Podstawy języka niemieckiego

500 pln

Price for 10 lessons / 60 min Apply for a course
Required student level: Beginner

Thematic language course description:

Zapraszam na 10 zajęć poświęconych podstawom języka niemieckiego w trybie online. Częstotliwość spotkań do ustalenia. Wymagany sprzęt: Skype bądź Messenger, w przypadku chęci możliwość wyboru innego komunikatora przez ucznia; Google Drive

Thematic language course is a set of lessons specially composed by the tutor, on a chosen subject. It is an excellent choice for those who want to broaden their vocabulary from a specific field, develop selected skills - conversational (Business English) or grammar (eg irregular verbs, English times), as well as carry out lessons in a specific form - tutoring, online lessons (Skype) , individual classes.

Popular Dictionaries