Niemiecki jest moim hobby!

1500 pln

Price for 30 lessons / 45 min Apply for a course
Required student level: Intermediate

Thematic language course description:

Kurs skierowany jest dla każdego, kto lubi język niemiecki; bez ograniczeń wiekowych. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności mówienia w zakresach tematycznych, które wyznaczać mogą sami kursanci. Standardowo są to tematy związane z rodziną, pracą, podróżami, zainteresowaniami, życiem codziennym, problemami natury społecznej czy zdrowotnej, literaturą. Dla niektórych to nowe obszary, inni rozszerzają zakres leksykalny czy struktury gramatyczne, a jeszcze inni odświeżają swoją wiedzę z zakresu jęz. niemieckiego, bo dawno nie mieli z nim do czynienia. Im więcej i płynniej potrafimy powiedzieć, tym większa radość z tego!

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.

Popular Dictionaries