Angielski w szkole na poziomie zaawansowanym

Angielski w szkole na poziomie zaawansowanym

500 pln

10 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Zaawansowany Angielski

Opis kursu:

Zapraszam na zajęcia on-line o tematyce szkolnej. Kurs obejmuje słownictwo, zwroty i wyrażenia przydatne w szkole na poziomie zaawansowanym. Zajęcia są elastyczne, wszechstronne i nastawione na jasno określony cel.