Francuski ogólny A2/B1

Francuski ogólny A2/B1

45 pln

30 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Francuski

Opis kursu:

Na moich zajęciach uczeń nauczy się gramatyki i leksyki za pomocą metody tłumaczeniowej i komunikacyjnej. Przez 15 minut powtarzamy w formie konwersacji materiał przyswojony na poprzednich zajęciach, kolejne 45 minut wykorzystujemy na poznanie nowego zagadnienia. W trakcie lekcji nie piszemy, większość ćwiczeń rozwiązujemy mówiąc. W pracy domowej pisemnie powtarzamy ćwiczenia wykonane na lekcji.