Tutoring languages:

offer-flag

Russian C2

Requires: Age: 12-18,18+

offer-flag

Serbian C2

Requires: Age: 12-18,18+

About me:

Jestem absolwentem filologii Rosyjskiej. Pomogę w opanowaniu tego ważnego i pięknego języka. Jestem otwarty na sugestie uczniów dotyczące tematów zajęć, które chcieli by poruszyć w trakcie korepetycji. Do każdych zajęć podchodzę indywidualnie w oparciu o potrzeby konkretnego ucznia. Doskonale rozumiem specyfikę rosyjskiej cywilizacji dzięki czemu poza samym językiem potrafię przekazać także kontekst cywilizacyjno-kulturowy Rosji. Zajęcia opieram o materiały żywego języka rosyjskiego (media, filmy), które znacząco ułatwiają przyswojenie języka i późniejsze wykorzystanie go w praktyce. W trakcie studiów maiłem okazję studiować przez semestr w Ankarze w ramach programu Erasmus. W trakcie studiów uczestniczyłem w konferencji naukowej w Rosji w mieście Riazań. Poza nauką języka oferuję również tłumaczenia z/na język Rosyjski. Termin zajęć do ustalenia indywidualnie

Reviews & Rating:

Send a message
Popular Dictionaries