Niemieckie czasy w pigułce: od przeszłości do przyszłości.

300 pln

Price for 6 lessons / 60 min Apply for a course
Required student level: Intermediate

Thematic language course description:

Kurs jest przygotowany z myślą dla osób, które posiadają przygotowanie minimum na poziomie początkującym i obejmuje zakres wiedzy na poziomach A2-B2. Obejmuje zakres materiału pozwalający omówić wszystkie czasy niemieckie w stronie czynnej i biernej. Jest nastawiony typowo na ćwiczenia gramatyczne rozłożone na 6 godzin intensywnych zajęć, przy czym na szóstej godzinie kursant ma za zadanie raz jeszcze powtórzyć cały materiał, a także rozwiązuje test sprawdzający jego umiejętności językowe w tej dziedzinie gramatycznej. Chętnych po więcej informacji zapraszam do korespondencji drogą mailową. Proszę obligatoryjnie podać tytuł danego kursu.

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.