Gramatyka języka niemieckiego

650 pln

Cena za 10 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymagany poziom ucznia: Średniozaawansowany

Opis tematycznego kursu językowego:

Kurs koncentruje się na wybranych zagadnieniach gramatycznych takich jak: zdania przydawkowe (względne), strona bierna, tryb przypuszczający czy subiektywne użycie czasowników modalnych. Kurs skonstruowany jest tak, by dostosowywał się łatwo do potrzeb klienta i uwzględniał jego stopień zaawansowania.

Tematyczny kurs językowy to specjalnie skomponowany przez korepetytora zestaw lekcji wybranego języka obcego, o wybranej tematyce. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą poszerzyć słownictwo z konkretnej dziedziny, rozwinąć wybrane umiejętności - konwersacyjne (Business English) czy gramatyczne (np. czasowniki nieregularne, czasy angielski), a także realizować lekcje w określonej formie – korepetycje, lekcje online (Skype), zajęcia indywidualne

Popularne słowniki