Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty Online/Stacjonarny

900 pln

Price for 30 lessons / 60 min Apply for a course
Required student level: Intermediate

Thematic language course description:

Kurs przygotowuje do egzaminu ósmoklasisty. (Uwaga ! Zakładam, że uczeń/uczennica zna język niemiecki co najmniej na poziomie A2) Kurs obejmuje : - powtórzenie najważniejszych zagadnień leksykalno-gramatycznych (wraz z wykorzystaniem praktycznym w zadaniach egzaminacyjnych) - techniki szybkiego i poprawnego rozwiązywania egzaminu ósmoklasisty - techniki i rozwiązywanie najbardziej problematycznych zadań (czyli dla większości uczniów - gramatyka oraz wypowiedź pisemna)

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.

Popular Dictionaries