Masz pytanie? Poniżej znajdziesz odpowiedź.

Jeśli ci się nie udało znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy, wypełnij formularz na dole strony, wkrótce odpowiemy!

Rejestracja

Rejestracja w marketplace korepetycji językowych LingRoom jest w pełni darmowa.

 • Wszystkie lekcje uzgodnione za pośrednictwem marketplace LingRoom muszą być zarezerwowane i opłacone za pośrednictwem LingRoom.
 • Zakaz lekcji poza  LingRoom. Cała komunikacja związana z lekcjami (przesyłanie wiadomości, udostępnianie plików, płatności, nauczanie itp.) między uczniami a nauczycielami musi odbywać się za pośrednictwem strony intermetowej LingRoom lub aplikacji mobilnej LingRoom. Oznacza to, że udostępnianie adresów e-mail / identyfikatorów Skype / Facebook ID lub innych zasobów mediów społecznościowych jest niedozwolone. 
 • Zakaz promocji stron internetowych / usług. Powstrzymaj się od zamieszczania / udostępniania linków do konkurencyjnych usług, w tym stron osobistych.

Nauczyciele

Marketplace korepetycji językowych - LingRoom pobiera tylko 18% prowizji. Nauczyciel otrzymuje 82% kwoty wpłaconej przez ucznia. 

Każda lekcja jest zaplanowana w kalendarzu i po jej przeprowadzeniu nauczyciel potwierdza jej zakończenie, używając do tego celu aplikacji mobilnej LingRoom lub poprzez zalogowanie się do swojego profilu na www.lingroom.pl i potwierdzenie zakończenia lekcji z poziomu indywidualnego panelu lektora. Jeśli lekcja przebiegła prawidłowo i uczeń w ciągu 6 godzin nie zgłosi skargi, indywidualne konto nauczyciela zostanie natychmiast doładowane kwotą odpowiadającą cenie lekcji (na koncie lektor będzie widział swoje wynagrodzenie brutto i netto). Nauczyciel otrzyma przelew na wskazany przez siebie rachunek bankowy za wszystkie lekcje zrealizowane w danym miesiącu rozliczeniowym. LingRoom marketplace gwarantuje regularne płatności raz w miesiącu pod warunkiem dostarczenia przez nauczyciela wymaganych do tego celu dokumentów.

Wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych, certyfikaty językowe, inne dokumenty potwierdzające ukończenie dodatkowych szkoleń.

W wyszukiwarce marketplace LingRoom wyświetlane są tylko profile lektorów, którzy:
a. Utworzyli ofertę, podając nauczany język oraz cenę lekcji, a także wybrali formę współpracy z LingRoom: B2B lub Umowa (dot. współpracy w ramach działalności nieewidencjonowanej). Jeśli lektor chciałby wybrać współpracę w ramach Umowy Zlecenia, proszony jest o przesłanie stosownej informacji na office@lingroom.pl.
b. Zaakceptowali regulamin i politykę prywatności LingRoom.
a. Wybór lektora. Uczeń, korzystając z filtrów i wyszukiwarki LingRoom, znalazł Twój profil i wybrał Cię jako swojego potencjalnego nauczyciela/korepetytora.
b. Wysyłanie wiadomości poprzez Czat. Uczeń ma możliwość wysłania do Ciebie wiadomości na Czacie przed zarezerwowaniem u Ciebie lekcji, z zapytaniem o szczegóły Twojej oferty. Uczeń może zapytać o możliwość zorganizowania lekcji próbnej, która może być pomocna w określeniu poziomu biegłości ucznia i preferowanego przez niego stylu uczenia się, a także w dopasowaniu odpowiednich materiałów do kursu. Opcja lekcji próbnej zależy oczywiście od lektora.
c. Uczeń zdecydował się na wykupienie u Ciebie lekcji/pakietu lekcji/kursu tematycznego. 
d. Uczeń w Twoim publicznym profilu wybiera opcję "Zamów lekcje". Wypełnia formularz, zaznaczając liczbę i daty lekcji. 
e. Otrzymujesz powiadowmienie o nowym zamówieniu, które akceptujesz lub odrzucasz.
f. Potwierdzasz zamówienie i uczeń zostaje poproszony o dokonanie płatności. 
g. Po zrealizowaniu płatności, w kalendarzu ucznia i lektora pojawiają się zaznaczone daty lekcji w statusie "aktywny". Daty lekcji mogą być zmieniane zarówno przez lektora, jaki i ucznia, ale wymagają potwierdzenia i akceptacji obu stron. System będzie automatycznie informował lektora i ucznia o każdej propozycji zmiany terminu.
h. Teraz możesz rozpocząć swoje lekcje/korepetycje w uzgodnionym czasie i miejscu.
i. Ukończenie lekcji. LingRoom automatycznie wyśle do nauczyciela prośbę o potwierdzenie zakończenia lekcji. Jeśli lekcja przebiegła prawidłowo i uczeń nie zgłosi skargi, indywidualne konto lektora zostanie natychmiast doładowane kwotą odpowiadającą cenie lekcji (na koncie lektor będzie widział swoje wynagrodzenie brutto i netto). Nauczyciel otrzyma przelew na wskazany przez siebie rachunek bankowy za wszystkie lekcje zrealizowane w danym miesiącu rozliczeniowym.
 

