JĘZYK ANGIELSKI DLA FELCZERÓW - 50 lekcji × 90 min.

4157 pln

Price for 2 lessons / 45 min Apply for a course
Required student level: Intermediate

Thematic language course description:

Wprawdzie w Polsce nie kształci się już felczerów to w krajach anglosaskich zawód ten w dalszym ciągu jet wykonywany zwłaszcza w obszarach wiejskich, mniejszych miejscowościach czy na obszarach trudno dostępnych tam gdzie szybki dostęp do lekarza często nie jest możliwy. Felczerzy mają swoje gabinety, pracują w szpitalach, ośrodkach opiekuńczych oraz domach weterana. Można ich spotkać w służbach mundurowych np. w w wojsku albo na pokładach okrętów wojennych. Prawnie jest to zawód medyczny wymagający licencji i wykształcenia magisterskiego. Felczerzy w krajach anglosaskich mogą diagnozować choroby, wykonywać niektóre zabiegi, opracowywać i zarządzać planami leczenia, przepisywać leki i często służą jako główny świadczeniodawca opieki zdrowotnej pacjenta. Dzięki tysiącom godzin szkolenia medycznego są bardzo wszechstronni i mają bardzo dobrze wyksztzłconą umiejętność współpracy z lekarzami (nie obowiązuje ich jedna specjalizacja i mogą je zmieniać). Ich głównym zadaniem jest jak największe skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na pomoc. Ukończenie tego multimedialnego kursu języka angielskiego może stanowić uzupełnienie kursu językowego dla pielęgniarek lub ratowników medycznych albo stanowić przygotowanie językowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia felczera w krajach anglosaskich i stanowić kadrę uzupełniającą personel medyczny. Jest to kurs komunikacji branżowo-zawodowej umożliwiający otrzymanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach. Inną opcją jest odbycie samego kursu bez wystawiania żadnych certyfikatów (koszt: 3807zł).

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.

Popular Dictionaries