Średnio-zaawansowany niemiecki dla hobby

Średnio-zaawansowany niemiecki dla hobby

500 pln

Price for 10 lessons / 60 min Apply for a course
Required student level: Intermediate

Thematic language course description:

Zapraszam na zajęcia on-line z języka niemieckiego o luźnej tematyce, związanej z hobby, pasją i zainteresowaniami. Zajęcia opieram na konwersacjach i praktycznym słownictwie. Kurs jest elastyczny, wszechstronny i nastawiony na jasno określony cel.