WAŻNE:
Jeśli nie będziesz przestrzegał regulaminu i zasad działania marketplace LingRoom, nie będziesz mógł otrzymać wynagrodzenia za przeprowadzone lekcje.
Jeśli LingRoom nie otrzyma prawidłowo przygotowanych dokumentów (Podpisana umowa, rachunek lub faktura) w wyznaczonym terminie (w ciągu pierwszych 3 dni miesiąca), nie otrzymasz wynagrodzenia za swoje lekcje. Wszystkie Twoje zarobki są nadal widoczne w Twoim profilu w zakładce "Moje Finanse", a zaległą płatność możesz otrzymać w następnym miesiącu, jeśli LingRoom otrzyma od Ciebie wymagane dokumenty. LingRoom gwarantuje regularne płatności raz w miesiącu pod warunkiem dostarczenia przez nauczyciela wymaganych do tego celu dokumentów.

Jeśli jesteś nowym nauczycielem, możesz rozważyć bardziej konkurencyjną i niższą cenę za godzinę lekcji, w celu szybszego zbudowania grupy swoich uczniów. Zaoferowanie na początku niższej ceny może Ci pomóc zdobyć pierwszych uczniów i pierwsze oceny na Twoim profilu. W każdej chwili możesz zwiększyć swoją stawkę godzinową. Z drugiej strony, zaoferowanie zbyt niskiej stawki będzie działać na Twoją niekorzyść. Dochód netto będzie niski i nie pokryje kosztów pracy (transport, materiały szkoleniowe, kopie materiałów itd.) Zbyt niska cena lekcji może również spowodować brak zaufania uczniów co do kwalifikacji korepetytora. Skorzystaj ze wskaźnika cen dostępnego na stronie LingRoom. Prezentowana tam statystyka jest podsumowaniem wszystkich stawek godzinowych, które zaproponowali inni nauczyciele.

a. Zatrzymaj swoich uczniów. Nauka języka wymaga czasu i wytrwałości. Aby pomóc swoim uczniom w nauce języka, zachęć ich do zarezerwowania większej liczby lekcji. Najlepiej, aby Twoi uczniowie uczęszczali na lekcje tak często i regularnie, jak to tylko możliwe. Spróbuj zmienić rezerwację lekcji w zwyczaj i zawsze sugerować kolejną lekcję.
b. Zachęcaj do zakupu lekcji w pakietach. Uczniowie stają się bardziej zaangażowani i zmotywowani, gdy kupują pełen kurs. Uczniowi łatwiej jest zrezygnować z nauki języka, jeśli nie czuje motywacji i odpowiedniego zobowiązania.
c. Bądź zorientowany na klienta i zawsze uprzejmy. Niezależnie od czyjejś postawy ważne jest, aby zawsze być przyjaznym i uprzejmym dla potencjalnych i istniejących uczniów. Nauczyciele LingRoom zawsze prezentują najwyższe standardy zachowań, dlatego takie wartości jak tolerancja i otwartość są dla naszej społeczności bardzo ważne. Jako reprezentat LingRoom, prosimy, abyś o tym pamiętał.
d. Bądź profesjonalny i szybko reaguj. Ważne jest, aby stale upewniać się, że dostarczasz swoim uczniom serwis na najwyższym poziomie. Co bardzo ważne, zawsze staraj się szybko reagować na przychodzące zapytania i wiadomości od Twoich uczniów.

Jeśli lektor prowadzi własną działalność i współpracuje z marketplace LingRoom na zasadach B2B – powinien potwierdzić miesięczny raport otrzymany od LingRoom i na jego podstawie wystawić fakturę, a następnie dodać ją w swoim profilu w zakładce "Moje finanse" -> "Szczegóły".
Jeśli lektor współpracuje z LingRoom na podstawie Umowy (w ramach działalności nieewidencjonowanej) – powinien potwierdzić miesięczny raport otrzymany od LingRoom oraz podpisać i odesłać do LingRoom wygenerowany w jego imieniu rachunek dla LingRoom. Dokumenty podpisywane są za pomocą podpisu elektornicznego i przesyłane przez serwis SignHero.

 

 

Na prośbę ucznia, w przypadku zakończenia kursu, płatność za niewykorzystane godziny może zostać zwrócona uczniowi.

Profil „zweryfikowany” oznacza, że korepetytor przekazał do LingRoom skany dokumentów, które potwierdzają jego wykształcenie (dyplomy ukończenia uczelni wyższej, uzyskane certyfikaty) i zostały one pozytywnie zweryfikowane. W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, LingRoom szczegółowo analizuje każdą aplikację otrzymaną od lektorów językowych i nawiązuje współpracę tylko z tymi korepetytorami, którzy prezentują najwyższy poziom kwalifikacji zawodowych.

Profil korepetytora jest opublikowany i widoczny dla uczniów tylko wtedy, gdy lektor dodał do niego ofertę ze wskazanym językiem, którego naucza oraz ceną za lekcje, a także wybrał typ współpracy z LingRoom: B2B (własna działalność) lub Umowa (w ramach działalności nieewidencjonowanej). 

Uczniowie

Rejestracja na platformie LingRoom jest w pełni darmowa.

Każdy korepetytor ustala własne ceny lekcji, które są widoczne w jego profilu. LingRoom to marketplace korepetycji jezykowych i nie ma wpływu na ceny lekcji, korepetycji i kursów jezykowych ustalonych przez lektorów.

