Angielski w pracy na poziomie podstawowym

Angielski w pracy na poziomie podstawowym

500 pln

10 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Początkujący Angielski

Opis kursu:

Zapraszam na zajęcia on-line o tematyce zawodowej. Kurs obejmuje słownictwo, zwroty i wyrażenia przydatne w pracy na poziomie podstawowym. Zajęcia są elastyczne, wszechstronne i nastawione na jasno określony cel.