Angielski dla początkujących

Angielski dla początkujących

50 pln

15 lekcje / 45 min Zapytaj o kurs
Wymaga Początkujący Angielski

Opis kursu:

Kurs obejmuje podstawowe czasy w języku angielskim (Present Simple, Past Simple, Present Continous), części mowy (zaimki osobowe, przedimki, przysłówki, liczby i liczebniki porządkowe oraz czasowniki nieregularne). Istnieje możliwość dostosowania kursu do potrzeb indywidualnych ucznia.