Na prośbę ucznia, w przypadku zakończenia kursu, płatność za niewykorzystane godziny może zostać zwrócona uczniowi.

a. Wszystkie lekcje uzgodnione za pośrednictwem LingRoom muszą być zarezerwowane i opłacone za pośrednictwem platformy LingRoom. Po każdym zakupie lekcji/kursu LingRoom wystawia fakturę i automatycznie przesyła ją drogą mailową na podany przy rejestracji adres e-mail ucznia.
b. Zakaz lekcji poza platformą LingRoom. Cała komunikacja związana z lekcjami (przesyłanie wiadomości, udostępnianie plików, płatności, nauczanie itp.) między uczniami a nauczycielami musi odbywać się za pośrednictwem strony intermetowej LingRoom lub aplikacji mobilnej LingRoom. Oznacza to, że udostępnianie adresów e-mail / identyfikatorów Skype / Facebook ID lub innych zasobów mediów społecznościowych jest niedozwolone. 
c. Zakaz promocji stron internetowych / usług. Powstrzymaj się od zamieszczania / udostępniania linków do konkurencyjnych usług, w tym stron osobistych.

 

a. Wydajność. Nauka z LingRoom jest bardziej skuteczna niż z większością tradycyjnych szkół lub platform językowych online. Ucząc się z prywatnym korepetytorem za pośrednictwem LingRoom, nie ponosisz kosztów, które ma tradycyjna szkoła. Warto zauważyć, że nie musisz płacić za fizyczne miejsce, czynsz, reklamę, marketing, administrację szkolną i inne koszty tradycyjnej szkoły, które zawarte są w cenie kursu. Z LingRoom płacisz za swojego osobistego nauczyciela. Bezpośrednie lekcje indywidualnie z nauczycielem lub w grupie – to najskuteczniejszy i sprawdzony sposób, aby osiągnąć wysokie wyniki w nauce języków obcych. LingRoom oferuje bardzo przystępny i wygodny sposób wyszukiwania i rezerwowania korepetycji językowych. Dokonujesz swojego wyboru, korzystając z dużej bazy korepetytorów, którzy oferują różnorodne kursy oraz zróżnicowane stawki, tak abyś mógł wybrać dokładnie to, czego szukasz. Jako użytkownik LingRoom płacisz tylko za naukę.
b. Indywidualny wybór. Wybierz nauczyciela, który odpowiada Twoim potrzebom. Jest to Twój świadomy i niezależny wybór spośród lektorów, którzy prezentują najwyższy poziom edukacji oraz duże doświadczenie, poparte zaufanymi referencjami. Możesz wybierać spośród setek nauczycieli. Możesz spróbować nauki z kilkoma nauczycielami, aby ostatecznie znaleźć korepetytora, który najbardziej Ci odpowiada. W zależności od swoich potrzeb możesz zmieniać korepetytorów. Nauczyciel uczy, czego chcesz się nauczyć. Lekcja jest prowadzona w tempie dostosowanym do Twojego tempa nauki. Lekcje są dostosowane do Twojego poziomu i tempa nauki, a także Twoich zainteresowań.
c. Komfort uczenia się. Prostota i komfort użycia. Korzystanie z platformy LingRoom jest bardzo proste i intuicyjne, nie wymaga specjalnej wiedzy informatycznej ani skomplikowanych ustawień. Twój proces edukacji jest cały czas pod Twoją kontrolą: wygodny panel administracyjny, synchronizacja kalendarza, dostęp do materiałów, rzeczywisty bilans zajęć i historie płatności.
d. Jakość. LingRoom koncentruje się na najwyższej wydajności i bezkompromisowej jakości oferowanych usług. Marketplace LingRoom jest rozwijany wspólnie przez profesjonalnych lektorów języków oraz osoby rozumiejące potrzebę szybkiej i efektywnej nauki różnych języków obcych.

a. LingRoom sprawdza każdą aplikację przed zezwoleniem nauczycielowi na opublikowanie swojego profilu. Aplikacje są analizowane przez ekspertów LingRoom, którzy sami są lektorami i mają szerokie doświadczenie w tym zakresie. Proponujemy współpracę tylko tym nauczycielom, którzy w naszej ocenie zapewnią uczniom profesjonalne kursy językowe.
b. Wszyscy korepetytorzy zarejestrowani na marketplace LingRoom:
     i.Prezentują znajomość języka, którego uczą, na poziomie ojczystym lub zaawansowanym (C1/C2) -  co jest poparte dyplomem uczelni wyższej lub certyfikatem językowym.
     ii.Zobowiązują się do przestrzegania regulaminu i zasad pracy nauczyciela LingRoom.
     iii.Zostają przyjęci do zespołu LingRoom dopiero po dokonaniu przez ekspertów LingRoom szczegółowej weryfikacji złożonej przez nich aplikacji.
     iv.Wszyscy korepetytorzy LingRoom mają zweryfikowane i potwierdzone kwalifikacje zawodowe.
c. W profilu osobistym lektora znajdziesz kilka wskaźników, które pomogą Ci zdecydować, który korepetytor najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.
d. Nauczyciele na swoim profilu zamieszczają opis o sobie i kursach, które oferują. 
e. LingRoom zachęca nauczycieli do zamieszczenia krótkiego video autoprezentacyjnego. 
f. Możesz sam sprawdzić kwalifikacje zawodowe lektora, uzyskane przez niego dyplomy i certyfikaty. Jeśli widzisz znak weryfikacji w profilu nauczyciela, to oznacza, że jego kwalifikacje zostały potwierdzone przez zespół LingRoom.

