Francuski ogólny A1

Francuski ogólny A1

45 pln

30 lessons / 60 min Apply for a course
Requires Beginner French

Сourse description:

Na moich zajęciach uczeń nauczy się gramatyki i leksyki za pomocą metody tłumaczeniowej i komunikacyjnej. Przez 15 minut powtarzamy w formie konwersacji materiał przyswojony na poprzednich zajęciach, kolejne 45 minut wykorzystujemy na poznanie nowego zagadnienia. W trakcie lekcji nie piszemy, większość ćwiczeń rozwiązujemy mówiąc. W pracy domowej pisemnie powtarzamy ćwiczenia wykonane na lekcji.