Język polski jako obcy. Karta Polaka. Certyfikat B1, B2

788 pln

Price for 15 lessons / 60 min Apply for a course
Required student level: Intermediate

Thematic language course description:

Kurs jest przeznaczony dla osób zdających egzamin państwowy z języka polskiego (na poziomach B1-C2), przygotowuje zgodnie ze standardami Komisji Egzaminacyjnej. Doświadczenie w zakresie przygotowania kursantów pod kątem egzaminu pozwala mi skutecznie i efektywnie przeprowadzić zajęcia oraz skupić się na tym co istotne.

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.

Popular Dictionaries