GRAMATYKA W PIGUŁCE CZ 2

360 pln

Cena za 6 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymagany poziom ucznia: Średniozaawansowany

Opis tematycznego kursu językowego:

Gramatyka w pigułce cz 2 to kurs, podczas którego objaśniam zawiłości gramatyczne. Robię to w sposób prosty i zrozumiały, podaję tylko te informacje, które są niezbędne do właściwego zastosowania przerabianego zagadnienia w praktyce. Objaśniam najważniejsze zagadnienia gramatyczne , m.in. następstwo czasów i trybów, użycie rodzajników, zaimków, przyimków. Różnorodne ćwiczenia, testy pozwalające sprawdzić opanowany materiał w praktyce. Kurs dedykuje uczniom, studentom , maturzystom...wszystkim, którzy coś wiedzą ale nie do końca:)) Zakres materiału kursu Gramatyka w pigułce cz 2: poziom B1/B2 Kurs wymaga dużego zaangażowania. Bon courage:)

Tematyczny kurs językowy to specjalnie skomponowany przez korepetytora zestaw lekcji wybranego języka obcego, o wybranej tematyce. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą poszerzyć słownictwo z konkretnej dziedziny, rozwinąć wybrane umiejętności - konwersacyjne (Business English) czy gramatyczne (np. czasowniki nieregularne, czasy angielski), a także realizować lekcje w określonej formie – korepetycje, lekcje online (Skype), zajęcia indywidualne

Popularne słowniki