a. Zanim zaplanujesz lekcję, wybierz lektora, z którym chcesz się uczyć – skorzystaj z wyszukiwarki lektorów i przyjrzyj się kilku profilom, które uważasz za właściwe. Każdy nauczyciel jest inny, dlatego warto poświęć więcej czasu na analizę jego profilu pod kątem Twoich osobistych oczekiwań. Obejrzyj jego film autoprezentacyjny i przeczytaj informacje w jego profilu.
b. Po wykonaniu kroku a) można przejść do następnego - skontaktuj się ze swoim potencjalnym korepetytorem poprzez Czat, korzystając z przycisku "Wyślij wiadomość" lub złóż zamówienie w jego profilu - "Zamów lekcje". Zostaniesz poproszony o wypełnienie krótkiego formularza, precyzującego Twoje oczekiwania co do kursu oraz wybranie konretnych dat i miejsca lekcji. Wysłanie formularza nie wiąże się z żadną opłatą. Daty lekcji można później edytować. 
c. Wysyłając zamówienie podaj informacje o tym, jakie są Twoje cele planowanego kursu językowego i jaki styl nauki preferujesz, a także kilka słów o sobie. Pamiętaj, że wskazane jest skontaktowanie się z kilkoma nauczycielami, aby mieć kilka opcji do wyboru. 
d. Po zaakceptowaniu przez lektora twojego zamówienia, zostaniesz poproszony o dokonanie płatności przez bezpieczny system płatności, za wskazaną przez Ciebie w zamówieniu liczbę lekcji. Każdy nauczyciel ma prawo zdecydować, czy oferuje lekcję próbną i czy jest ona bezpłatna, czy powinna zostać opłacona. W przypadku, gdy lektor odrzucił zamówienie, spróbuj skontaktować się z nim poprzez Czat. Być może któryś z wybranych przez Ciebie terminów lekcji, jest już zarezerwowany.
e. Po dokonaniu przez Ciebie płatności, zarówno w Twoim kalendarzu, jak i kalendarzu lektora pojawią się wybrane wcześniej daty i godziny lekcji. Daty i godziny lekcji mogą być zmieniane zarówno przez lektora, jaki i ucznia, ale wymagają potwierdzenia i akceptacji obu stron. System będzie automatycznie informował lektora i ucznia o każdej propozycji zmiany terminu.
f. Po każdym zrealizowanym zakupie otrzymasz od LingRoom fakturę na wskazany przez Ciebie przy rejestracji adres email.

Czas reakcji każdego nauczyciela może być inny. LingRoom dokłada wszelkich starań, aby zachęcić lektorów do natychmiastowego reagowania. W razie braku odpowiedzi na wysłane przez ciebie zapytanie, spróbuj skontaktować się z innym korepetytorem, oferującym podobny kurs, lekcje, korepetycje.

Jeśli lekcja nie odbędzie się z jakiegokolwiek powodu, leżącego po stronie nauczyciela, zaproponujemy inny termin lekcji. Na wyraźne życzenie ucznia zapewnimy pełny zwrot kosztu lekcji lub zaproponujemy zmianę korepetytora.

Sam decydujesz o tym, ile lekcji chcesz wykupić. Każdy korepetytor może indywidualnie rekomendować, zgodnie z własnym uznaniem, liczbę i czas trwania lekcji, które należy podjąć i opłacić. Możesz skorzystać z oferty pakietów lekcji, które są zwykle tańsze niż pojedyncze lekcje. Możesz też wykupić gotowy kurs tematyczny. Ty decydujesz!

Korepetycje

Korepetycje to prywatne lekcje prowadzone przez korepetytora. Korepetycje odbywają się poza szkołą, jako zajęcia dodatkowe i zwykle stanowią pomoc w opanowaniu lub poszerzeniu materiału szkolnego. Coraz częściej korepetycjami nazywane są po prostu indywidualne lekcje, również dla osób dorosłych. 

Korepetycje to lekcje dodatkowe, dzięki którym można powtórzyć i porzeszyć materiał omawiany w szkole. Dzięki temu, że prowadzone są zwykle w formie zajęć indywidualnych, są bardzo efektywne, gdyż cała uwaga nauczyciela skoncentrowana jest na jednym uczniu. Program korepetycji jest indywidualnie dostosowany do potrzeb ucznia oraz jego tempa nauki. 

Standardowo należy zabrać ze sobą coś do notowania, a więc zeszyt i długopis lub ołówek. Warto wziąć również podręcznik lub inne materiały edukacyjne, które chcielibyśmy pokazać korepetytorowi, szczególnbie jeśli zależy nam na tym, aby uwzględnił je w programie naszych przyszłych zajęć. W przypadku korepetycji zamówionych za pośfrednictwem LingRoom nie trzeba zabierać ze sobą gotówki. Wszystkie płatności za zamówione korepetycje dokonywane są online, za pośrednictwem wygodnego systemu transakcyjnego PayU. 

Korepetycje online to korepetycje prowadzone za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora np. WhatsApp. Taka forma zajęć ma wiele plusów. Przede wszystkim oszczędza się czas na dojeździe, są one wygodne i przy odrobinie dyscypliny bardzo efektywne. Korepetycje online są idealnym rozwiązaniem szczególnie dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach, gdzie oferta korepetycji jest ograniczona.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku nauczyciele mogą rozliczać przychody z korepetycji w ramach działalności nieewidencjonowanej (nierejestrowej). Podstawowym warunkiem wykonywania takiej działalności jest to, aby przychód należny z tytułu tej działalności nie był wyższy niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Na 2019 r. kwota ta wynosi 1125 zł. Kolejnym warunkiem jest brak wykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy. Osoba fizyczna, która będzie wykonywała działalność nieewidencjonowaną, nie będzie miała obowiązku zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego. Przychody osiągane z działalności nierejestrowej należy rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36. Jest tam dodatkowa rubryka "działalność nierejestrowa", w której wykazuje się przychody z tej działalności. Nie trzeba płacić zaliczek na podatek. W zeznaniu rocznym można też odliczyć koszty poniesione ściśle w związku z wykonywaną działalnością. Koszty te powinny być udokumentowane (dowody zakupu). Założeniem ustawodawcy przy wprowadzaniu działalności nieewidencjonowanej było ułatwienie wykonywania działalności prowadzonej na niewielką skalę, a także ograniczenie prowadzenia drobnych firm w tzw. szarej strefie.

