Tutoring languages:

offer-flag

Polish Native

Requires: Age: 12-18,18+

Tutoring packages: What is it?

Polish
Polish

5 lessons / 60min

Order package
200 PLN (40 PLN / lesson)
Polish
Polish

10 lessons / 45min

Order package
400 PLN (40 PLN / lesson)

About me:

Dzień dobry! Jestem Martyna i uczę języka polskiego obcokrajowców. W 2018 roku ukończyłam filologię polską o specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim. Wiem, że język polski jest trochę trudny. Uczę słownictwa i gramatyki w taki sposób, abyś umiał/umiała porozumiewać się po polsku. Komunikacja na moich lekcjach jest najważniejsza. Stworzę kurs, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb. Jeśli pracujesz w Polsce i chcesz poznać konkretne słowa i zwroty z jakiejś dziedziny - nie ma problemu. Jeśli studiujesz lub zamierzasz zostać w Polsce dłużej i chcesz płynnie mówić po polsku - też damy radę! Staram się, żeby lekcje były ciekawe - dlatego będziemy oglądać obrazki, filmy, a także grać w różne gry. Zapraszam na pierwszą lekcję - sam/sama sprawdź, czy Ci się spodoba :) Good morning! I am Martyna and I teach Polish foreigners. In 2018 I graduated from the Polish philology specializing in teaching Polish as a foreign language at the University of Gdańsk. I know that Polish is a bit difficult. I teach vocabulary and grammar in a way that you can communicate in Polish. Communication in my lessons is the most important thing. I will create a course that will be matched to your needs. If you work in Poland and want to know specific words and phrases from some area - no problem. If you study or intend to stay in Poland for long time and want to speak Polish fluently - we can do it too! I try to make the lessons interesting - that's why we will be watching pictures, films and playing various games. I invite you to the first lesson - check it yourself if you like it :)

Reviews & Rating:

Send a message
Popular Dictionaries