JĘZYK ANGIELSKI W PRZEMYŚLE NAFTOWYM - 50 lekcji × 90 min.

4507 pln

Price for 2 lessons / 45 min Apply for a course
Required student level: Intermediate

Thematic language course description:

Czy umiesz po angielsku mówić o wierceniach, transporcie ropy, wpływie na środowisko, czy produktach ropopochodnych? A może potrzebujesz komunikować się na platformie wiertniczej w języku angielskim? Może planujesz karierę w przemyśle naftowym. Ukończenie tego multimedialnego kursu stanowi praktyczne przygotowanie językowe w obrębie wszystkich umiejętności językowych do pracy w zawodach związanych z zarządzaniem, poszukiwaniem, wydobyciem, bezpieczeństwem pracy, PR i budową infrastruktury dla przemysłu naftowego. Jest to dwuczęściowy kurs przygotowawczy do dwóch międzynarodowych egzaminów językowych VEC, który po zdaniu obu egzaminów umożliwia otrzymanie dwóch międzynarodowych certyfikatów znajomości języka zawodowego oraz dwóch certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w zajęciach. Pierwsza cześć kursu jest przeznaczona bardziej dla osób zarządzających biurami zaś druga dla osób pracujących na stanowiskach zarządczych i podejmujących decyzje. Można też zdecydować się na tylko jedną część egzaminu. Podana cena dotyczy jednej części kursu. Inną opcją jest odbycie kursu bez przygotowania się do egzaminu ale z certyfikatem uczestnictwa ( koszt: 4157zł) lub odbycie samego kursu bez wystawiania żadnych certyfikatów (koszt: 3807zł). Osoby, które zdecydują się uczestniczyć w obu częściach otrzymają bardzo atrakcyjny rabat na drugą część szkolenia a te które zdadzą oba egzaminy otrzymają jeszcze większy rabat.

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.

Popular Dictionaries