Język polski jako obcy. Konwersacje B2-C2

Język polski jako obcy. Konwersacje B2-C2

720 pln

20 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Polski

Opis kursu:

Tematyczne konwersacje na poziomie średniozaawansowanym i wyższym mają na celu poprawę jakości wymowy, uzupełnienie braków leksykalnych (tworzenie bardziej płynnych wypowiedzi) oraz rozwianie wątpliwości gramatycznych. Tematyka konwersacji uzależniona jest od zainteresowań i możliwości kursanta. Zachęcam!