Angielski w szkole na poziomie średnio-zaawansowanym

Angielski w szkole na poziomie średnio-zaawansowanym

500 pln

10 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Angielski

Opis kursu:

Zapraszam na zajęcia on-line o tematyce szkolnej. Kurs obejmuje słownictwo, zwroty i wyrażenia przydatne w szkole na poziomie średnio-zaawansowanym. Zajęcia są elastyczne, wszechstronne i nastawione na jasno określony cel.