Język polski jako obcy. Konwersacje B2-C2

179 pln

Price for 4 lessons / 45 min Apply for a course
Required student level: Intermediate

Thematic language course description:

Tematyczne konwersacje na poziomie średniozaawansowanym i wyższym mają na celu poprawę jakości wymowy, uzupełnienie braków leksykalnych (tworzenie bardziej płynnych wypowiedzi) oraz rozwianie wątpliwości gramatycznych. Tematyka konwersacji uzależniona jest od zainteresowań i możliwości kursanta. Zachęcam!

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.

Popular Dictionaries