Początkujący angielski dla hobby.

500 pln

Price for 10 lessons / 60 min Apply for a course
Required student level: Beginner

Thematic language course description:

Zapraszam na zajęcia on-line z języka angielskiego o luźnej tematyce, związanej z hobby, pasją i zainteresowaniami. Zajęcia opieram na konwersacjach i praktycznym słownictwie. Kurs jest elastyczny, wszechstronny i nastawiony na jasno określony cel.

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.

Popular Dictionaries