Język polski jako obcy. Gramatyka B1-C2

Język polski jako obcy. Gramatyka B1-C2

960 pln

30 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Polski

Opis kursu:

Mów jak prawdziwy Polak! Kurs przeznaczony dla osób, którym gramatyka języka polskiego sprawia wiele trudności, opiera się głównie za praktycznym aspekcie. Krótkie wyjaśnienia i zasady gramatyczne poparte ogromną ilością realnych przykładów.