Tutoring languages:

offer-flag

German C2

Requires: Age: 4-11,12-18,18+

About me:

Pracuję jako lektor języka niemieckiego od 1,5 roku. Wybór ścieżki zawodowej został podyktowany ogromnym zamiłowaniem do języka niemieckiego i sukcesywnie realizuję swoje powołanie. W pracy z uczniem kładę nacisk na komunikację, stąd nauka języka angażuje wszystkie umiejętności, takie jak mówienie, pisanie, czytanie oraz słuchanie. Uczeń wykonuje również ćwiczenia sprawdzające leksykę oraz gramatykę.

Reviews & Rating:

Send a message
Popular Dictionaries