Język polski jako obcy. Praca.

Język polski jako obcy. Praca.

960 pln

30 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Polski

Opis kursu:

Celem kursu jest przygotowanie do swobodnego funkcjonowania językowego na rynku zawodowym (relacje z pracodawcą, współpracownikami, kolegami). Kurs uzależniony od potrzeb kursanta, m.in. branży.