JĘZYK ANGIELSKI W WOJSKOWOŚCI - 50 lekcji × 90 min.

4507 pln

Price for 2 lessons / 45 min Apply for a course
Required student level: Intermediate

Thematic language course description:

Czy umiesz po angielsku mówić o wyposażeniu taktycznym albo obsłudze broni? A może musisz mówić o pistoletach, karabinach, moździerzach, czołgach, minach, broni przeciwpancernej lub karabinach maszynowych w języku angielskim? Ukończenie tego multimedialnego kursu stanowi praktyczne przygotowanie językowe w obrębie wszystkich umiejętności językowych do pracy w wojskowości. Może stanowić uzupełnienie kursu „Ochrona osób i ochrona mienia”. W ofercie są także szkolenia dla służb ochrony, marynarki wojennej, lotnictwa wojskowego, straży pożarnej i policji. Jest to kurs przygotowawczy do międzynarodowego egzaminu językowego VEC umożliwiający otrzymanie międzynarodowego certyfikatu znajomości języka zawodowego oraz potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach. Inną opcją jest odbycie kursu bez przygotowania się do egzaminu ale z certyfikatem uczestnictwa ( koszt: 4157zł) lub odbycie samego kursu bez wystawiania żadnych certyfikatów (koszt: 3807zł).

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.

Popular Dictionaries