Korepetycje są legalne pod warunkiem, że uzyskany z ich tytułu przychód został zgłoszony do urzędu skarbowego i opodatkowany. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku nauczyciele mogą rozliczać przychody z korepetycji w ramach działalności nieewidencjonowanej (nierejestrowej). 

Ważną kwestią jest również to, że nauczyciel nie powinien udzielać korepetycji uczniowi, którego uczy na co dzień w szkole. Karta Nauczyciela nie zabrania wprost takiej praktyki, jednak podobne działanie może być uznane za uchybienie godności zawodu nauczyciela, a w takim przypadku prawo przewiduje dla nauczycieli kary dyscyplinarne.

Nie ulega wątpliwości, że korepetycje online (zwykle przez Skype) różnią się znacząco od tradycyjnych zajęć face to face. Korepetycje online prowadzi się inaczej, ze zwróceniem uwagi na inne aspekty pracy z uczniem. Co jest ważne podczas prowdzenia tego typu zajęć? Przede wszystkim kwestie techniczne sprzętu, z którego korzystamy. Po pierwsze komputer z dużą przekątną ekranu. Dzięki temu można podzielić ekran na kilka stref, tak aby widzieć ucznia, współdzielony ekran i dodatkowo móc na bieżąco wysyłać materiały. Nie mniej ważny jest mikrofon i dobrej jakości kamera. Pamiętajmy, że tylko dzięki nim możliwy jest kontakt z uczniem. Oczywiście nieodzowne jest także szybkie łącze internetowe, zapewniające płynne połączenie bez zakłóceń. Poza kwestiami technicznymi bardzo ważne jest utrzymanie zainteresowania ucznia i motywowanie go do interakcji. Tego typu zajęcia nie powinny być suchym wykładem, ale raczej angażującą rozmową, przeplataną ciekawymi prezentacjami, tablicami, zdjeciami, materiałami audio itp. 

Korepetytorem może być praktycznie każdy, kto reperezentuje wyższy poziom wiedzy z danego przedmiotu niż potencjalny uczeń. Nie ma żadnych formalnych wymagań co do korepetytorów. Nie muszą posiadać konkretnych kwalifikacji, dyplomów czy certyfiaktów, jednak liczy się się ich wiedza i doświadczenie. Jak zawsze najlepszą rekomendacją są zadowoleni uczniowie, którzy dotychczas korzystali lub korzytstają z usług danego korepetytora. Zwykle jednak korepetycji udzielają studenci lub nauczyciele na co dzień pracujący w szkołach. Osobną grubę korepetytorów stanowią lektorzy języków obcych, którzy zwykle zatrudnieni są w kilku szkołąch językowych i dodatkowo prowadzą prywatne lekcje.

Tak, korepetycje są opodatkowane. Przychody z korepetycji, które są innym źródłem dochodu (działalność wykonywana okazjonalnie) deklaruje się jedynie w zeznaniu rocznym, a podatek płaci sie raz za cały rok. Podobnie jest z działalnością nierejestrową. Podatki również płaci się raz w roku na podstawie zeznania PIT-36/PIT-36S.

Uczniowie biorą korepetycje, ponieważ dzięki nim mogą powtórzyć i porzeszyć materiał omawiany w szkole. Korepetycje prowadzone są zwykle w formie zajęć indywidualnych, dlatego są bardzo efektywne, gdyż cała uwaga nauczyciela skoncentrowana jest na jednym uczniu. Prywatne lekcje nie są tak stresujące, jak lekcje w szkole, dlatego uczniowie chętniej zadają pytania, mówią o swoich wątpliwościach, proszą o dodatkowe wyjaśnienie tematu. Dzięki luźniejszej atmosferze zajęć, szybciej przyswajają wiedzę. Program korepetycji jest indywidualnie dostosowany do potrzeb ucznia oraz jego tempa nauki. 

Z pewnością każda dodatkowa godzina nauki pomaga w lepszemu przyswojeniu wiedzy. Oczywiście najbardziej efektywne są korepetycje prowadzone przez doświadczonego nauczyciela, który odpowiednio dostosuje program i sposób prowadzenia korepetycji do indywidualnych potrzeb ucznia. Korepetycje mogą pomóc w lepszym opanowaniu programu omawianego w szkole, ale także mogą go znacznie poszerzyć, poprzez wprowadzanie zagadnień dodatkowych, wykraczających poza program szkolny. Korepetycje mogą wpłynąć pozytywnie nie tylko na oceny otrzymywane w szkole, ale także na wyższą samoocenę ucznia i zbudowanie w nim motywacji do dalszej nauki. 

