Język polski jako obcy. Karta Polaka. Certyfikat B1-C2

Język polski jako obcy. Karta Polaka. Certyfikat B1-C2

1050 pln

30 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Polski

Opis kursu:

Kurs jest przeznaczony dla osób zdających egzamin państwowy z języka polskiego (na poziomach B1-C2), przygotowuje zgodnie ze standardami Komisji Egzaminacyjnej. Doświadczenie w zakresie przygotowania kursantów pod kątem egzaminu pozwala mi skutecznie i efektywnie przeprowadzić zajęcia oraz skupić się na tym co istotne.