Business English średniozaawansowany: skuteczna komunikacja w pracy

Business English średniozaawansowany: skuteczna komunikacja w pracy

500 pln

8 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Angielski

Opis kursu:

Na podstawie twoich potrzeb i celów wspólnie tworzymy kurs składający się z 4 modułów (1 moduł = 2 lekcje 60-minutowe). Każdy moduł będzie skupiał się na tematach i zagadnieniach niezbędnych w środowisku pracy, przykładowo 1. rozmowa o pracę, 2. rozmowy telefoniczne, 3. pisanie maili, 4. język projektów. Angielski de facto jest narzędziem służącym do rozwijania wybranych kompetencji. Każdy moduł ma kilka celów, zawiera dużo przydatnej, praktycznej wiedzy np. dotyczącej pisania emaili formalnych i nieformalnych. Dany moduł kończy się praktycznym sprawdzeniem umiejętności kursanta i sprawdza, czy jego cele zostały osiągnięte- w przypadku maili dostajesz wytyczne z kontekstem i za zadanie masz napisać prawdziwego maila np. prosząc o feedback lub przedstawiając propozycje współpracy.