Język niemiecki na studiach - Akademisches Deutsch

Język niemiecki na studiach - Akademisches Deutsch

350 pln

10 lekcje / 45 min Zapytaj o kurs
Wymaga Zaawansowany Niemiecki

Opis kursu:

Miło mi przestawić najbardziej ambitny kurs w moim portfolio. Dedykuję go tym wszystkim, którzy zaczynają studia w kraju DACH lub wybierają się na Erasmusa do kraju niemieckojęzycznego. Podczas zajęć dowiesz się, jak pisać teksty zgodnie z wymogami stylu naukowego. Przećwiczysz redagowanie streszczeń artykułów, sporządzanie protokołów oraz sporządzenie sprawozdania z odbytych praktyk i wykonanych projektów. Wykorzystane materiały dotyczą nauk społecznych i przyrodniczych.