Język rosyjski w życiu zawodowym. Biznes, logistyka i in.

950 pln

Price for 18 lessons / 60 min Apply for a course
Required student level: Beginner

Thematic language course description:

Lekcje języka rosyjskiego prowadzone są od poziomu A1 do poziomu C2. Nauka w oparciu o słownictwo tematyczne (np. negocjacje, kontakt z klientem, podróż służbowa, korespondencja etc.), niezbędną dawkę gramatyki. Zwracam uwagę na prawidłową wymową, mówienie. Specjalnie opracowuję również artykuły o tematyce gospodarczej, politycznej, ekonomicznej i in.

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.

Popular Dictionaries