Pierwsze korepetycje najlepiej zacząć od poznania wzajemnych preferencji i oczekiwań wobec wspólnych lekcji. Dobrze jest przygotować kilka pytań, które chcielibyśmy zadać, aby lepiej zrozumieć, czego możemy się spodziwać. Zawsze warto otwarcie mówić o swoich preferencjach oraz o tym, czego chcielibyśmy unikać. Bradzo ważne jest ustalenie kilku kwestii technicznych - np. dotyczących przesuwania dat zajęć czy ich odwoływania. Ostatnią, choć z pewnością nie najmniej ważną kwestią jest zbudowanie miłej i przyjaznej atmosfery. Tak zwana "chemia" między korepetytorem a uczniem ma duży wpływ na motywację i osiągane efekty nauki.

Tak, firma może odliczyć kurs językowy od podatku, ale musi spełnić kilka warunków. Przedsiębiorca zapłaci niższy podatek dzięki nauce języka obcego, jeśli ma to związek z działalnością. Konieczne jest właściwe udokumentowanie wydatków, najlepiej fakturami VAT. Warto zbierać wszelkie dowody, np. umowy ze szkołą językową czy zdobyte certyfikaty. Wszystko zależy od rodzaju prowadzonego biznesu i od języka obcego. By udowodnić związek nauki z prowadzoną działalnością, wystarczy np. prowadzić korespondencję e-mailową po angielsku lub mieć stronę internetową w tym języku. A wydatki na kurs języka obcego specjalistycznego, np. prawniczego, medycznego czy związanego z budownictwem, bez wątpienia powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli przedsiębiorca planuje ekspansję np. na rynki wschodnie czy skandynawskie, to bez trudu udowodni, że nauka rosyjskiego czy norweskiego służy uzyskaniu przychodów. Co ważne, przepisy podatkowe nie uzależniają odliczenia kosztów od tego, czy przedsiębiorca faktycznie zdobędzie później kontrakt. Musi jednak umieć wykazać, że podejmował starania w tym zakresie. Również przedsiębiorca prowadzący salon kosmetyczny czy fryzjerski w dużym mieście nie powinien mieć problemów z odliczeniem kursu nauki angielskiego, ponieważ coraz większą grupę klientów stanowią obcokrajowcy.

Jeśli nauczyciel świadczy usługi edukacyjne na własny rachunek i na własną odpowiedzialność, w formie prywatnego nauczania, wówczas może zastosować zwolnienie z VAT swoich usług. Nauczycielem definiowanym przez ustawę o systemie oświaty, jest osoba posiadająca wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne do nauczania, podejmująca pracę na stanowisku nauczycielskim. Dodatkowo, musi ona spełniać odpowiednie warunki zdrowotne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz przestrzegać podstawowych, ogólnie przyjętych zasad moralnych. Usługi prywatnego nauczania mogą być prowadzone na każdym poziomie szkolnictwa. W przypadku świadczenia usług nauczania języków obcych ze zwolnienia z VAT korzystają zarówno nauczyciele, jak i inne osoby wykonujące te usługi lub usługi z nimi powiązane.

Ceny korepetycji z języka angielskiego różnią się w zależności od lokalizacji. Ceny za 60 min. lekcji w różnych miastach w Polsce kształtują się na różnym poziomie i uzależnione są głównie od ilości ofert korepetytorów. Poniżej prezentujemy zestawienie średnich cen lekcji jezyka angielskiego ze względu na lokalizację.

Ile kosztują korepetycje z angielskiego FAQ LingRoom

 • Białystok 41zł
 • Bielsko-Biała 42zł
 • Bydgoszcz 43zł
 • Bytom 42zł
 • Częstochowa 40zł
 • Dąbrowa Górnicza 41zł
 • Gdańsk 47zł
 • Gdynia 46zł
 • Gliwice 41zł
 • Gorzów Wielkopolski 44zł
 • Katowice 43zł
 • Kielce 43zł
 • Kraków 44zł
 • Lublin 39zł
 • Łódź 44zł
 • Olsztyn 43zł
 • Opole 46zł
 • Poznań 43zł
 • Radom 45zł
 • Ruda Śląska 40zł
 • Rybnik 38zł
 • Rzeszów 40zł
 • Sosnowiec 39zł
 • Szczecin 48zł
 • Toruń 41zł
 • Tychy 41zł
 • Warszawa 52zł
 • Wrocław 46zł
 • Zabrze 40zł
 • Zielona Góra 42zł

Ceny korepetycji z języka niemieckiego różnią się w zależności od lokalizacji. Ceny za 60 min. lekcji w różnych miastach w Polsce kształtują się na różnym poziomie i uzależnione są głównie od ilości ofert korepetytorów. Poniżej prezentujemy zestawienie średnich cen lekcji języka niemieckiego ze względu na lokalizację.

Ile kosztują korepetycje z niemieckiego

 • Białystok 43zł
 • Bielsko-Biała 42zł
 • Bydgoszcz 41zł
 • Bytom 43zł
 • Częstochowa 43zł
 • Dąbrowa Górnicza 43zł
 • Gdańsk 45zł
 • Gdynia 48zł
 • Gliwice 42zł
 • Gorzów Wielkopolski 44zł
 • Katowice 47zł
 • Kielce 41zł
 • Kraków 45zł
 • Lublin 41zł
 • Łódź 44zł
 • Olsztyn 42zł
 • Opole 45zł
 • Poznań 44zł
 • Radom 49zł
 • Ruda Śląska 43zł
 • Rybnik 43zł
 • Rzeszów 39zł
 • Sosnowiec 42zł
 • Szczecin 51zł
 • Toruń 39zł
 • Tychy 42zł
 • Warszawa 52zł
 • Wrocław 47zł
 • Zabrze 44zł
 • Zielona Góra 40zł

Ceny korepetycji z języka rosyjskiego różnią się w zależności od lokalizacji. Ceny za 60 min. lekcji w różnych miastach w Polsce kształtują się na różnym poziomie i uzależnione są głównie od ilości ofert korepetytorów. Poniżej prezentujemy zestawienie średnich cen lekcji języka rosyjskiego ze względu na lokalizację.

Ile-kosztują-korepetycje-z-rosyjskiego-FAQ-LingRoom

 • Białystok 36zł
 • Bielsko-Biała 46zł
 • Bydgoszcz 37zł
 • Bytom 37zł
 • Częstochowa 41zł
 • Dąbrowa Górnicza 37zł
 • Gdańsk 40zł
 • Gdynia 41zł
 • Gliwice 37zł
 • Gorzów Wielkopolski 33zł
 • Katowice 39zł
 • Kielce 36zł
 • Kraków 38zł
 • Lublin 37zł
 • Łódź 39zł
 • Olsztyn 37zł
 • Opole 34zł
 • Poznań 39zł
 • Radom 38zł
 • Ruda Śląska 44zł
 • Rybnik 36zł
 • Rzeszów 32zł
 • Sosnowiec 36zł
 • Szczecin 42zł
 • Toruń 35zł
 • Tychy 37zł
 • Warszawa 43zł
 • Wrocław 40zł
 • Zabrze 40zł
 • Zielona Góra 37zł

Ceny korepetycji z języka hiszpańskiego różnią się w zależności od lokalizacji. Ceny za 60 min. lekcji w różnych miastach w Polsce kształtują się na różnym poziomie i uzależnione są głównie od ilości ofert korepetytorów. Poniżej prezentujemy zestawienie średnich cen lekcji języka hiszpańskiego ze względu na lokalizację.

Ile kosztują korepetycje z hiszpańskiego FAQ LingRoom

 • Białystok 45zł
 • Bielsko-Biała 44zł
 • Bydgoszcz 48zł
 • Bytom 45zł
 • Częstochowa 45zł
 • Dąbrowa Górnicza 42zł
 • Gdańsk 48zł
 • Gdynia 49zł
 • Gliwice 44zł
 • Gorzów Wielkopolski 43zł
 • Katowice 47zł
 • Kielce 43zł
 • Kraków 47zł
 • Lublin 43zł
 • Łódź 46zł
 • Olsztyn 55zł
 • Opole 42zł
 • Poznań 47zł
 • Radom 48zł
 • Ruda Śląska 43zł
 • Rybnik 41zł
 • Rzeszów 42zł
 • Sosnowiec 40zł
 • Szczecin 52zł
 • Toruń 44zł
 • Tychy 43zł
 • Warszawa 52zł
 • Wrocław 46zł
 • Zabrze 47zł
 • Zielona Góra 48zł

Ceny korepetycji z języka francuskiego różnią się w zależności od lokalizacji. Ceny za 60 min. lekcji w różnych miastach w Polsce kształtują się na różnym poziomie i uzależnione są głównie od ilości ofert korepetytorów. Poniżej prezentujemy zestawienie średnich cen lekcji języka francuskiego ze względu na lokalizację.Ile-kosztują-korepetycje-z-francuskiego-FAQ-LingRoom

 • Białystok 38zł
 • Bielsko-Biała 47zł
 • Bydgoszcz 42zł
 • Bytom 51zł
 • Częstochowa 40zł
 • Dąbrowa Górnicza 42zł
 • Gdańsk 45zł
 • Gdynia 44zł
 • Gliwice 39zł
 • Gorzów Wielkopolski 37zł
 • Katowice 43zł
 • Kielce 49zł
 • Kraków 44zł
 • Lublin 43zł
 • Łódź 40zł
 • Olsztyn 46zł
 • Opole 38zł
 • Poznań 44zł
 • Radom 47zł
 • Ruda Śląska 40zł
 • Rybnik 37zł
 • Rzeszów 42zł
 • Sosnowiec 42zł
 • Szczecin 47zł
 • Toruń 41zł
 • Tychy 47zł
 • Warszawa 51zł
 • Wrocław 44zł
 • Zabrze 43zł
 • Zielona Góra 39zł

Ceny korepetycji z języka włoskiego różnią się w zależności od lokalizacji. Ceny za 60 min. lekcji w różnych miastach w Polsce kształtują się na różnym poziomie i uzależnione są głównie od ilości ofert korepetytorów. Poniżej prezentujemy zestawienie średnich cen lekcji języka włoskiego ze względu na lokalizację.Ile-kosztują-korepetycje-z-włoskiego-FAQ-LingRoom

 • Białystok 39zł
 • Bielsko-Biała 43zł
 • Bydgoszcz 48zł
 • Bytom 43zł
 • Częstochowa 43zł
 • Dąbrowa Górnicza 37zł
 • Gdańsk 47zł
 • Gdynia 46zł
 • Gliwice 41zł
 • Gorzów Wielkopolski 46zł
 • Katowice 42zł
 • Kielce 38zł
 • Kraków 43zł
 • Lublin 41zł
 • Łódź 44zł
 • Olsztyn 39zł
 • Opole 47zł
 • Poznań 45zł
 • Radom 48zł
 • Ruda Śląska 40zł
 • Rybnik 36zł
 • Rzeszów 41zł
 • Sosnowiec 41zł
 • Szczecin 46zł
 • Toruń 43zł
 • Tychy 44zł
 • Warszawa 51zł
 • Wrocław 46zł
 • Zabrze 44zł
 • Zielona Góra 45zł

