Niemiecki dla opiekunów osób starszych: fundamenty językowe.

650 pln

Price for 13 lessons / 60 min Apply for a course
Required student level: Beginner

Thematic language course description:

Intensywny kurs języka niemieckiego przygotowany pod kątem wyjazdów osób do opieki nad seniorami w Niemczech. Został tak skonstruowany, aby kursanci w pierwszej kolejności ćwiczyli i pokonywali bariery językowe i strach przed mówieniem. Z tego też względu gramatyka została okrojona do koniecznego minimum, tak aby kursant na 13 godzinnych zajęciach miał możliwość przyswojenia ok. 800 słówek, co daje możliwość porozumiewania się w stopniu komunikatywnym. Nadto kurs w swoim zamiarze ma przygotować do bezstresowego prowadzenia rozmów telefonicznych sprawdzających umiejętności językowe w trakcie wewnętrznej rekrutacji przez agencje. Chętnych po więcej informacji zapraszam do korespondencji drogą mailową. Proszę obligatoryjnie podać tytuł danego kursu.

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.

Popular Dictionaries