Język niemiecki w biznesie - Wirtschaftsdeutsch

Język niemiecki w biznesie - Wirtschaftsdeutsch

333 pln

10 lekcje / 45 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Niemiecki

Opis kursu:

Prezentowany kurs kładzie nacisk przede wszystkim na rozwijanie kompetencji językowych, które są nieodzowne w środowisku biznesowym. Dowiesz się między innymi tego, jak prowadzić dobre rozmowy telefoniczne, zgłębisz różne formy korespondencji biznesowej oraz przećwiczysz przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych.