Masz pytanie? Poniżej znajdziesz odpowiedź.

Jeśli ci się nie udało znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy, wypełnij formularz na dole strony, wkrótce odpowiemy!

Rejestracja

Rejestracja w marketplace LingRoom jest w pełni darmowa.

  • Wszystkie lekcje uzgodnione za pośrednictwem marketplace LingRoom muszą być zarezerwowane i opłacone za pośrednictwem LingRoom.
  • Zakaz lekcji poza  LingRoom. Cała komunikacja związana z lekcjami (przesyłanie wiadomości, udostępnianie plików, płatności, nauczanie itp.) między uczniami a nauczycielami musi odbywać się za pośrednictwem strony intermetowej LingRoom lub aplikacji mobilnej LingRoom. Oznacza to, że udostępnianie adresów e-mail / identyfikatorów Skype / Facebook ID lub innych zasobów mediów społecznościowych jest niedozwolone. 
  • Zakaz promocji stron internetowych / usług. Powstrzymaj się od zamieszczania / udostępniania linków do konkurencyjnych usług, w tym stron osobistych.

Nauczyciele

Marketplace korepetycji językowych - LingRoom pobiera tylko 18% prowizji. Nauczyciel otrzymuje 82% kwoty wpłaconej przez ucznia. Od tej kwoty mogą zostać pobrane dodatkowe opłaty tylko w przypadku, gdy nauczyciel współpracuje z platformą na podstawie umowy zlecenia. W każdej chwili możesz sprawdzić, na jakie wynagrodzenie netto możesz liczyć, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń LingRoom.

Każda lekcja jest zaplanowana w kalendarzu i po jej przeprowadzeniu nauczyciel potwierdza jej zakończenie, używając do tego celu aplikacji mobilnej LingRoom lub poprzez zalogowanie się do swojego profilu na www.lingroom.pl i potwierdzenie zakończenia lekcji z poziomu indywidualnego panelu lektora. Jeśli lekcja przebiegła prawidłowo i uczeń w ciągu 6 godzin nie zgłosi skargi, indywidualne konto nauczyciela zostanie natychmiast doładowane kwotą odpowiadającą cenie lekcji (na koncie lektor będzie widział swoje wynagrodzenie brutto i netto). Nauczyciel otrzyma przelew na wskazany przez siebie rachunek bankowy za wszystkie lekcje zrealizowane w danym miesiącu rozliczeniowym. LingRoom marketplace gwarantuje regularne płatności raz w miesiącu pod warunkiem dostarczenia przez nauczyciela wymaganych do tego celu dokumentów.

Wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych, certyfikaty językowe, inne dokumenty potwierdzające ukończenie dodatkowych szkoleń.

W wyszukiwarce marketplace LingRoom wyświetlane są tylko profile lektorów, którzy:
a. Utworzyli ofertę, podając nauczany język oraz cenę lekcji, a także wybrali formę współpracy z LingRoom: B2B lub Umowa (dot. współpracy w ramach działalności nieewidencjonowanej). Jeśli lektor chciałby wybrać współpracę w ramach Umowy Zlecenia, proszony jest o przesłanie stosownej informacji na office@lingroom.pl.
b. Zaakceptowali regulamin i politykę prywatności LingRoom.
a. Wybór lektora. Uczeń, korzystając z filtrów i wyszukiwarki LingRoom, znalazł Twój profil i wybrał Cię jako swojego potencjalnego nauczyciela/korepetytora.
b. Wysyłanie wiadomości poprzez Czat. Uczeń ma możliwość wysłania do Ciebie wiadomości na Czacie przed zarezerwowaniem u Ciebie lekcji, z zapytaniem o szczegóły Twojej oferty. Uczeń może zapytać o możliwość zorganizowania lekcji próbnej, która może być pomocna w określeniu poziomu biegłości ucznia i preferowanego przez niego stylu uczenia się, a także w dopasowaniu odpowiednich materiałów do kursu. Opcja lekcji próbnej zależy oczywiście od lektora.
c. Uczeń zdecydował się na wykupienie u Ciebie lekcji/pakietu lekcji/kursu tematycznego. 
d. Uczeń w Twoim publicznym profilu wybiera opcję "Zamów lekcje". Wypełnia formularz, zaznaczając liczbę i daty lekcji. 
e. Otrzymujesz powiadowmienie o nowym zamówieniu, które akceptujesz lub odrzucasz.
f. Potwierdzasz zamówienie i uczeń zostaje poproszony o dokonanie płatności. 
g. Po zrealizowaniu płatności, w kalendarzu ucznia i lektora pojawiają się zaznaczone daty lekcji w statusie "aktywny". Daty lekcji mogą być zmieniane zarówno przez lektora, jaki i ucznia, ale wymagają potwierdzenia i akceptacji obu stron. System będzie automatycznie informował lektora i ucznia o każdej propozycji zmiany terminu.
h. Teraz możesz rozpocząć swoje lekcje/korepetycje w uzgodnionym czasie i miejscu.
i. Ukończenie lekcji. LingRoom automatycznie wyśle do nauczyciela prośbę o potwierdzenie zakończenia lekcji. Jeśli lekcja przebiegła prawidłowo i uczeń nie zgłosi skargi, indywidualne konto lektora zostanie natychmiast doładowane kwotą odpowiadającą cenie lekcji (na koncie lektor będzie widział swoje wynagrodzenie brutto i netto). Nauczyciel otrzyma przelew na wskazany przez siebie rachunek bankowy za wszystkie lekcje zrealizowane w danym miesiącu rozliczeniowym.
 

WAŻNE:
Jeśli nie będziesz przestrzegał regulaminu i zasad działania marketplace LingRoom, nie będziesz mógł otrzymać wynagrodzenia za przeprowadzone lekcje.
Jeśli LingRoom nie otrzyma prawidłowo przygotowanych dokumentów (Podpisana umowa, rachunek lub faktura) w wyznaczonym terminie (w ciągu pierwszych 3 dni miesiąca), nie otrzymasz wynagrodzenia za swoje lekcje. Wszystkie Twoje zarobki są nadal widoczne w Twoim profilu w zakładce "Moje Finanse", a zaległą płatność możesz otrzymać w następnym miesiącu, jeśli LingRoom otrzyma od Ciebie wymagane dokumenty. LingRoom gwarantuje regularne płatności raz w miesiącu pod warunkiem dostarczenia przez nauczyciela wymaganych do tego celu dokumentów.

Jeśli jesteś nowym nauczycielem, możesz rozważyć bardziej konkurencyjną i niższą cenę za godzinę lekcji, w celu szybszego zbudowania grupy swoich uczniów. Zaoferowanie na początku niższej ceny może Ci pomóc zdobyć pierwszych uczniów i pierwsze oceny na Twoim profilu. W każdej chwili możesz zwiększyć swoją stawkę godzinową. Z drugiej strony, zaoferowanie zbyt niskiej stawki będzie działać na Twoją niekorzyść. Dochód netto będzie niski i nie pokryje kosztów pracy (transport, materiały szkoleniowe, kopie materiałów itd.) Zbyt niska cena lekcji może również spowodować brak zaufania uczniów co do kwalifikacji korepetytora. Skorzystaj ze wskaźnika cen dostępnego na stronie LingRoom. Prezentowana tam statystyka jest podsumowaniem wszystkich stawek godzinowych, które zaproponowali inni nauczyciele.

a. Zatrzymaj swoich uczniów. Nauka języka wymaga czasu i wytrwałości. Aby pomóc swoim uczniom w nauce języka, zachęć ich do zarezerwowania większej liczby lekcji. Najlepiej, aby Twoi uczniowie uczęszczali na lekcje tak często i regularnie, jak to tylko możliwe. Spróbuj zmienić rezerwację lekcji w zwyczaj i zawsze sugerować kolejną lekcję.
b. Zachęcaj do zakupu lekcji w pakietach. Uczniowie stają się bardziej zaangażowani i zmotywowani, gdy kupują pełen kurs. Uczniowi łatwiej jest zrezygnować z nauki języka, jeśli nie czuje motywacji i odpowiedniego zobowiązania.
c. Bądź zorientowany na klienta i zawsze uprzejmy. Niezależnie od czyjejś postawy ważne jest, aby zawsze być przyjaznym i uprzejmym dla potencjalnych i istniejących uczniów. Nauczyciele LingRoom zawsze prezentują najwyższe standardy zachowań, dlatego takie wartości jak tolerancja i otwartość są dla naszej społeczności bardzo ważne. Jako reprezentat LingRoom, prosimy, abyś o tym pamiętał.
d. Bądź profesjonalny i szybko reaguj. Ważne jest, aby stale upewniać się, że dostarczasz swoim uczniom serwis na najwyższym poziomie. Co bardzo ważne, zawsze staraj się szybko reagować na przychodzące zapytania i wiadomości od Twoich uczniów.

Jeśli lektor prowadzi własną działalność i współpracuje z marketplace LingRoom na zasadach B2B – powinien potwierdzić miesięczny raport otrzymany od LingRoom i na jego podstawie wystawić fakturę, a następnie dodać ją w swoim profilu w zakładce "Moje finanse" -> "Szczegóły".
Jeśli lektor współpracuje z LingRoom na podstawie Umowy (w ramach działalności nieewidencjonowanej) – powinien potwierdzić miesięczny raport otrzymany od LingRoom oraz podpisać i odesłać do LingRoom wygenerowany w jego imieniu rachunek dla LingRoom. Dokumenty podpisywane są za pomocą podpisu elektornicznego i przesyłane przez serwis SignHero.

Jeśli lektor współpracuje z LingRoom na podstawie Umowy Zlecenia – powinien podpisać i odesłać drogą mailową do LingRoom podpisaną umowę oraz wygenerowany w jego imieniu na koniec miesiąca rachunek dla LingRoom. 

 

Na prośbę ucznia, w przypadku zakończenia kursu, płatność za niewykorzystane godziny może zostać zwrócona uczniowi.

Profil „zweryfikowany” oznacza, że korepetytor przekazał do LingRoom skany dokumentów, które potwierdzają jego wykształcenie (dyplomy ukończenia uczelni wyższej, uzyskane certyfikaty) i zostały one pozytywnie zweryfikowane. W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, LingRoom szczegółowo analizuje każdą aplikację otrzymaną od lektorów językowych i nawiązuje współpracę tylko z tymi korepetytorami, którzy prezentują najwyższy poziom kwalifikacji zawodowych.

Profil korepetytora jest opublikowany i widoczny dla uczniów tylko wtedy, gdy lektor dodał do niego ofertę ze wskazanym językiem, którego naucza oraz ceną za lekcje, a także wybrał typ współpracy z LingRoom: B2B (własna działalność) lub Umowa (w ramach działalności nieewidencjonowanej). 

Uczniowie

Rejestracja na platformie LingRoom jest w pełni darmowa.

Każdy korepetytor ustala własne ceny lekcji, które są widoczne w jego profilu. LingRoom to marketplace korepetycji jezykowych i nie ma wpływu na ceny lekcji, korepetycji i kursów jezykowych ustalonych przez lektorów.

Na prośbę ucznia, w przypadku zakończenia kursu, płatność za niewykorzystane godziny może zostać zwrócona uczniowi.

a. Wszystkie lekcje uzgodnione za pośrednictwem LingRoom muszą być zarezerwowane i opłacone za pośrednictwem platformy LingRoom. Po każdym zakupie lekcji/kursu LingRoom wystawia fakturę i automatycznie przesyła ją drogą mailową na podany przy rejestracji adres e-mail ucznia.
b. Zakaz lekcji poza platformą LingRoom. Cała komunikacja związana z lekcjami (przesyłanie wiadomości, udostępnianie plików, płatności, nauczanie itp.) między uczniami a nauczycielami musi odbywać się za pośrednictwem strony intermetowej LingRoom lub aplikacji mobilnej LingRoom. Oznacza to, że udostępnianie adresów e-mail / identyfikatorów Skype / Facebook ID lub innych zasobów mediów społecznościowych jest niedozwolone. 
c. Zakaz promocji stron internetowych / usług. Powstrzymaj się od zamieszczania / udostępniania linków do konkurencyjnych usług, w tym stron osobistych.

 

a. Wydajność. Nauka z LingRoom jest bardziej skuteczna niż z większością tradycyjnych szkół lub platform językowych online. Ucząc się z prywatnym korepetytorem za pośrednictwem LingRoom, nie ponosisz kosztów, które ma tradycyjna szkoła. Warto zauważyć, że nie musisz płacić za fizyczne miejsce, czynsz, reklamę, marketing, administrację szkolną i inne koszty tradycyjnej szkoły, które zawarte są w cenie kursu. Z LingRoom płacisz za swojego osobistego nauczyciela. Bezpośrednie lekcje indywidualnie z nauczycielem lub w grupie – to najskuteczniejszy i sprawdzony sposób, aby osiągnąć wysokie wyniki w nauce języków obcych. LingRoom oferuje bardzo przystępny i wygodny sposób wyszukiwania i rezerwowania korepetycji językowych. Dokonujesz swojego wyboru, korzystając z dużej bazy korepetytorów, którzy oferują różnorodne kursy oraz zróżnicowane stawki, tak abyś mógł wybrać dokładnie to, czego szukasz. Jako użytkownik LingRoom płacisz tylko za naukę.
b. Indywidualny wybór. Wybierz nauczyciela, który odpowiada Twoim potrzebom. Jest to Twój świadomy i niezależny wybór spośród lektorów, którzy prezentują najwyższy poziom edukacji oraz duże doświadczenie, poparte zaufanymi referencjami. Możesz wybierać spośród setek nauczycieli. Możesz spróbować nauki z kilkoma nauczycielami, aby ostatecznie znaleźć korepetytora, który najbardziej Ci odpowiada. W zależności od swoich potrzeb możesz zmieniać korepetytorów. Nauczyciel uczy, czego chcesz się nauczyć. Lekcja jest prowadzona w tempie dostosowanym do Twojego tempa nauki. Lekcje są dostosowane do Twojego poziomu i tempa nauki, a także Twoich zainteresowań.
c. Komfort uczenia się. Prostota i komfort użycia. Korzystanie z platformy LingRoom jest bardzo proste i intuicyjne, nie wymaga specjalnej wiedzy informatycznej ani skomplikowanych ustawień. Twój proces edukacji jest cały czas pod Twoją kontrolą: wygodny panel administracyjny, synchronizacja kalendarza, dostęp do materiałów, rzeczywisty bilans zajęć i historie płatności.
d. Jakość. LingRoom koncentruje się na najwyższej wydajności i bezkompromisowej jakości oferowanych usług. Marketplace LingRoom jest rozwijany wspólnie przez profesjonalnych lektorów języków oraz osoby rozumiejące potrzebę szybkiej i efektywnej nauki różnych języków obcych.

a. LingRoom sprawdza każdą aplikację przed zezwoleniem nauczycielowi na opublikowanie swojego profilu. Aplikacje są analizowane przez ekspertów LingRoom, którzy sami są lektorami i mają szerokie doświadczenie w tym zakresie. Proponujemy współpracę tylko tym nauczycielom, którzy w naszej ocenie zapewnią uczniom profesjonalne kursy językowe.
b. Wszyscy korepetytorzy zarejestrowani na marketplace LingRoom:
     i.Prezentują znajomość języka, którego uczą, na poziomie ojczystym lub zaawansowanym (C1/C2) -  co jest poparte dyplomem uczelni wyższej lub certyfikatem językowym.
     ii.Zobowiązują się do przestrzegania regulaminu i zasad pracy nauczyciela LingRoom.
     iii.Zostają przyjęci do zespołu LingRoom dopiero po dokonaniu przez ekspertów LingRoom szczegółowej weryfikacji złożonej przez nich aplikacji.
     iv.Wszyscy korepetytorzy LingRoom mają zweryfikowane i potwierdzone kwalifikacje zawodowe.
c. W profilu osobistym lektora znajdziesz kilka wskaźników, które pomogą Ci zdecydować, który korepetytor najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.
d. Nauczyciele na swoim profilu zamieszczają opis o sobie i kursach, które oferują. 
e. LingRoom zachęca nauczycieli do zamieszczenia krótkiego video autoprezentacyjnego. 
f. Możesz sam sprawdzić kwalifikacje zawodowe lektora, uzyskane przez niego dyplomy i certyfikaty. Jeśli widzisz znak weryfikacji w profilu nauczyciela, to oznacza, że jego kwalifikacje zostały potwierdzone przez zespół LingRoom.

