Gramatyka języka niemieckiego

650 pln

Price for 10 lessons / 60 min Apply for a course
Required student level: Intermediate

Thematic language course description:

Kurs koncentruje się na wybranych zagadnieniach gramatycznych takich jak: zdania przydawkowe (względne), strona bierna, tryb przypuszczający czy subiektywne użycie czasowników modalnych. Kurs skonstruowany jest tak, by dostosowywał się łatwo do potrzeb klienta i uwzględniał jego stopień zaawansowania.

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.

Popular Dictionaries