Język polski jako obcy. Konwersacje B2-C2

179 pln

Cena za 4 lekcje / 45 min Zapytaj o kurs
Wymagany poziom ucznia: Średniozaawansowany

Opis tematycznego kursu językowego:

Tematyczne konwersacje na poziomie średniozaawansowanym i wyższym mają na celu poprawę jakości wymowy, uzupełnienie braków leksykalnych (tworzenie bardziej płynnych wypowiedzi) oraz rozwianie wątpliwości gramatycznych. Tematyka konwersacji uzależniona jest od zainteresowań i możliwości kursanta. Zachęcam!

Tematyczny kurs językowy to specjalnie skomponowany przez korepetytora zestaw lekcji wybranego języka obcego, o wybranej tematyce. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą poszerzyć słownictwo z konkretnej dziedziny, rozwinąć wybrane umiejętności - konwersacyjne (Business English) czy gramatyczne (np. czasowniki nieregularne, czasy angielski), a także realizować lekcje w określonej formie – korepetycje, lekcje online (Skype), zajęcia indywidualne

Popularne słowniki