Business English zaawansowany: kompetencje dające przewagę

Business English zaawansowany: kompetencje dające przewagę

500 pln

8 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Zaawansowany Angielski

Opis kursu:

Na podstawie twoich potrzeb i celów wspólnie tworzymy kurs składający się z 4 modułów (1 moduł = 2 lekcje 60-minutowe). Każdy moduł będzie skupiał się na zaawansowanych umiejętnościach niezbędnych w środowisku pracy takich jak 1. język prezentacji lub opisywania wykresów 2. zdolność prowadzenia negocjacji 3. przeprowadzanie lub udział w okresowej ocenie pracowniczej 4. zarządzanie zadaniami i kadrą Angielski de facto jest narzędziem służącym do rozwijania wybranych kompetencji. Każdy moduł ma kilka celów, zawiera dużo przydatnej, praktycznej wiedzy np. dotyczącej pisania emaili formalnych i nieformalnych. Dany moduł kończy się praktycznym sprawdzeniem umiejętności kursanta i sprawdza, czy jego cele zostały osiągnięte- w przypadku maili dostajesz wytyczne z kontekstem i za zadanie masz napisać prawdziwego maila np. prosząc o feedback lub przedstawiając propozycje współpracy.