Język niemiecki w tłumaczeniach - Deutsch in Übersetzungen

Język niemiecki w tłumaczeniach - Deutsch in Übersetzungen

470 pln

14 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Zaawansowany Niemiecki

Opis kursu:

Konsultacje w zakresie tłumaczenia serwisów internetowych.