JĘZYK ANGIELSKI W SZTUCE I PROJEKTOWANIU - 50 lekcji × 90 min.

4507 pln

Price for 2 lessons / 45 min Apply for a course
Required student level: Intermediate

Thematic language course description:

Czy umiesz po angielsku mówić o sztuce użytkowej, grafice, sztukach pięknych, fotoedycji lub robieniu projektów dla redakcji i wydawnictw? A może musisz rozmawiać o projektowaniu treści interaktywnych w języku angielskim? Ukończenie tego multimedialnego kursu języka angielskiego stosowanego w sztuce i projektowaniu (design) stanowi praktyczne przygotowanie językowe w obrębie wszystkich umiejętności językowych do pracy w zawodach związanych z wykonywaniem zawodów artystycznych, pracy w branży reklamowej czy wydawniczej. Jest to kurs przygotowawczy do międzynarodowego egzaminu językowego VEC umożliwiający otrzymanie międzynarodowego certyfikatu znajomości języka zawodowego oraz potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach. Inną opcją jest odbycie kursu bez przygotowania się do egzaminu ale z certyfikatem uczestnictwa ( koszt: 4157zł) lub odbycie samego kursu bez wystawiania żadnych certyfikatów (koszt: 3807zł).

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.

Popular Dictionaries