a. Zanim zaplanujesz lekcję, wybierz lektora, z którym chcesz się uczyć – skorzystaj z wyszukiwarki lektorów i przyjrzyj się kilku profilom, które uważasz za właściwe. Każdy nauczyciel jest inny, dlatego warto poświęć więcej czasu na analizę jego profilu pod kątem Twoich osobistych oczekiwań. Obejrzyj jego film autoprezentacyjny i przeczytaj informacje w jego profilu.
b. Po wykonaniu kroku a) można przejść do następnego - skontaktuj się ze swoim potencjalnym korepetytorem poprzez Czat, korzystając z przycisku "Wyślij wiadomość" lub złóż zamówienie w jego profilu - "Zamów lekcje". Zostaniesz poproszony o wypełnienie krótkiego formularza, precyzującego Twoje oczekiwania co do kursu oraz wybranie konretnych dat i miejsca lekcji. Wysłanie formularza nie wiąże się z żadną opłatą. Daty lekcji można później edytować. 
c. Wysyłając zamówienie podaj informacje o tym, jakie są Twoje cele planowanego kursu językowego i jaki styl nauki preferujesz, a także kilka słów o sobie. Pamiętaj, że wskazane jest skontaktowanie się z kilkoma nauczycielami, aby mieć kilka opcji do wyboru. 
d. Po zaakceptowaniu przez lektora twojego zamówienia, zostaniesz poproszony o dokonanie płatności przez bezpieczny system płatności, za wskazaną przez Ciebie w zamówieniu liczbę lekcji. Każdy nauczyciel ma prawo zdecydować, czy oferuje lekcję próbną i czy jest ona bezpłatna, czy powinna zostać opłacona. W przypadku, gdy lektor odrzucił zamówienie, spróbuj skontaktować się z nim poprzez Czat. Być może któryś z wybranych przez Ciebie terminów lekcji, jest już zarezerwowany.
e. Po dokonaniu przez Ciebie płatności, zarówno w Twoim kalendarzu, jak i kalendarzu lektora pojawią się wybrane wcześniej daty i godziny lekcji. Daty i godziny lekcji mogą być zmieniane zarówno przez lektora, jaki i ucznia, ale wymagają potwierdzenia i akceptacji obu stron. System będzie automatycznie informował lektora i ucznia o każdej propozycji zmiany terminu.
f. Po każdym zrealizowanym zakupie otrzymasz od LingRoom fakturę na wskazany przez Ciebie przy rejestracji adres email.

Czas reakcji każdego nauczyciela może być inny. LingRoom dokłada wszelkich starań, aby zachęcić lektorów do natychmiastowego reagowania. W razie braku odpowiedzi na wysłane przez ciebie zapytanie, spróbuj skontaktować się z innym korepetytorem, oferującym podobny kurs, lekcje, korepetycje.

Jeśli lekcja nie odbędzie się z jakiegokolwiek powodu, leżącego po stronie nauczyciela, zaproponujemy inny termin lekcji. Na wyraźne życzenie ucznia zapewnimy pełny zwrot kosztu lekcji lub zaproponujemy zmianę korepetytora.

Sam decydujesz o tym, ile lekcji chcesz wykupić. Każdy korepetytor może indywidualnie rekomendować, zgodnie z własnym uznaniem, liczbę i czas trwania lekcji, które należy podjąć i opłacić. Możesz skorzystać z oferty pakietów lekcji, które są zwykle tańsze niż pojedyncze lekcje. Możesz też wykupić gotowy kurs tematyczny. Ty decydujesz!

Dla Firm

Registration on LingRoom’s platform is absolutely free, as is lifetime user access to LingRoom’s features and databases.

Our Key Account manager will be happy to provide detailed information about the LingRoom platform, benefits, and options of cooperation. There are two options: fill in the required form to request a meeting at a time and day convenient for you or leave your phone number and name so that our Key Account manager can contact you — within one hour — to arrange a meeting.

