Tutoring languages:

offer-flag

English Native

Requires: Age: 12-18,18+

About me:

Jako doświadczony nauczyciel z długoletnim stażem pracy potrafię dobrze planować i organizować pracę własną i innych. Umiem nawiązywać relacje w nowych grupach i kontrolować ich zachowanie. Często podejmuję nowe wyzwania i dobrze sobie z tym radzę. W sytuacjach konfliktowych wykorzystuję zdobytą wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii i pedagogiki. Wykorzystuję powszechnie używane programy komputerowe i platformy edukacyjne w codziennej pracy.

Reviews & Rating:

Send a message
Popular Dictionaries