania atmosferze. Dzięki temu możesz skupić się na tym, co najważniejsze — czyli na postępach w nauce, do których będę Cię mocno inspirował. Swoje doświadczenia życiowe postanowiłem wykorzystać przy komponowaniu ofert specjalnych. To właśnie ze mną zyskujesz sposobność poznania akademickiego języka niemieckiego (poziom B2-C1), doskonalenia umiejętność pisania (poziom B1-C1), czy też dogłębnego opanowania języka biznesu (poziom B1-C1).

Przejdź do profilu


© 2019 LingRoom

Share this article
Popular Dictionaries