A two-party agreement (B2B) between your company and LingRoom Sp. z o.o. will need to be signed for the languages courses provided by LingRoom Sp z o.o. A draft agreement can be provided upon written request or we can use your company template.

a. Business potential. The high level of employees’ proficiency in foreign languages is indisputably a growing business trend that increases the potential of an organization.
b. Efficiency. Working with the LingRoom platform is generally more effective than working with traditional schools or online language platforms. If you get a teacher via the LingRoom platform, you avoid the costs of working with a traditional school. Notably, you won’t have to pay for a physical location, rent, advertising, marketing, school administration, or other school costs. With LingRoom, you pay for your personal teacher. You’ll find it very affordable to get personal language lessons as teachers charge their own rates; this means that you can pick a price that is within your budget. And you pay for only the lessons you take. Language learning in person or in groups with a tutor is the most efficient and proven way to succeed in learning foreign languages. 
c. Personal choice. Choose a teacher that's right for company’s needs and targets. You can make an informed and independent choice from a community of highly educated and experienced teaching professionals, all of whom have excellent references. Choose from hundreds of teachers. You can also change teachers depending on your needs. Employees are taught in a way that best fits their company’s culture and style. Lessons are run at your desired pace. You choose the set-up of the course — learn in person or in groups — as well as the time and the place. The tutor can come to your chosen location — be it at your company premises or other locations.
d. Comfort of usage. There is no need for specialist IT knowledge, and there are no complicated settings on LingRoom’s platform. LingRoom’s platform is very simple and intuitive. Our Key Account manager will set up and configure your company profile,  help with preparation of  employee lists, and provide training and templates. He or she will be your point of contact, whatever the questions you might have. What’s more, LingRoom provides a 24/7 helpline.
e. Full control. LingRoom’s platform is dynamic: a dashboard, calendar synchronization, access to materials,  reports and statistics, actual lessons, and a balance and payments history all work to support your needs and give you full control. Reports and statistics can be customized in line with your business-specific and management requirements.
f. Quality. LingRoom focuses on ensuring the highest efficiencies in its processes and on providing uncompromised quality. The platform is developing fast, as a result of use by professional tutors and expatriates who, increasingly, require a means of acquiring different languages fast.

a.LingRoom meticulously reviews every teacher’s application before allowing a new teacher to publish his or her profile. All applications are reviewed by LingRoom experts who are educators themselves, and we only accept teachers who we are confident will provide the highest quality language lessons for students.
b.All teachers registered on LingRoom:
     i.Are natives or at an advanced (C2) level in the language(s) they teach
     ii.Are expected to conform to LingRoom’s Teacher Policies and Code of Conduct
     iii.Are admitted only after submitting an application that has been reviewed and accepted by LingRoom experts
     iv.Have verified professional teaching credentials
c.Teachers have  several indicators on their personal profile; this is to help you determine if a teacher meets your requirements:
     i.Rating – the average score given by other students to the teacher
     ii.Total number of students the teacher has taught since being registered on LingRoom
     iii.Total number of lessons the teacher has given since being registered on LingRoom
     iv.LingRoom partnership status of the teacher
d.Teachers are required to write a personal introduction to tell students about themselves and their lessons.
e.Teachers are also advised to record a video introduction to introduce themselves — speaking in the language(s) they teach.
f.You can also check a teacher’s previous experience, education, and certification. If you see a check-mark alongside a teacher’s profile, this means that LingRoom has verified that teacher's certificate.
g.Students are encouraged to leave comments and public feedback after a lesson. This can help you to form an opinion of a teacher.

The company administrator(s) has full access to an administrator’s dashboard that contains each business student’s individual scorecards and progress reports. These reports can be printed or exported if needed.

LingRoom’s platform provides various reports. Tailored reports can be created upon request if required. This option can be presented to you by your LingRoom Key Account manager.

LingRoom’s platform guarantees an uninterrupted language learning process for your employees. A teacher can be replaced at any time, without any additional charges, upon a company administrator’s request. LingRoom will provide a temporary teacher replacement if there is a short time of absence. At LingRoom, maintaining quality and stability in the learning process are our priorities.

 A range of tests can be provided upon request if needed. Your company will receive the test report(s) with comments from the teacher. This option can be presented to you by your LingRoom Key Account manager.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zapytaj tutaj:


... a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą!