Francuski ogólny A1

45 pln

Price for 30 lessons / 60 min Apply for a course
Required student level: Beginner

Thematic language course description:

Na moich zajęciach uczeń nauczy się gramatyki i leksyki za pomocą metody tłumaczeniowej i komunikacyjnej. Przez 15 minut powtarzamy w formie konwersacji materiał przyswojony na poprzednich zajęciach, kolejne 45 minut wykorzystujemy na poznanie nowego zagadnienia. W trakcie lekcji nie piszemy, większość ćwiczeń rozwiązujemy mówiąc. W pracy domowej pisemnie powtarzamy ćwiczenia wykonane na lekcji.

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.