Ceny korepetycji z języka polskiego różnią się w zależności od lokalizacji. Ceny za 60 min. lekcji w różnych miastach w Polsce kształtują się na różnym poziomie i uzależnione są głównie od ilości ofert korepetytorów. Poniżej prezentujemy zestawienie średnich cen lekcji języka polskiego ze względu na lokalizację.Ile-kosztują-korepetycje-z-polskiego-FAQ-LingRoom

 • Białystok 46zł
 • Bielsko-Biała 47zł
 • Bydgoszcz 47zł
 • Bytom 47zł
 • Częstochowa 49zł
 • Dąbrowa Górnicza 55zł
 • Gdańsk 47zł
 • Gdynia 53zł
 • Gliwice 42zł
 • Gorzów Wielkopolski 47zł
 • Katowice 47zł
 • Kielce 47zł
 • Kraków 47zł
 • Lublin 45zł
 • Łódź 45zł
 • Olsztyn 44zł
 • Opole 42zł
 • Poznań 46zł
 • Radom 42zł
 • Ruda Śląska 45zł
 • Rybnik 51zł
 • Rzeszów 43zł
 • Sosnowiec 47zł
 • Szczecin 50zł
 • Toruń 45zł
 • Tychy 39zł
 • Warszawa 52zł
 • Wrocław 48zł
 • Zabrze 49zł
 • Zielona Góra 52zł

Dla Firm

Rejestracja na platformie LingRoom jest w pełni darmowa.

Nasz Key Account Manager chętnie udzieli szczegółowych informacji na temat platformy LingRoom oraz możliwości i zasad współpracy. Wybierz dogodną opcję kontaktu z nami: wypełnij formularz, aby poprosić o spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie lub zostaw swój numer telefonu i nazwę firmy, aby nasz Key Account Manager mógł skontaktować się z Tobą - w ciągu jednej godziny - w celu umówienia spotkania.

W przypadku zamówienia kursów językowych oferowanych przez LingRoom Sp z o.o. należy podpisać umowę (B2B) między Twoją firmą a LingRoom. Wzór umowy może być dostarczony na pisemny wniosek lub możemy użyć szablonu Twojej firmy.

a. Potencjał biznesowy. Wysoki poziom znajomości języków obcych wśród pracowników jest niewątpliwie rosnącym trendem biznesowym, który zwiększa potencjał organizacji.
b. Wydajność. Współpraca z platformą LingRoom jest bardziej skuteczna i opłacalna niż współpraca z tradycyjnymi szkołami językowymi. Z LingRoom płacisz tylko za lekcje, które faktycznie zostały zrealizowane. Program zajęć jest zawsze dostosowany do potrzeb i oczekiwań Twojej organizacji
c. Indywidualny wybór. Możesz poprosić o referencje lektora oraz o przeprowadzenie lekcji próbnej w Twojej firmie. Kurs konfigurowany jest według indywidualnych preferencji firmy. Zajęcia indywidualne lub grupowe. Elastyczny czas prowadzenia zajęć oraz dogodna lokalizacja (w ramach potrzeby również poza siedzibą firmy).
d. Jakość. LingRoom koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości usług językowych, jak również usług związanych z komfortową obsługą biznesową.

Lektorzy języków obcych współpracujący z LingRoom to osoby z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu lekcji indywidualnych oraz grupowych dla klientów biznesowych. To profesjonalni lektorzy z gruntownym wykształceniem filologicznym, świetnym przygotowaniem pedagogicznym i ogromnym zamiłowaniem do języków obcych. Doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym i z osobami na różnych szczeblach organizacji, pozwala im z łatwością dostosować się do wewnętrznej kultury firmy.

Oczywiście. Na życzenie firmy, LingRoom może przygotować raporty dotyczące prowadzonych kursów.

Szkoleń, które noszą nazwę angielski w biznesie zdecydowanie nie brakuje. Które z nich wybrać, aby Twoja firma i jej pracownicy rzeczywiście z niego skorzystali? Na samym początku współpracy przeprowadzimy audyt językowy. Ta procedura pozwoli na ocenę znajomości angielskiego wśród pracowników Twojej firmy. Przygotujemy dla nich testy, które pozwolą ocenić:

 • Znajomość zasad gramatyki
 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • Znajomość słownictwa

Rezultaty takich testów pozwolą nam na rzetelną i miarodajną ocenę znajomości języka angielskiego wśród pracowników Twojej firmy. Dzięki temu, będziemy w stanie przygotować kurs, który będzie rzeczywiście dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Pomożemy Twoim pracownikom szybko nadrobić zaległości oraz zdobyć zupełnie nowe kompetencje językowe.

Platforma LingRoom gwarantuje nieprzerwany proces nauki języków dla Twoich pracowników. Lektor może zostać zmieniony w dowolnym momencie, bez żadnych dodatkowych opłat, na wniosek przedstawiciela firmy. LingRoom zapewni tymczasowe zastępstwo lektora, w razie krótkiego okresu nieobecności. W LingRoom utrzymanie wysokiej jakości i stabilności procesu uczenia się to priorytet.

Tak, lektor LingRoom na początku kursu językowego przeprowadzi test pozycjonujący i na podstawie jego wyników dostosuje odpowiednie materiały edukacyjne oraz program kursu.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zapytaj tutaj:


... a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą!
Popularne słowniki